Marcus Tullius Cicero - życiorys i prace

Marcus Tullius Cicero: "O państwie" W ciągu pierwszego wieku przed naszą erą ustawiczne zamieszki i niepokoje coraz bardziej podważały zwartą i harmonijną na ogół strukturę państwa rzymskiego.

Poczet cesarzy rzymskich - Aleksander Sewer (Marcus Gessus Bassianus Alexianus)

Marcus Aurelius Alexander Caesar - panował od 11 marca 222 r. jako Imperator Caesar Marcus Aurelius Severus Alexander Augustus Był synem Julii Mamei, po śmierci Heliogabala został jedynym władcą Imperium.

Poczet cesarzy rzymskich - Othon (Marcus Salvio Otho)

jako Imperator Marcus Otho Caesar Augustus Początki jego rodu się gały czasów etrusków.

Poczet cesarzy rzymskich - Dydiusz Julian (marcus Didius Severus Iulianus)

jako Marcus Didius Severus Iulianus Augustus Urodził się w Mediolanie w rodzinie zamożnej choć nie arystokratycznej.

Poczet cesarzy rzymskich - Makrynus (Marcus Opellius Macrianus)

jako Imperator Caesar Marcus Opellius Marcianus Augustus Urodził się w Cezarei, miał wykształcenie prawnicze, pracował w samym Rzymie, podczas jednego z procesów zwrócił na siebie uwagę Palautiana, uzyskał dobrą posad w zarządzie jego majątków.

Poczet cesarzy rzymskich - Nerwa (Marcus Cocceius Nerva)

ur. 8 listopada 30 r.

zm. 25 stycznia 98 r.

- panował od 18 września 96 r. do śmierci jako Imperator Nerva Caesar Augustus

- został zaliczony w poczet bogów.

Marek Kokcejusz Nerwa był potomkiem starego rodu arystokratycznego, w młodości należał do przyjaciół Nerona w 71 r. został konsulem. Po...

Poczet cesarzy rzymskich - Trajan (Marcus Ulpius Traianus)

ur. 18 września 53 r.

zm. 8 sierpnia 117 r.

- panował od 27 stycznia 98 r. jako Imperator Caesar Nerva Traianus Augustus

- został zaliczony w poczet bogów

- Dewiza rządów " Chcę być takim cesarzem dla obywateli jakiego chciałbym mieć cesarza będąc obywatelem.

W 99 r. odbył triumfalny wjazd do...

APICIUS Marcus Gavius

Bogaty smakosz i sybaryta rzymski, żyjący w czasach cesarza Tyberiusza; roztrwoniwszy na przysmaki większą część majątku, gdy zostało mu tylko 50 000 sestercji, miał się powiesić ze strachu przed widmem głodu.

Przypisywana mu najsłynniejsza rz. książka kucharska De re coąuinaria pochodzi prawdop...

BRUTUS Marcus Junius

85-42 pne., Filozof, mówca, polityk i pisarz rzymski, wychowanek Katona Mł., syn jego przyrodniej siostry Serwilii, przyjaciółki Cezara (stąd nietrafny domysł, że Cezar był ojcem Brutusa), i mąż córki Katona, Porcji. W czasie wojny domowej między Cezarem i Pompejuszem poparł Pompejusza; po klęsce tegoż...

REGULUS Marcus Atilius

Wódz rz. podczas 1. wojny punickiej, konsul w 267 i 256 pne., zdobył w 267 Brundisium, pokonał w 256 flotę kartagińską pod Eknomos (płd. Sycylia), wylądował w Afryce, gdzie odniósł duże sukcesy. Gdy Kartagina wystąpiła z propozycjami pokojowymi, postawił tak twarde warunki, że postanowiła walczyć...

ALEKSANDER SEWER, Marcus Aurelius Severus Alexander

ur. 1 X 208 w Arka Cezarea (Fenicja), zm. 18 III 235 pod Moguncją, Ces. rzymski od 222. Rządy A., na które wielki wpływ wywierała jego matka Julia Mammaea, cechuje przywrócenie harmonijnej współpracy z senatem, prześladowanym przez poprzednich cesarzy, nawrót do starorzym. tradycji i — w stosunku do...

