Maszyna energetyczna

Maszyna energetyczna – maszyna przetwarzająca energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzająca inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyna napędowa, silnik). Maszynami energetycznymi są np.: maszyna parowa, silnik spalinowy, sprężarka, sprężarka termiczna, turbina wodna, turbina wiatrowa, turbina parowa, turbina gazowa, pompa, silnik elektryczny, prądnica itp. Zwierzę...

Czytaj Dalej

Historia maszyny do pisania

Chronologia 1448 Prasa drukarska z ruchomymi czcionkami (Guthenberg, Niemcy) 1713 Prototyp maszyny do pisania Mili'ego (Anglia) 1808 Maszyna Pellegrine Turri (Włochy) 1823 "szybko piszące pianino" Karla Draisa von Sauerbronn(Niemcy) 1829 "Typographer" Williama Austina Burta(USA) 1855 Taśma barwiąca (Ravizza, Włochy) 1864 Drewniana maszyna Petera Mitterhofera (Austria) 1868 Pierwszy patent na maszynę do pisania ...

Maszyna do pisania

Polska norma wyodrębnia trzy zasadnicze grupy maszyn do pisania: 1 maszyny biurowe ręczne, 2 - maszyny biurowe elektryczne, 3 - maszyny walizkowe.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Nowy okres historii wynalazków zaczął się w osiemdziesiątych latach z pojawieniem się maszyny nowego typu, w której siła rozprężająca mieszaniny wybuchowej zastąpiła siłę rozprężającą pary.

Europejski system elektroenergetyczny - Strategia energetyczna Unii Europejskiej

W zielonej księdze poświęconej sieciom energetycznym określono sześć strategicznych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE: plan połączeń międzysieciowych w basenie Morza Bałtyckiego, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie połączenia sieci gazowych i elektroenergetycznych z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią na osi północ-południe, sieć przybrzeżną na Morzu ...

Uzasadnij znaczenie przemysłu PALIWOWO - ENERGETYCZNEGO

Do przemysłu paliwowo-energetycznego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców energetycznych, oraz wytwarzaniem energii.

Ważniejsze są urządzenia, maszyny czy pracownicy. Uzasadnij swój punkt widzenia.

Choć częściowo uzależnieni od maszyn i urządzeń potrafią samodzielnie wykonać pracę. Dbałość o pracownika a także dobre działanie maszyn i urządzeń gwarantuje pracodawcy, że zlecona przez niego praca będzie wykonana prawidłowo.

Problemy energetyczne w polsce i na świecie

Polityka energetyczna kraju w najbliższej przyszłości powinna być skierowana przede wszystkim na zmniejszenie energochłonności naszej gospodarki, przy czym ochrona środowiska powinna być podstawowym czynnikiem warunkującym wybór technologii energetycznych.

Czynniki oddziaływujące w procesie produkcji na człowieka, środowisko i maszynę

Tak na przykład w wypadku wysokiego kosztu pracy ludzkiej w procesie produkcji na danym terytorium, występuje tendencja do zastępowania pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń, w tych zaś przypadkach, kiedy praca ludzka jest słabo opłacana, a eksploatacja maszyn i urządzeń bardzo kosztowna, z punktu widzenia minimalizacji kosztów produkcji preferować się będzie szersze korzystanie z pracy człowieka niż stosowanie urządzeń produkcyjnych.

Obliczanie dziennej wartości energetycznej

  Średnie zapotrzebowanie młodzieży męskiej w wieku 16 – 20 lat na energię wynosi 3200 – 3700 kcal, moja dzienna wartość energetyczna wyniosła: 3416,5 kcal, więc mieszczę się w tym przedziale.

ENIGMA - maszyna szyfrująca

Enigma swym kształtem przypomi­nała maszynę do pisania. polscy kryptolodzy zorientowali się, że Reichswehra wprowadziła szyf r maszynowy, którego odczyta­nie wydawało się niemożliwe.

20 lecie międzywojenne

Szybki rozwój techniki, ciągłe udoskonalanie maszyn, urbanizacja i industrializacja witane były z radosnym optymizmem.

Rewolucja przemysłowa

Jeżeli przez okres jednego pokolenia nie stosowano maszyn w przemyśle górniczym, działo się to po prostu dlatego,  że ludzie byli jeszcze wciąż tańsi od maszyny.

Przeróbka węgla kamiennego

Wykorzystywany jest jako surowiec energetyczny w elektrowniach węglowych, elektrociepłowniach i systemach ogrzewania,jak również w transporcie kolejowym i morskim. Do niedawna stanowił on podstawowy surowiec energetyczny, w chwili obecnej jego znaczenie maleje na rzecz gazu ziemnego i energii jądrowej.

Przemysł paliwowo – energetyczny

Węgiel kamienny jest naszym surowcem strategicznym, bo aż w 65% pokrywa zapotrzebowanie energetyczne kraju. Przemysł energetyczny to produkcja, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.

Przemysł energetyczny

Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej.

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych.

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

szczecińskie i koszalińskie - pozostałe źródła energii, czysta energia - wodna, geotermalna, wiatrowa - bardzo mały udział PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z urządzeń energetycznych wynika z używania paliw bez ich uszlachetniania oraz zbyt słabej kontroli procesów spalania.

Induktor - maszyna indukcyjna

Maszynę indukcyjną (prądnicę trójfazową) wynalazł w roku 1888 Michał Doliwo-Dobrowolski.

Co to jest maszyna Turinga, do czego służy i jak jest zbudowana?

Maszyna Turinga składa się z: - skończonego alfabetu symboli - skończonego zbioru stanów - nieskończonej taśmy podzielonej na komórki (każda komórka może zawierać jeden symbol) - ruchomej głowicy czytająco – zapisującej (głowica porusza się krokowo co jedną komórkę) - diagramu przejść między stanami (czasem zwanego po prostu diagramem przejść) W zależności od rodzaju maszyny Turinga może się ona być: - z taśmą ...