Marie Laforêt

Marie Laforêt

Czytaj Dalej

KOENIG MARIE PIERRE (1898-1970) - marszałek

Oficer francuski, w stopniu majora dowodził 13 półbrygadą Legii Cu­dzoziemskiej w walkach o *Na-rwik. Po klęsce Francji w 1940 r. dołączył do gen. Charlesa de *Gaulle'a. W 1941 r. walczył w oddziałach Wolnych Francuzów w Erytrei, a następnie dowodził brygadą w Libii (1942 r. - Bir-Ha-keim) i Tunisie...

LATTRE DE TASSIGNY JEAN-MARIE-GABRIEL de (1889-1952) - generał

Francuski oficer, absolwent szkoły oficerskiej Saint-Cyr (1911), pod­czas I wojny światowej wyróżnił się jako oficer piechoty, dowodził 14 dywizją piechoty w czasie walk z Niemcami w 1940 r. Po upadku Francji pozostał w armii rządu *Vichy i od września 1941 r. do września 1942 r. dowodził wojskami...

Oświecenie francuskie (Wolter, La Mettire, Condillac, Rousseau) - Voltaire, Wolter, właściwie François Marie Arouet (1694–1778)

Francuski publicysta, filozof, dramaturg, poeta, historyk i prozaik. Wychowanek kolegium jezuickiego, szybko zyskał sławę jako tragediopisarz oraz dowcipny poeta satyryczny. Czołowa postać oświecenia, członek Akademii Francuskiej. Umysł niezależny, dwukrotnie naraził się władzy: pod zarzutem autorstwa...

Biografie fizyków - Ampere Andre Marie

(1775-1836), Wybitny fizyk francuski pierwszej połowy XIX w., badacz zjawisk elektromagnetycznych, odkrył (1820) wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny. Opisał prawo rządzące tym oddziaływaniem (Ampčre'a prawo).

>

BABIAKOVA-BAJOVA MARIE

BABIAKOVA-BAJOVA MARIE, ur.

du DEFFAND Marie

Markiza (wym. diidefą), 1697-1780, jedna z najsławniejszych Francuzek swego wieku, w której salonie w 1753-80 bywali nie tylko arystokraci, ale i przywódcy Oświecenia, jak d'Alembert i inni „filozofowie". Miała młodość burzliwą.

Mając lat 65 obdarzyła gorącym uczuciem i przyjaźnią pisarza angielskiego...

DUPLESSIS Marie

(wym. diiplesj), 1824-47, Słynna kurtyzana paryska 40. lat XIX w,, pochodząca z ubogiej wsi normandzkiej, pierwowzór Marguerite Gautier; zob. Dama (kameliowa).

LENORMAND Marie Anne

(wym. lonormą), 1772-1843, Słynna wróżbitka francuska, zwana Sybillą z Przedmieścia Saint-Germain.

Zaczęła działać w Paryżu w przededniu Rewolucji Fr., przyjmowała wizyty wielu znakomitości, wywróżyła szafot Saint-Justowi i Robespierre'owi, a po uwięzieniu wielu arystokratycznym współwięźniom;...

MARIE DE FRANCE

Poetka fr. końca XII w., o której niewiele pewnego wiadomo. Większość swych utworów pisała, jak się zdaje, w Anglii, na dworze Henryka II Plantageneta. Możliwe, że była jego przyrodnią siostrą z nieprawego łoża, a także przełożoną klasztoru Shaftesbury w 1181-1215.

Wykształcona, znała, prócz...

ROSE MARIE

Młoda Rose Marie La Flamme kocha poszukiwacza złota, młodego Jima Kenyona, awanturnika, który pod wpływem miłości do niej zmienił się w romantyka. Jima poszukuje policja, jednak prawda wychodzi na jaw i wszystko kończy się dobrze dla Rose Marie i Jima.

TUSSAUD Marie

(wym. tiisę:), 1760-1850, Z domu Gresholtz, ur. w Bernie (Szwajcaria), modelarka z wosku, pomagała swemu wujowi J. C. Curtiusowi, właścicielowi gabinetu figur woskowych w Palais Royal w Paryżu; uwięziona w okresie terroru; przynoszono jej wiele głów osób zgilotynowanych - do modelowania ich w wosku.

W 1802...

Marie Stopes

W marcu 1921 roku Marie Stopes i Humphrey Roe otworzyli pierwszą brytyjską przychodnię kontroli urodzeń. Marie Stopes wpłynęła na radykalną zmianę poglądów na temat seksu i była pionierką kontroli urodzeń.

ABEL FELIX MARIE OP

ur.  29  XII  187 8  w  Saint­Uze (Francja),  zm.  24  III  1953  w  Jerozolimie,  Franc,  biblista.  Od 1905  był  prof.  Szkoły  Bibl.  w  Jerozolimie,  od  1940  konsultor Pap. 

Komisji  Biblijnej;  znawca  geografii  i  historii  Palestyny, wydał Geographie  de  la Palestine  (I­II,  P  ...

ALADEL Jean Marie CM

Jean Marie A.

ARIENS ALPHONSE MARIE ks.

ur. 26 IV 1860 w Utrechcie, zm. 7 VIII 1928 w Amersfoort, Hol. działacz ruchu robotniczego. Studiował humanistykę i teologię; doktorat z teologii uzyskał na uniw. Angelicum w Rzymie.

Podczas pobytu we Włoszech (Turyn, Sycylia) interesował się szczególnie warunkami życia ludności pracującej; po powrocie...

BARBIER de MONTAULT XAVIER MARIE JOSEPH ks.

Giron, Monseigneur Xavier Marie-Joseph B.

BAUDRILLART HENRI MARIE ALFRED kard.

ur. 6 I 1859 w Paryżu, zm. 19 V 1942 tamże, Historyk Kościoła, dyplomata.

Studia hist, odbył w Ecole Normale; od 1883 był prof. InstytutuKatolickiego w Paryżu; doktorat uzyskał 1890; w tymżeroku wstąpił do oratorianów, 1893 przyjął święcenia kapł.;zorganizował ośrodek pod nazwą Apostolat de la...

BAUTAIN Louis EUGÈNE MARIE

ur. 17 II 1796 w Paryżu, zm. 15 X 1867 tamże, Filozof, teolog.

Od 1814 studiował w Ecole Normale, 1817 został wykładowcąfilozofii w Collège Royal w Strasburgu, gdzie propagowałracjonalizm oraz filozofię I. Kanta i J.G. Fichtego. Owocemtego okresu były prace Variétés philosophiques (Str 1823) i Lamorale de...

BOULX MARIE DOMINIQUE

ur. 15 V 1808 w Bagnères-de--Bigorre (Pireneje Franc), zm. 26 XII 1870 w Montech (BasenAkwitański), Kanonista.

Wstąpił 1825 do jezuitów, ale opuścił zakon 1842 z powodusłabego zdrowia.

Osiedlił się w Paryżu, gdzie pracował w duszpasterstwiei kontynuował studia; znaczną sławę zyskał poopublikowaniu...

BOULÉ ETIENNE MARIE OFMCap

Imię zak. Hilary, ur.28 II 1864 w Barenton (Normandia), zm. 24 II 1946 w Paryżu,teolog, historyk, językoznawca.

Studia filoz.-teol. ukończył w seminarium diec. w Coutances;1887 przyjął święcenia kapł.; pracował w duszpasterstwie par.;1891 wstąpił do zakonu w Le Mans; 1892-94 wykładał historięw zak...