Maszyna energetyczna

Maszyna energetyczna – maszyna przetwarzająca energię mechaniczną na inne rodzaje energii lub przetwarzająca inne rodzaje energii na energię mechaniczną (maszyna napędowa, silnik). Maszynami energetycznymi są np.: maszyna parowa, silnik spalinowy, sprężarka, sprężarka termiczna, turbina wodna, turbina wiatrowa, turbina parowa, turbina gazowa, pompa, silnik elektryczny, prądnica itp. Zwierzę...

Czytaj Dalej

Obliczanie dziennej wartości energetycznej

  Średnie zapotrzebowanie młodzieży męskiej w wieku 16 – 20 lat na energię wynosi 3200 – 3700 kcal, moja dzienna wartość energetyczna wyniosła: 3416,5 kcal, więc mieszczę się w tym przedziale.

ENIGMA - maszyna szyfrująca

Enigma swym kształtem przypomi­nała maszynę do pisania. polscy kryptolodzy zorientowali się, że Reichswehra wprowadziła szyf r maszynowy, którego odczyta­nie wydawało się niemożliwe.

Europejski system elektroenergetyczny - Strategia energetyczna Unii Europejskiej

W zielonej księdze poświęconej sieciom energetycznym określono sześć strategicznych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE: plan połączeń międzysieciowych w basenie Morza Bałtyckiego, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie połączenia sieci gazowych i elektroenergetycznych z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią na osi północ-południe, sieć przybrzeżną na Morzu ...

Przemysł paliwowo – energetyczny

Węgiel kamienny jest naszym surowcem strategicznym, bo aż w 65% pokrywa zapotrzebowanie energetyczne kraju. Przemysł energetyczny to produkcja, przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej.

Surowce energetyczne

Węgiel kamienny; wykorzystuje się go jako paliwo elektrowni cieplnych , do produkcji koksu, oraz w przemyśle chemicznym.

Główni producenci;

Chiny

USA

Indie

Rosja

RPA

Australia

Polska

Najważniejsze miejsca wydobycia to;

zagłębie w Chinach, zagłębie w...

Przemysł energetyczny

Duża część surowców energetycznych zużywana jest do produkcji energii elektrycznej.

Uzasadnij znaczenie przemysłu PALIWOWO - ENERGETYCZNEGO

Do przemysłu paliwowo-energetycznego zalicza się przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców energetycznych, oraz wytwarzaniem energii.

Problemy energetyczne swiata

W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych.

Przemysł paliwowo - energetyczny i jego baza surowcowa (Polska)

szczecińskie i koszalińskie - pozostałe źródła energii, czysta energia - wodna, geotermalna, wiatrowa - bardzo mały udział PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY.

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Zanieczyszczenia atmosfery pochodzące z energetycznego wykorzystania węgla

Duża ilość związku siarki, głównie SO2, emitowana do atmosfery z urządzeń energetycznych wynika z używania paliw bez ich uszlachetniania oraz zbyt słabej kontroli procesów spalania.

Rozmieszczenie surowców energetycznych w Polsce

1. Wegiel Kamienny:

Wydobycie - okolo 130 mln ton

Wystepowanie - GOP(Gornoslaski Okreg Przemyslowy), ROP (Rybnicki Okreg Przemyslowy), Trzebinia, Jaworzno.

2. Wegiel Brunatny

Wydobycie - okolo 62 mln ton.

Wystepowanie - Belchatow, Adamow, Konin, Bogatyn

3. Ropa Naftowa:

Wystepowanie - Doszewo...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym

Energetyka: dział nauki i techniki zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem oraz użytkowaniem różnych form i nośników energii; użyteczne formy energii uzyskuje się w wyniku przetwarzania energii pierwotnych, głownie chemicznej paliw pierwotnych, jądrowych, wód, wnętrza Ziemi, przepływu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Węgiel

Około 35% energii na świecie pochodzi z węgla. W przeszłości był on pierwszym paliwem wykorzystywanym na szeroką skalę. Złoża węgla powstały w większości w okresie karbonu, czyli pomiędzy 286 a 360 milionami lat temu. Pochodzą one z rozkładu gigantycznych paproci rosnących na bagnistym podłożu w...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ropa naftowa

Około 40% wytwarzanej na świecie energii pochodzi z ropy naftowej. To cenne paliwo powstało wiele milionów lat temu w wyniku rozkładu planktonu, czyli drobnych morskich organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zarówno ropa naftowa jak i gaz ziemny to mieszaniny różnych węglowodorów oraz innych substancji...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Gaz ziemny

Z gazu ziemnego uzyskuje się około 20% wytwarzanej na Świecie energii. Można go znaleźć przeważnie w sąsiedztwie ropy naftowej. Oba te cenne dla współczesnego człowieka surowce powstały w tym samym czasie, w podobnych warunkach. Gaz ziemny składa się głównie z substancji gazowej - metanu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Drewno jako opał

Około 14% produkowanej obecnie na świecie energii pochodzi z drewna opałowego, które jest podstawowym paliwem dla około 2 miliardów ludzi zamieszkujących kraje Trzeciego Świata. Konieczność pozyskiwania tak dużej jego ilości stała się przyczyną wycięcia całych połaci lasów. Wprawdzie, w odróżnieniu...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Paliwa jądrowe

Tylko 4% wytwarzanej obecnie na świecie energii pochodzi z innych paliw niż drewno i paliwa kopalne. Najważniejszą rolę wśród tych niekonwencjonalnych źródeł energii odgrywają paliwa jądrowe.

Ciepło w reaktorze atomowym uzyskuje się poprzez rozszczepienie jądra atomu radioaktywnego pierwiastka -...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Nowe paliwo

Malejące zasoby paliw konwencjonalnych skłoniły naukowców w wielu krajach do poszukiwania nowych źródeł energii. Ostatnio zwrócono uwagę na możliwość uzyskania energii ze spalanych śmieci. W samej tylko Wielkiej Brytanii co roku wyrzuca się około 70 milionów ton śmieci, pochodzących a gospodarstw...

Znaczenie paliw w przemyśle energetycznym - Ogniwa paliwowe

Najnowszym sposobem uzyskiwania energii elektrycznej są ogniwa paliwowe. Umożliwiają one przemianę energii chemicznej zawartej w wodorze i tlenie w energię elektryczną. Pierwsza elektrownia, w której wykorzystuje się ogniwa paliwowe, powstała w Nowym Jorku.