Maximilien de Béthune de Sully

Maximilien de Béthune de Sully

Maximilien de Béthune de Sully (ur. 13 grudnia 1560 w Rosny k. Mantes-la-Jolie (Yvelines) – zm. 21 grudnia 1641 w Villebon (Eure-et-Loir), k. Chartres) – francuski polityk, hugenot, zwolennik i przyjaciel króla Henryka IV, marszałek Francji. Walczył w armii Henryka, a gdy ten objął tron, w 1596 został zarządcą finansów królestwa, a potem ministrem skarbu i zwierzchnikiem administracji. Będąc...

Czytaj Dalej

Praca dyplomowa: Internet dans l`enseignement de la comprhension crite

” Supports pdagogiques: Les ordinateurs connects à Internet, le tableau, la craie, les feutres, les grandes affiches Objectifs du cours: Objectifs communicatifs: Effectuer une rservation par Internet Savoir donner des prcisions concernant les htels en France Objectifs linguistiques: la notion d`Internet (simple et courte) le vocabulaire concernant l`htel (la rservation, en saison, la rception, remplir la fiche d`accueil, dcliner son ...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

de Alvarado Guía de los Devotos y Esclavos del SantísimoSacramento y de la Virgen Desterrada (Valladolid 1613) i Ramilletede flores y excelencias de Nuestra Señora y Guía delos Esclavos en su penoso destierro (Pampelune 1618) orazMelchiora de Cetiny Exhortación a la devoción de la VirgenMadre de Dios ...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

Problematyką religioznawczą zajmowali się - de Brogliew Cours d'histoire des cultes non chrétiens (P 1881), Problèmeset conclusions de l'histoire des religions (P 1885) i Monothéisme,hénothéisme, polythéisme (I-II, P 1905), L.

AMBROŻY, Ambrosius Aurelius Św. bp. Mediolanu

zawiera 9 homilii wygłoszonych w czasie wielkiego postu, opartych na komentarzu Bazylego Wielkiego : De paradiso, De Cain et Abel, De Noe et arca, De Abraham, De Isaac vel anima oraz 4 traktaty poświęcone Jakubowi: De fuga saeculi, De Iacob et vita beata, De Ioseph patriarcha, De patriarchis albo De benedictionibus patriarcharum; korzystał w nich z pism Orygenesa i Hipolita.

AMERYKA ŁACIŃSKA

; najliczniejsze ugrupowania: Svenska Fria Missionen — 150 000, Iglesias Evangélicas Independientes — 140 000, Iglesia Nacional Presbyteriána — 80 460, Iglesia Metodista — 42 162, Seventh-day Adventists — 41 023, Iglesia Christiana Nacional las Assembles de Dios - 39 448, Church of God (Holinesa) - 33 542, Church of God (Cleveland) - 33 263, Iglesia de Nazarene - 31 729, Southern Baptist Convention — 31 384, Iglesia ...

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - LITERATURA

de —» LeónOESA, którego La morada del cielo i A la Ascension delSeñor (Sal 1585) odznaczają się niezwykłą harmonią stylistyczną;jego rozprawa dialogowa De los nombres de Cristo (I--II, Sal 1583-85) stanowi natomiast kompendium poglądówautora na temat Boga, przyrody i człowieka.

Sully Maximilien de Béthune

 

Książę (1560-1641), francuski mąż stanu. Wychowany w duchu hugenockim, niemal cudem uniknął śmierci podczas nocy św. Bartłomieja (1572). W 1576 przyłączył się do armii Henryka z Nawarry; wyróżnił się jako dowódca i znacznie przyczynił się do zdobycia przez Henryka tronu francuskiego.

Gdy ten...

"Krzyżacy" - streszczenie

De Lowe uciekł z pola bitwy wraz z Arnoldem von Baden, który prowadził niemieckie oddziały do Gotterwerder.

