Maurice

Czytaj Dalej

BLONDEL MAURICE

ur. 2 Xl 1861 w Dijon, zm. 4 VI1949 w Aix-en-Provence, Myśliciel chrzęść, twórca filozofii działania (czynu). Studiował literaturę i prawo na uniw. w Dijon,nast. 1881-85 w Ecole Normale Supérieure; uczył w liceumw Chaumont, Montauban i Aix; 1895 otrzymał katedrę filozofiiw uniw. w Lille, a 1896-1927...

GUÉRIN MAURICE de

ur. 4 VIII 1 8 1 0 w Cayla k. Tuluzy,zm. 19 VII 1 8 3 9 tamże, poeta.

Naukę rozpoczął w seminarium duch. w Tuluzie ( 1 8 2 1 - 2 4 ) ,kontynuował (1824-29) w gimnazjum w Paryżu, gdzie nast.studiował prawo (wówczas stał się zwolennikiem deizmu ipanteizmu).

W La Chesnaie (1832-33), posiadłości...

DENIS MAURICE

ur. 25 XI 1870 w Granville (Normandia), zm. 13 XI 1943 w Saint Germainen Laye (k. Paryża), Malarz, teoretyk sztuki sakralnej.

Po studiach pod kierunkiem J. Lefebvre'a w Académie Julian, a nast. w Ecole des Beaux Arts w Paryżu, został 1888 członkiem grupy Nabis; od 1889 brał udział w wystawach, m.in. grupy...

Maurice Ravel

Maurice Ravel był w okresie międzywojennym liczącą się postacią w środowisku francuskich muzyków. Przez całe życie duzo komponował. Do historii przeszedł przede wszystkim jako twórca zniewalającego swym hipnotycznym rytmem Bolera.

Maurice Ravel urodził się 7 marca 1875 roku w Ciboure -...

BARING MAURICE

ur. 27 IV 1874 w Londynie, zm. 14 XII 1945 w Beauly (Szkocja), Dziennikarz, pisarz, poeta i eseista.

Kształcił się w Eton College i Cambridge; 1899-1904 pracowałw dyplomacji (Paryż, Kopenhaga, Rzym, Londyn); 1904porzucił służbę dyplomatyczną dla dziennikarstwa (był m.in.korespondentem „Morning Post"...

BARRÉS MAURICE

ur. 2 2 IX 1862 w Charmes (Lotaryngia),zm. 4 XII 1923 w Paryżu, Franc, pisarz, publicysta i działaczpolit., od 1906 członek Akademii Francuskiej.

Należał do pokolenia, nad którym zaciążyła klęska w wojniez Prusami; w polityce (m.in. w sprawie A. Dreyfusa) reprezentowałpoglądy tradycjonalistyczne i...

COENS MAURICE SJ

ur. 30 V1893 w Antwerpii, zm. 811972 w Drongen (k. Gandawy), Hagiograf.

Do zakonu wstąpił 1911 w Tronchiennes ; studiował filozofię i teologię w Namur i Lowanium, gdzie 1924 przyjął święcenia kapł.; związany od 1920 z bollandystami, studiował hagiografię u W. Levisona w Bonn; współpracował z Acta...

Recenzja-Maurice Debesse-Etapy wychowania

M a u r i c e D e b e s s e „ E t a p y w y c h o w a n i a ” Wydawnictwo „Żak” Warszawa 1996 stron: 122 Maurice Debesse w książce „Etapy wychowania” przeciwstawia się pedagogice autorytetu i przymusu. Krytykuje używanie zakazów, jednocześnie nie zgadzając się na radykalne zasady pedagogiki swobody. Debesse stara się znaleźć drogę pośrednią pomiędzy dwoma różnymi podejściami: przymusem i samowolą. Szanuje indywidualność, jednocześnie ostrzegając ...

FESTUGIÈRE MAURICE OSB

Imię chrzestne JeanEmile, ur. 12 V 1870 w Bourguignolle k. Lisieux (Normandia),zm. 30 IV 1950 w Maredsous (Belgia), liturgista.

Po ukończeniu Kolegium św. Stanisława w Paryżu, anast. Szkoły Morskiej został oficerem marynarki; 1895 wstąpiłdo zakonu w Maredsous; po studiach teol. i specjalizacjifiloz. w...

Maurice Ravel

Maurice Ravel (1875-1937) studiował w konserwatorium paryskim fortepian i kompozycje (te ostatnia u G. Faurego). Całe życie działał równie jako dyrygent (głównie utworówwłasnych). Trzykrotnie ubiegał sie o nagrode w konkursie kompozytorskim Prix de Rome—bez powodzenia. Mimo to rychło stał sie obok...