CYCERON, Marcus Tullius Cicero

ur. 3 I 106 prz.Chr. w Formi (Lacjum), zm. 7 XII 43 prz.Chr. w Formianum (dziś Mola di Gaeta), Rzym. mąż stanu, wybitny mówca i filozof.

Po studiach prawniczych u Mucjuszów, retorycznych na Rodos i w Atenach oraz filoz. w Atenach brał udział w życiu polit.; od 80 był obrońcą sądowym, a 75 rozpoczął...

FIDELIS z SIGMARINGEN, Marcus Roy OFMCap Św.

ur. X 1577 w Sigmaringen (Badenia-Wirtembergia), zm.24 IV 1622 w Seewis (wsch. Szwajcaria), kaznodzieja.

Po studiach na uniw. we Fryburgu Szwajc. (1598-1603)uzyska! doktorat z filozofii i nast. rozpoczął t am studia prawnicze(przerwane podróżą zagr. 1604-10 do Włoch, Francjii Hiszpanii), uwieńczone 1611...

FILIP ARAB, Marcus Julius Philippus

ur. ok. 204 wokolicy Bostry (Syria), zm. X 249 w Weronie, cesarz rzymski.

Syn szejka arab.; jako rzym. oficer brał udział w wojnieprzeciw Persom (242-243); będąc p r e f e k t em pretorianów dokonałzamachu na życie ces. Gordiana III i został jego następcą(244); wg tradycji odnotowanej przez Euzebiusza...

FRONTON z CYRTY, Marcus Cornelius Fronto

ur.ok. 100 w Cyrcie (Numidia), zm. po 170, mówca, pisarz.

Cesarz A n t o n i n Pius powierzył mu wychowywanie adoptowanychsynów, Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa; 143 F.był konsulem. J a k o r e t o r był zwolennikiem kierunku archaizującegow literaturze (pisał po łacinie i grecku); retorykęuważał za...

BRUTUS Marcus lunius (85 p.n.e. - 42 p.n.e.)

Rzut na miecz

Do historii przeszedł niechlubnie, jako zdradziecki zabójca Cezara. Choć jakwynika z faktów - jest mało prawdopodobne, by to właśnie jego cios okazał sięjedynym śmiertelnym spośród dwudziestu trzech, jakie zadano boskiemu Juliuszowi.Ale. tylko jemu umierający monarcha wytknął...

GORDIAN l (Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus) (ok. 164 - 238)

Jednomiesięczne cesarzowanie

Pochodził z rodu senatorskiego, znanego z zainteresowań intelektualnych. Wmłodości sam zajmował się retoryką, potem rozpoczął karierę urzędniczą. Byłkonsulem, a w końcu został namiestnikiem prowincji afrykańskiej. Na tron zostałwyniesiony właściwie przez przypadek...

LUKAN (Lucanus Marcus Annaeus) (39 - 65)

Z poezją na ustach

Poeta rzymski. Bratanek Seneki, urodzony w Hiszpanii, ale od pierwszego rokużycia mieszkający w Rzymie. Pod koniec studiów przebywał w Atenach, skąd Neronodwołał go do Rzymu, by w uznaniu jego zasług poetyckich zaliczyć go do gronaswych przyjaciół. Kariera Lukana zrazu rozwijała się...

MAKSYMIAN (Marcus Aurelius Yalerius Maximianus) (? - 310)

Niepoprawny spiskowiec

Cesarz rzymski pochodzący z Ilirii. Był dowódcą armii, gdy w 285 roku Dioklecjanwyniósł go do godności cezara, a w roku 286 - augusta. W 305 roku abdykował wrazz Dioklecjanem. W 306 roku poparł syna, Maksen-cjusza, uzurpującego sobiewładzę, i próbował zagarnąć tron dla siebie. W...

OTHON (Marcus Salvius Otho) (32 - 69)

Piękniej mi umrzeć niż panować

Cesarz rzymski. Jego lata młodzieńcze nie wróżyły wielkiej kariery. Spędził jebowiem na hulankach, zabawach i przyjęciach. Neron, kompan tych uciech, uczyniłgo namiestnikiem jednej z prowincji. Rządził nią, ponoć rzetelnie, przez dziesięć lat.Poparł bunt Galby...