CLORRVTÈRE PIERRE JOSEPH de Picot SJ

Le modèle des pasteurs (P 1779), La vie de Louis Marie Grignion de Montfort (P 1785), Societatts Cordis Jesu specimen (P 1792), Considérations sur l'exercice de la prière et de l'oraison (P 1802, 1935 s), Plan abrégé de la Société du Coeur de Marie (P 1806), Explication des épîtres de Saint Pierre (IIII, P 1809); wiele ascet.

FOUCAULD CHARLES de

- Abbé Huvelin, correspondanceinédite, Tou 1957; Oeuvres spirituelles de Charles de Jésus,Père de F. Lu vie religieuse des Petits Frères du père de F. Vie de Charles de F.

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Etude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes des origines à 1140, P 1938; P.

HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

w Ubędzie (1559) i Maladze(1628); w dziełach Alonso de Covarrubiasa (kaplica ReyesNuevos z 1531-32 w katedrze w Toledo) oraz Andresa deVandelvira (katedra z 1546 w Jaśnie) plateresco ewoluowałoku formom klasycznym; osobowości króla Filipa II i purystycznymideom Francisco de Villalpando zawdzięczał powstanieascetyczny kierunek, szczególnie widoczny w —• Eskurialu;zarówno Herrera (katedra z 1585 w Valladolid), jak i ...

HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Versluis, Geschiedenis van de emancipatie der katholieken in Nederland van 1795 heden, Ut 1948; Algemene geschiedenis der Nederlanden I-XII, Ut 1949-58; S. Dierickx, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-70, An 1959; W.

Glosariusz - samochody

Types de carrosserie – rodzaje nadwozi: - une voiture sport – samochód sportowy - un coach – dwudrzwiowy sedan - une berline – czterodrzwiowy sedan - une trois-portes – trzydrzwiowy hatchback - un cabriolet - kabriolet - un break – kombi - une fourgonnette – minibus - une camionnette – pikap - un vhicule tout-terrain – samochód terenowy - une limousine – limuzyna Parties de carrosserie extrieurs – zewnętrzne części karoserii - un capot ...

Proverbes

Les murs ont des oreilles, dans un entretien confidentiel, il faut se dfier de ce qui vous entoure. Un homme averti en vaut deux, quand on a t prvenu de ce que l'on doit craindre, on se tient doublement sur ses gardes.

O. Pierre Teilhard de Chardin SJ (1881 - 1955) - Poglądy

Ale duch Teilharda de Chardina był innej natury niż dotąd przedstawiany przez filozofów. de Chardin - to tworzyć „dzieła na zawsze”, to przyczyniać się do „ostatecznego kształtowania  świata”.

BEZA, Bèze THÉODORE de

Histoire ecclésiastique des Eglisesréformées au royaume de Trance (bmw 1580). Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français 110(1964) 74-99; J. Droz, L'original des chrétiennes méditations de B.

BIBLIA w LITERATURZE - W LITERATURZE POWSZECHNEJ

Sachs(Die ungleichen Kinder Eva 1553), podobnie Lope de Vega w Lacreación del mondo y primera culpa del hombre nawiązując nawetw zakresie stylu do misteriów średniow.

BONAWENTURA, właśc. Giovanni Fidanza Św. OFM

: ° filozoficzno-teologiczne— Commentario in IV libros Sententiarum (1250-52),De reductione artium ad tlieologiam (1250-57 lub 1273-74), Breviloquium(przed 1257), Collationes de 10 praeceptis (1267), Collationesde 7 donis Spiritus Sancti (1268), Collationes in Hexaemeron(1273); ° egzegetyczne — Commentarius in Evangeliumsancti Lucae (1248-50); ° ascetyczno-mistyczne —Itinerarium mentis in ...

CELSUS, Kelsos

Vermander, De quelques répliques à C. sans 1'„Apologeticum" de Tertullien, REAu 16(1970) 205-225; tenże, C, source et adversaire de Minucius Felix, REAu 17 (1971) 13-25; tenże, Théophile d'Antioche contre C. Vermander, La parution de l'ouvrage de C.