Małżowina puszkowa

Małżowina puszkowa (łac. concha bullosa) - wada anatomiczna polegająca na istnieniu komórki powietrznej w kości małżowiny nosowej środkowej. Jej występowanie wynosi 13-53%. Blaszka kostna małżowiny jest rozdęta. Często mała komórka pneumatyczna pozostaje bezobjawowa. Duże upowietrznienie małżowiny nosowej środkowej może powodować niedrożność nosa i wtórnie przyczyniać się do rozwoju zapalenia...

Czytaj Dalej

Wyczuwalność kości czaszki

Na ogół powierzchnia głowy jest pokryta cienkimi tylko warstwami miękkimi; w związku z tym można wyczuć dotykiem większe części jej powierzchni. Całe sklepienie, do przodu aż do łuków brwiowych, do tyłu aż do kresy karkowej górnej, daje się z łatwością wymacać. Również ściany boczne są...

Mięśnie małżowiny usznej

Małżowina uszna ma podwójny układ mięśniowy. Jedne mięśnie są to malutkie pasemka rozpoczynające się i kończące na chrząstce małżowiny; z mięśniami tymi zapoznamy się przy opisie narządu przedsio-nkowo-ślimakowego (t. V). Drugie — to trzy mięśnie uszne: przedni, górny i tylny. Mięśnie te...

Małżowina nosowa dolna

Małżowina nosowa dolna (concłia nosa lis inferior) najdłuższa, biegnie mniej więcej równolegle do dna jamy nosowej; rozpoczyna się ona ku tyłowi od nozdrzy przednich na wysokości progu nosa i sięga ku tyłowi do rowka nosowo-gardłowego; tylny koniec małżowiny leży mniej więcej w połowie...

Małżowina nosowa środkowa

Małżowina nosowa środkowa (concha nasalis media) jest to szeroka płytka, jednak krótsza od małżowiny- dolnej; rozpoczyna się ona bowiem 1 —2 cm ku tyłowi w stosunku do przedniego końca małżowiny dolnej: jej koniec tylny leży na poziomie górnego brzegu nozdrzy tylnych. Brzeg przedni ustawiony jest...

Małżowina nosowa górna

Małżowina nosowa górna (concha nasalis superior) mniejsza od małżowiny środkowej przesunięta jest ku tyłowi od niej mniej więcej w tym samym stosunku co małżowina środkowa w stosunku do dolnej. Z przodu łączy się ona z małżowiną środkową. Po usunięciu małżowiny górnej widoczne są jamki...

Małżowina nosowa najwyższa i przewód nosowy

Małżowina nosowa najwyższa (concha nasalis suprema) i przewód nosowy najwyższy (meatus nasi supremus) występują obustronnie mniej więcej w 60% przypadków. Małżowina najwyższa jest najmniejszą małżowiną słabo tylko wypukloną przyśrodkowo, położoną w górno-tylnej części ściany bocznej jamy...

Tętnice jamy nosowej

Jamę nosową zaopatrują gałęzie t. ocznej (z t. szyjnej wewnętrznej) i t. szczękowej (z t. szyjnej zewnętrznej). Z t. ocznej wstępują do jamy nosowej 1) t. sitowa przednia i 2) t. sitowa tylna; pierwsza zaopatruje część przednią ściany bocznej i przeciwległą część przegrody, druga okolicę...

Leniwce i mrówkojady

Leniwce i mrówkojady, chociaż bardzo różnią się od siebie wyglą­dem, to jednak należą do tego sa­mego rzędu ssaków, do szczerbaków. Te dziwnie wyglądające ssaki są bardzo wąsko przystosowane do swojego środowiska życia. Cztery gatunki mrówkojadów i dwa gatunki leniwców występują tylko w...

MAŁŻOWINA USZNA

Część ucha zewnętrznego. Występuje u ssaków i pozwala na skupienie fal dźwiękowych i kierowanie ich do przewodu słuchowego. Małżowiny uszne są zbudowane z chrząstki pokrytej płatem skórnym. U różnych ssaków mają różne kształty i wielkość. U zwierząt są zwykle ruchliwe, umożliwiają aktywne...

