Meczet w Kruszynianach

Oprócz pobliskich Bohonik Kruszyruany to jedyne miejsce w Polsce, gdzie znajduje się stary meczet tatarski Drew­niana budowla pochodzi z XVIII wieku i z zewnątrz moż­na by ją pomylić z wiejskim kościółkiem, gdyby nie półksiężyce na wieżyczkach.

Meczet, moszea

Podłoga jest wysłanamatami i kobiercami (ze względu na zakaz wchodzeniado meczetu w obuwiu).

MECZET

Muzułmański dom modlitwy; z tur. mesdżed od arab. masdżid 'miejsce kultu, świątynia'; nm. Moschee; ang. mosąue; fr. mosquee; ros. mieczót'.