Matryca

Czytaj Dalej

Matryca logiczna

Charakterystyka Matryca logiczna jest metodą planowania, realizacji i oceny projektów, bazuje na zasadach logicznego myślenia i wprowadza szereg narzędzi służących do planowania, tworzenia, wdrażania i zarządzania projektami Struktura matrycy logicznej została tak zaprojektowana, aby skłonić twórców projektu do przedstawienia logicznego związku między działaniami a celami, których realizacji one służą.

Pojęcie matrycy analitycznej

Dlatego pierwszym etapem oznaczenia było najczęściej upodobnienie matrycy analitycznej badanego materiału biologicznego do materiałów badanych w klasycznej chemii analitycznej. Obecnie zasadą jest oznaczanie substancji biologicznych w ich naturalnym środowisku, a więc z zachowaniem ich oryginalnej matrycy analitycznej.

Na czym polega matryca wzrostu i udziałów BCG?

Macierz rozwoju i udziału kojarzona z Boston Konsulting Group ( BCG) oparta jest na wykorzystaniu skojarzeń, tempa sektora, rynku, oraz udziału w rynku danej firmy zakłada, że konkurencyjna wartość udziału danej firmy w rynku zależy od struktury sektora i fazy cyklu rynkowego oferowanych produktów...