MEDUZA

Tratwa „Meduzy" obraz (1819) Theodore Gericaulta, który pod pretekstem przedstawienia aktualnego wydarzenia - dramatycznych losów gromady rozbitków z korwety „Meduza" - daje romantyczną metaforę treści ogólnoludzkich; najsłynniejszy obraz malarza; Paryż, Luwr.

Co to są meduzy?

Najgroźniejszym gatunkiem wśród meduz jest Physalia zwana również portugalskim żeglarzem. Meduzy te posiadają pęcherz pławny, który pomaga utrzy­mać się w wodzie i działa jak żagiel, co umożliwia szybsze poruszanie się.

MEDUZA

Meduzy określa się jako formy planktoniczne, choć poruszają się także dzięki skurczom parasola (komórki nabłonkowo-mięśniowe). Meduzy rozmnażają się przez gamety.