ADAM z MARSH, Adam de Marisco OFMConv

zm. 18 XI 1259 w Lincoln (Anglia), Teolog. Studiował w Oksfordzie; 1233 wstąpił do zakonu; był przyjacielem i doradcą bpa R. Grosseteste'a, któremu towarzyszył 1245 na synod w Lyonie; nie przyjął zaproponowanej mu w tym czasie w Paryżu katedry po —>- Aleksandrze z Hales;

1247-49 lub 1248-50 był pierwszym...