Mięśnie wyrazowe głowy. Mięśnie małżowiny usznej

Są to mięśnie szczątkowe. Tworzą one dwie grupy – pierwsza rozpoczyna się i kończy na chrząstce małżowiny usznej, druga zaś tylko jednym końcem przyczepia się do małżowiny usznej, drugim natomiast kończy się w sąsiednich podwięziach.

Wyprysk małżowiny usznej

Jest to powierzchowny odczyn zapalny skóry małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego na czynniki zewnętrzne, np. na alergeny przemysłowe, promienie słoneczne, czynniki wewnętrzne, takie jak produkty nieprawidłowej przemiany materii, alergeny.

Objawy kliniczne

Stan zapalny naskórka i głębszych...

Układ nerwowy i narządy zmysłów

 

Neuron- rodzaj komórek występujących w układzie nerwowym. Najwięcej neuronów znajduje się w ośrodkowym układzie nerwowym. Neurony składają się z ciała komórki, jądra komórkowego oraz neurytów: dendryt i akson, za pomocą których połączone są z innymi neuronami. Połączenie między komórkami...

Fizyka - zasada zachowania energi

Zasada zachowania energii:Energia z niczego nie powstaje i nie ginie tylko przechodzi z 1ciała do2,lub z jednego rodzaju w inny.

 Maszyny proste:równia pochyła,dźwignia.

 Energia wewnętrzna:suma wszystkich rodzajów energii jakie mogą mieć wszystkie cząsteczki danego ciała.Miarą en.wewn.jest...

Fizyka - ciepło, dzwięk

Efekt Dopplera to zmiana częstotliwości oraz długości fali zarejestrowana przez obserwatora, który porusza się względem źródła fali.

 DŹWIĘKI:

Dźwięki słyszalne-16-20k Hz.

Fala dźwiękowa-fala kulista,rozchodząca się w powietrzu.W suchym powietrzu rozchodzi się z pr. 340m/s.

Co wydaje jakie...

Sztuka oświecenia

 

Klasycyzm - w architekturze prąd ten przejawił się ponownym zainteresowa­niem sztuką grecką i poszukiwaniu w niej ideału piękna. Zaczęto budować ściśle we­dług wzorów antycznych, zerwano z nadmiernym zdobnictwem, barokowym chaosem i nieregularnością formy, na rzecz regularnych, uporządkowanych...

RODZINY WYCHOWUJĄCE DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - Najczęstsze cechy charakterystyczne zespołu Downa

spłaszczona potylica lub małogłowie

spłaszczona nasada nosa

drobne, skośnie, szeroko rozstawione szpary powiekowe

nisko osadzone, małe małżowiny uszne

powiększony język

bruzdy na języku tzw. język mosznowy

wąskie, krótkie usta

Szkodliwość alkoholu na organizm ludzki

Wśród wielu dziwnie brzmiących nazw używanych na lekcjach chemii jest kilka, które są powszechnie znane. Jedną z tych nazw, którą znają wszyscy, a gdy jest ona wymawiana podczas lekcji na ustach niektórych pojawia się uśmiech jest alkohol.

Alkohole to pochodne węglowodorów i są ich dwa rodzaje: metanol...

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Ssaki, podobnie jak ptaki pochodzą od pewnej grupy wymarłych gadów. Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Pierwsze ssaki pojawiły się w triasie - wyodrębniły się więc z gadów wcześniej niż ptaki(które powstały w jurze). Obecnie stanowią...

Budowa oka i ucha

Zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe jest określana jako zmysł wzroku. Anatomiczną postacią tego zmysłu jest narząd wzroku, który składa się z gałki ocznej, aparatu ochronnego i aparatu ruchowego oka oraz połączeń nerwowych...

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Dla zwierząt tworzących tę gromadę dziób jest tym, czym dla ssaków są jednocześnie wargi i zęby. W dawnych epokach geologicznych istniały ptaki mające zęby, ale obecnie żadne ich nie posiadają. Dziób służy nie tylko do zdobywania pokarmu, ale w wielu wypadkach także do jego rozłupywania. Dziób...