Henri Dutilleux i Maurice Ohana

Zpokolenia Francaix dwaj muzycy francuscy zasługuja jeszc/e na uwage: Dutilleux i Ohana.

Henri Dutilleux (ur. 1916) znany jest jako autor baletu Lc loup (1953), symfonii, Koncertuwiolonczelowego „Nef (1969) i kilku baletów. W jego muzyce odzywaja sie echa jezykadzwiekowego Roussela; jest swietnym...

GAMELIN MAURICE GUSTAVE (1872-1958) - generał

Oficer francuski, w czasie I wojny światowej dowodził kolejno bry­gadą, dywizją i korpusem. W la­tach dwudziestych odniósł sukcesy podczas tłumienia powstania Dru-zów w Syrii. Od 1931 r. był szefem Sztabu Generalnego, a od 1935 r.przewodniczył Najwyższej Radzie Wojennej (Conseil Superieur de Guerre). W...

CHEVALIER Maurice

(wym. szowalję), 1888-1971, Piosenkarz fr.; debiutował bardzo młodo w kafejkach paryskich; nim jeszcze zdołał stworzyć własny, osobisty styl, sylwetka jego szybko zasłynęła.

W 1909 został partnerem Mistinguett (zob.) w Folies-Bergere; po 1. wojnie świat, przeszedł do Casino de Paris, gdzie odniósł...

FELTIN MAURICE kard.

ur. 15 V 1883 w Delie k.Belfort, zm. 27 IX 1975 w Paryżu, organizator życia kościelnegowe Francji.

Po ukończeniu szkoły średniej w Dijon odbywał studiaprawnicze, które przerwał rozpoczynając 1902 studia teol.w seminarium Saint-Sulpice w Paryżu; 1909 przyjął święceniak a p ł . ; w duszpasterstwie...

FOINARD FRÉDÉRIC MAURICE

ur. 1683 w Conches( N o r m a n d i a ) , zm. 29 III 1743 w Calet, biblista i liturgista.

Po studiach filoz.-teol. w Paryżu i przyjęciu święceńk a p ł . był prob, w Calet; na polecenie abpa Ch. de Vintimilleopracował projekt reformy brewiarza w duchu gallikańskim,postulując m.in. czytania wyłącznie z...

GUERRY ÉMILE MAURICE abp.

ur. 28 IX 1891 w Grenoble,zm. 11 III 1 9 6 3 w Cambrai, działacz kośc, teolog.

Po studiach filoz.-teol. w seminariach diec. (m.in. w Wiedniu)przyjął 1923 święcenia kapł.; specjalizował się w naukachpolit, i ekon. oraz teologii (w Rzymie), uzyskując doktoraty;pracował nast. jako duszpasterz, a 1927...

HÜLST MAURICE d'

ur. 10 X 1841 w Paryżu, zm. 6 XI1896 tamże, filozof, działacz kośc, kaznodzieja.

Studia filoz.-teol. odbywał w seminariach duch. w Issy-les--Moulineaux (1859-61) i Saint-Sulpice w Paryżu, a specjalizowałsię w teologii na Gregorianum i w prawie kan. na Apollinaris(1864-66), uzyskując doktoraty; 1865...

Maurice Maeterlinck (1862 — 1949)

Poeta, dramaturg i eseista belgijski, piszący po francusku, laureat nagrody Nobla (1911). Twórczość Mae-terlincka najpełniej i najkonsekwentniej wyraża założenia symbolizmu. Najsłynniejszym zbiorem poezji są Cieplarnie (1889).

Do najbardziej popularnych dramatów należą: Ślepcy (1891), Peleas i...

GERARD Etienne-Maurice (4 IV 1773 - 17 IV 1852), gen. franc.

Ur. w Damvillers, dep. Mozy, 1791 w 2 bat. ochotników tego dep., bił się pod Fleurus, w 1795 w sztabie Bemadotte’a, 1796 mianowany przez Bonapartego kpt. Ranny pod Austerlitz, 1806 gen. bryg., 1807-1809 szef sztabu Bernadotte’a, dowodził jazdą sas. pod Wagram.

Od 1810 w Hiszpanii, 1811 bił się pod Fuentes...

TALLEYRAND-PERIGORD Charles-Maurice de (2 II 1754 - 17 V 1838), ks. Benewentu, polityk franc.

Ur. w Paryżu, w rodzinie arystokratycznej, przeznaczony do stanu duchownego, od 1788 bp Autun. 1789 wybrany do Stanów Generalnych, przeszedł na stronę Rewolucji. Na jego wniosek Konstytuanta uchwaliła sekularyzację dóbr kościelnych. 1790 wyświęcił pierwszych dwóch biskupów, uznających władze...