Mauzoleum Hindenburga

Mauzoleum Hindenburga

Mauzoleum Hindenburga (niem. Tannenberg-Denkmal) – nieistniejące już mauzoleum marszałka Paula von Hindenburga, pomiędzy Olsztynkiem i Sudwą, wybudowane w latach 1924–1927 dla upamiętnienia bitwy pod Tannenbergiem. Mauzoleum istniało do 1945 roku. Na terenie dawnych Prus Wschodnich, w pobliżu wsi Sudwa, znajdują się pozostałości fundamentów po mauzoleum marszałka Paula von Hindenburga...

Czytaj Dalej

MAUZOLEUM

Mauzoleum Hadriana, Zamek św. Mauzoleum Lenina na placu Czerwonym w Moskwie pod murem kremlowskim, wzniesione w 1930 wg planów A. Mauzoleum Lincolna zob. Lincoln (Mauzoleum).

Mauzoleum

Wielki monumentalny grobowiec;najczęściej w formie wolno stojącej budowli bogatozdobionej dekoracją rzeźb, i arch. Niekiedy nazwanadawana kaplicy grobowej. Zob. też kubba, mazar.

(gr. Mausoleion, grobowiec króla karyjskiego Mauzolosa,(IV w. p.n.e.))