Maurycy

Czytaj Dalej

Święty Maurycy

Maurycy jest patronemzakonu św. Maurycego, cesarskiego domu Ottonów, królestwa Burgundii, Longobardów; miast: Einsiedetn,Magdeburga, Valais; farbiarzy, kapeluszników, piechoty, rycerstwa, żołnierzy.

GOTTLIEB MAURYCY

Terlecki, Maurycy G. Waldman, Maurycy G. Maurycy G. Maurycy G.

ŻEROMSKI STEFAN, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla

Maurycy Zych, Józef Katerla, ur. Maurycy Zych.

GOSŁAWSKI MAURYCY

GOSŁAWSKI MAURYCY, ur.

BENIOWSKI Maurycy August

Życiorys, pamiętniki i opisy podróży hrabiego Maurycego Beniowskiego wspólny tytuł 2-tomowej zbeletryzowanej biografii Beniowskiego Móra Jókaia (i Janosa Jankó) i 2-tomowego tł.

MANN MAURYCY

MANN MAURYCY, ur.

MOCHNACKI MAURYCY

MOCHNACKI MAURYCY, ur.

ORGELBRAND MAURYCY

ORGELBRAND MAURYCY, ur.

WOLFF BOLESŁAW MAURYCY

WOLFF BOLESŁAW MAURYCY, ur.

Święty Maurycy Csak

Maurycy Csak zwany także Panońskim, książę, zakonnik (1280-1336).

PRZEŁOM ROMANTYCZNY W POLSCE - MAURYCY MOCHNACKI

Brał udział w sporze. Był jednym z przywódców powstania listopadowego. Wystąpił po stronie romantyków. Napisał „O literaturze polskiej w wieku XIX”. Przedstawił tu takie myśli:

−  domagał się literatury narodowej, w utworach polskich miały odbijać się charakterystyczne elementy z życia Polaków...

MARCINKOWSKI (Martin) Filip Maurycy

ok 1785-1854, Generał,, rodem z Warszawy, służył w 1803-07 w brytyjskiej flocie wojennej, m.in. brał udział w bitwie pod Trafalgarem; walczył o wolność narodów Ameryki Łac., brał udział pod Simonem Bolivarem w szturmie na Cartagenę jako dowódca korpusu, a od 1815 dowodził oddziałami ochotników...

DZIEDUSZYCKI MAURYCY

ur. 10 II 1813 w Rychcicach (k. Sambora), zm. 22 IV 1877 we Lwowie, historyk, publicysta.

Początkowo kształcił się u bazylianów i jezuitów, a 1832-36 studiował prawo na uniw. we Lwowie; zostawszy 1851 kuratorem Zakładu Nar. imienia Ossolińskich, uporządkował administrację i księgowość, zlikwidował...

FERBER MAURYCY bp.

ur. 1 4 7 1 w Gdańsku, zm. 1 VII1 5 3 7 we Fromborku; pochodził z patrycjuszowskiej rodzinygdańskiej.

Po studiach w Rzymie i doktoracie obojga praw w Sieniebył szambelanem pap. Leona X, a od 1 5 1 3 notariuszemKurii rzym.; po powrocie do kraju otrzymał kanonię warm,(od 1 5 0 8 ) , kustodię ( 1 5 1 6 ) i in...

GRZEGORZ VIII, Maurycy zw. Burdinus OSB

ur. wLimoges (Francja), zm. po VIII 1137 w Cava dei Tirreni,antypapież 8 III 1118 - IV 1121.

Jako benedyktyn w Cluny został 1099 bpem Coimbry, a1109 abpem Bragi; z powodu sporu z abpem Bernardem zToledo o metropol, przynależność bpstwa Coimbry G. zostałsuspendowany, a 1114 zrehabilitowany przez pap...

HENIK MAURYCY PAWEŁ

ur. w 2. pol. XVI w. w Krakowie,zm. 1623 tamże, humanista.

Studiował 1567-72 na UJ,ale studiów nie ukończył; spokrewniony z Kromerami i Hozjuszami,był na służbie u bpa M. Kromera (1574, 1586-92)i kard. S. Hozjusza (1575-79), a od 1603 u marszałka wielkiegokoronnego M. Wolskiego; podczas licznych podróży...

HAUKE Maurycy (25 X 1773 - 29 XI 1830), gen. poi.

Z pochodzenia Holender, ukończył sas. szkołę art. i inż. Uczestnik wojny 1792 przeciwko Rosji i powstania kościuszkowskiego, od 1798 w Legionach Polskich we Włoszech jako ofic. art., a potem ofic. sztabu i adiutant Dąbrowskiego.

1806 płk i szef sztabu legii Dąbrowskiego organizowanej w...