Mątwik burakowy

Mątwik burakowy (Heterodera schachtii) – gatunek nicienia z rodziny mątwikowatych (Heteroderidae). U gatunku występuje dymorfizm płciowy - ciało samicy przyjmuje kształt cytrynki, ciało samca jest nitkowate. Mątwik żeruje na roślinach dwuliściennych, głównie na burakach, roślinach komosowatych, rzepaku, i innych roślinach kapustnych. Objawami są: słaby wzrost roślin, żółknięcie liści, spadek...

Czytaj Dalej

Mątwik burakowy (Heterodera schachtii)

Gat. nicienia pasożytującego na korzeniach buraka cukrowego, u którego tworzy się charakterystyczna„broda”. M.b. jest przyczynąwyburaczenia. Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu lub stosowaniu nematocydów.

Mątwik burakowy

Heterodera schachti (Schmidt), rodzina Heteroderidae. Szkodnik buraków cukrowych, ziemniaków i owsa.

Larwy i mątwika przedostają się do delikatnych korzonków, wysysają zawartość komórki odbierając roślinom składniki pokarmowe. Samice w okresic dojrzałości są wielkości około 2 mm i mają...

MĄTWIK OWSIANY

MĄTWIK OWSIANY (Heterodera avenae) —nicień z rodziny m ątw ikow atych (Heteroderidae);larwy nicieni niedostrzegalne gołym okiem ,długości do 1,6 m m , silnie w ydłużone, pasożytująw tkankach korzeni ow sa, jęczm ienia i pszenicy,które się słabo rozw ijają; na korzeniach występująskupienia („b ro d y...

ŻÓŁTACZKA WIRUSOWA BURAKOWA

ŻÓŁTACZKA WIRUSOWA BURAKOWA —choroba wirusowa buraków, mogąca znacznie obniżyćplon korzeni buraków cukrowych i zmniejszyćplon nasion o połowę; występuje też w dużymnasileniu na burakach ćwikłowych i szpinakuw pobliżu plantacji buraków cukrowych.

Nicienie

węgorek niszczyk,mątwik burakowy, mątwik ziemniaczany) i zwierzęta hodowlane (glista końska, włosień kręty).

Płazińce i Obleńce

Płazińce inaczej robaki płaskie, są to zwierzęta spłaszczone grzbieto-brzusznie, dwubocznie symetryczne, o lekko zaznaczonej cefalizacji. Z zewnątrz okrywa je jednowarstwowy nabłonek, który u form wolno żyjących jest orzęsiony. Pod nabłonkiem leży warstwa mięśni okrężnych i wzdłużnych. Brak jamy...

Bzyg nadobny

W trakcie doświadczenia jedna larwa bzyga nadobnego w ciągu 8 dni pożarła około 700 osobników mszycy trzmielinowo-burakowej (Aphis fabae)\ Już po 8-14 dniach - zależnie od ilości pokarmu - larwy przepoczwarzają się.

Chrzan

Ponieważ podobnie jak burakowi przypisywano mu pokrewieństwo ze złymi duchami, przeto chrzan i buraki niejednokrotnie święcono, tj.

Zwyczaje żwieniowe polaków i innych narodowości

Podstawą dobrego barszczu jest kwas burakowy, który dodaje się do wywaru mięsnego, rybnego, warzywnego lub grzybowego.

AZOFOS PŁYNNY

Na roślinach rolniczychniszczy mszyce, slodyszka i gnatarza rzcpakowca,plaszczyńca burakowego, gąsienice rolnic,chrabąszcze i pchełki ziemne; w warzywnictwiestosuje się do tępienia przędziorków, mszyc,śmicte.

JAŁOWOŚĆ

JAŁOWOŚĆ — czasowa lub trwała niepłodnośćkrów i jałowic, przejawiająca się niezdolnością dozapłodnienia. Przyczyny jałowości mogą być bardzoróżnorodne: zmiany chorobowe w poszczególnychnarządach rozrodczych (torbiele jajnikowe,obecność trwałego ciałka żółtego, zapaleniejajników...

NASTURCJA

S z k o d n i k i : krocionóg krwawoplamy, węzłowiecogrodowy, * mszyca trzmielinowo-burakowa,pchełka smużkowana, *pchełka falistosmuga,•pchełka czarna, ‘ pchełka czamonoga, bielinekkapustnik, bielinek rzepnik.

PLUSKWIAKI

ec burakowy) i r ó w n o s k r z y d ł e (gdyobie pary skrz>-deł błotniaste, np.

PREPARAT AB

Jest stosowany również do zwalczania zarazyziemniaczanej, chwościka burakowego, mączniakarzekomego winorośli itp.

SIEWNIK KOMBINOWANY

SIEWNIK KOMBINOWANY — siewnik do |jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu (np. burakówi superfosfatu); ma on dwie skrzynie —jedną na nawóz i drugą na nasiona; redlice takiegosiewnika mają dwie gardziele: w przedniejznajduje się przewód nawozowy, a w tylnej nasienny.

WYBURACZENIE GLEBY

co 3 lata), przyczyniającąsię do rozwoju w glebie mątwika burakowego(nicienia), który pasożytuje na włośnikachkorzeniowych buraków i powoduje spadekplonów.

Mątwik ziemniaczany (Heterodera rostochiensis)

Gat. nicienia kwarantannowego pasożytującego na roślinach z rodziny psiankowatych,gł. ziemniaka, rzadziej pomidora.Atakuje bulwy ziemniaka i korzenie pomidora.Liście zaatakowanych roślin żółkną, a roślinyczęsto zamierają. M.z. jest przyczyną wyziemniaczenia.Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu...

Roślina pułapkowa

facelia ograniczająca występowanie mątwika burakowego.

Rośliny fitosanitarne

uprawa cykorii, kukurydzy czy cebuli ograniczająca występowanie mątwika burakowego albo uprawa motylkowatych, rzepaku,czy owsa w płodozmianie zbożowym hamująca rozprzestrzenianie się chorób podsuszkowych (choroby płodozmianowe).

Rośliny pułapkowe

Podobną rolę pełnią bulwy ziemniaka do zwalczania drutowców wysadzone gniazdowo na innejplantacji lub wczesne ziemniaki do odławianiastonki posadzone wokół późnych, a także faceliajako przedplon dla buraka cukrowegoograniczająca występowanie mątwika burakowego.