Masa krytyczna

Masa krytyczna

Czytaj Dalej

„LALKA” - Krytyczny obraz arystokracji

Arystokracja ma poczucie odrębności i wyższości nad resztą społeczeństwa. Gardzi ludźmi niższego stanu, jest niezdolna do żadnej produktywnej pracy. Arystokraci prowadzą próżniaczy tryb życia, zajmują się grą w karty, wyścigami konnymi, rodzinnym swataniem i intrygami, składają sobie wizyty...

"Lalka" Boleslwa Prusa - powiesc realizmu krytycznego

Powiesc "Lalka" nalezy do nurtu realizmu krytycznego, gdyz przedstawia zgodnie z rzeczywistoscia obraz spoleczenstwa polskiego, a zjawiska ujemne poddaje krytyce.

Krytyczna filozofia I. Kanta

Badania nad sferą mentalną (umysłem), przeprowadzone przez brytyjskich empirystów, stworzyły podwaliny, pod jeszcze bardziej skomplikowane badania myśliciela z Królewca, I. Kanta (XVIII/XIX). Dotyczyły one m.in. teoretycznych podstaw wszelkich nauk (zwł. zakresu przedmiotowego tychże nauk), warunków...

Współczesne teorie chrystologiczne - Krytyczne spojrzenie na chrystologię tradycyjną

Pod adresem tradycyjnej chrystologii wysuwa się trzy zarzuty: esencjalizmu, wertykalizmu i dualizmu. Czynią to zasadniczo wszystkie nowe kierunki teologiczne.

Zarzut "esencjalizmu" dotyczy spekulowania nad wewnętrzną konstytucją osoby Jezusa Chrystusa, bez uwzględnienia jego historiozbawczego znaczenia...

Krytyczny obraz polskiego społeczeństwa w „Dziadach cz.III”

W świetle sceny IV - Salon Warszawski

Towarzystwo przy stoliku:

- rozmawiają w języku francuskim

- reprezentują go Hrabia, Francuz, dwie damy, dwóch literatów, Jenerał, Szambelan, Sztabsoficer.

- mówią o sprawach błahych takich jak urządzanie przyjęć, dobrym ubiorze, przepuchu.

- Interesuje ich...

Masy powietrza

Podział mas powietrza ze względu na temperaturę: • ciepła masa powietrza (pc) - to powietrze, które przemieszczając się nad danym obszarem, oddaje ciepło podłożu - stopniowo się ochładzając.

KONIEC STULECIA: FILOZOFIA KRYTYCZNA W NIEMCZECH. WOLFF I FILOZOFIA XVIII WIEKU W NIEMCZECH

Filozofia Oświecenia uzyskała w Niemczech odrębną postać: stanęła na stanowisku nie empiryzmu, lecz racjonalizmu. Była dziełem Wolffa i jego szkoły. Ten niemiecki racjo­nalizm odbiegł znacznie od tego, który w poprzednim stuleciu panował w krajach romań­skich. Przez swą dogmatyczność i...

Wymiary i masa kontenera 1A i 1C (ISO-kontenery)

Oznaczenie kontenera Długość L (mm) Szerokość S (mm) Wysokość H (mm) Pojemność V (m3) Masa brutto M (kg) 1 A 12190 2438 2438 61 - 64 30480 1 C 6058 2438 2438 30 - 32 20320

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Do znakowania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody EAN – 13 zaczynające się od cyfry 2.

Numery 27 – dotyczą towarów ważonych lub o zmiennej ilości,

23 – dotyczy towarów z oznaczoną ceną.

Wymienione prefiksy oznaczają towary będące w obrocie ogólnokrajowym. Po symbolu prefiksu następuje numer...

Socjalizm jako religia według Gustawa Le Bona - Rozprzestrzenianie się wierzeń w masach

Idee te pełnią rolę dobroczynną lub szkodliwą, ale dopiero po zejściu do duszy mas.

Krytyczny realizm

Krytyczny realizm stanowi rozwinięcie teorii strukturacji. Krytyczny realizm ukazuje schemat relacji podmiot- struktura jako teorię działania politycznego.

Krytyczna teoria modernizacji - teoria uzależnienia

W latach sześćdziesiątych uczeni, głownie z Ameryki Łacińskiej, krytykowali teorię modernizacji wskazując, że przyczyny zacofania krajów Trzeciego Świata należy szukać w strukturze dominacji krajów zachodnich nad innymi krajami. Stąd nazwa- teoria uzależnienia. Dominacja dotyczyła zarówno stosunków...

Krytyczna teoria modernizacji - Rewizja teorii

Po ostrej fali krytyki zainteresowanie teorią modernizacji zmalało i odrodziło się dopiero w latach dziewięćdziesiątych.

Okres przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych był szczególnie istotny dla badaczy i teoretyków zmiany społeczno-politycznej. Doszło do globalizacji gospodarki...

Krytyczna teoria modernizacji - Empiryczne uzasadnienie teorii

Francis Fukuyama przyjął jako podstawę i jednocześnie przypomniał teorię modernizacji w swojej pracy Koniec historii. Fukuyama twierdzi, że technologia nieustannie prowadzi w kierunku rynkowych form zarządzania gospodarką. Jego zdaniem istnieje, empirycznie stwierdzona, „niezwykle silna korelacja” między...

Krytyczna teoria modernizacji - Nowoczesność i tradycja

Jednym z podstawowych założeń teorii modernizacji jest przejście od tradycjonalizmu do nowoczesności, czyli samoczynny wzrost ekonomiczny gwarantujący regularność produkcji i konsumpcji, uczestnictwo w życiu publicznym[wikipedia].

Tradycja i nowoczesność w teorii modernizacji są z reguły umiejscawiane...

„Poza zasadą przyjemności” - „Masa” jako czynnik destrukcyjny dla jednostki

Masa reaguje tylko na przesadne bodźce, operuje na podstawie obrazów. W masie człowiek jest dziki. Od swoich bohaterów masa domaga się siły i gwałtowności.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Krytyczne wydarzenie, stres życiowy

Z punktu widzenia bliższych i dalszych konsekwencji wydarzenie krytyczne może być oceniane jako korzystne, rozwojowe (wy­grany konkurs, awans) i jako niekorzystne (bycie ofiarą przemocy i na­znaczoną społecznie).

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Społeczne i psychologiczne konsekwencje kataklizmów i katastrof

Przynależność do odpowiedniej warstwy może decydować o tym, że ludzie są z „natury" mniej lub bardziej narażeni na krytyczne wydarzenia (ścieżka C), a pojedyncze osoby przez swoje doświad­czenia życiowe i uczestnictwo w kulturze (historii) wykazują zróżnicowaną wrażliwość na szkodliwe działanie wydarzeń.

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Stres traumatyczny

Zespół stresu pourazowego został wprowadzony do klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM-IV w 1980 roku pod nazwą Post Traumatic Stress Disorders - PTSD, choć ten typ zaburzeń reaktywnych i psychogennych znany był też w psychopatologii wcześniej. W klasyfikacji ICD-10 jest to zaburzenie oznaczone F 43 i...

STRES KRYTYCZNYCH WYDARZEŃ ŻYCIOWYCH, MECHANIZMY ZARADCZE I POMOC - Zjawiska kryzysowe

Możemy mówić o reak­cjach kryzysowych, kryzysach rozwojowych i emocjonalnych, krytycznych wydarzeniach.