Malowidło ścienne

Czytaj Dalej

Opłucna ścienna

Opłucna ścienna (pleura parietalis) wyścieła obszerną komorę, w której leży płuco i ze ścianą której na ogół jest nieprzcsuwalnie złączona. U dołu opłucna ścienna wyścieła kopuły przepony; na stronie przyśrodkowej — tworzy ścianę boczną śródpiersia; na stronie bocznej — od kręgosłupa do...

Umocowanie opłucnej ściennej

W warunkach prawidłowych opłucna ścienna daje się bez trudu odpreparować zarówno na zwłokach świeżych, jak i utrwalonych z większą łatwością od ściany klatki piersiowej, nieco trudniej od przepony i osierdzia. Do wewnętrznej powierzchni żeber opłucna ścienna przytwierdzona jest luźniej...

Powięź miedniczna ścienna

Powięź miedniczna ścienna (fascia peluis parietalis) powleka ścianę miednicy małej. Pokrywa tu ona powierzchnię wewnętrzną kości oraz położone tu mięśnie, gruszkowaty i zasłaniacz wewnętrzny. Z przodu rozpoczyna się na kości łonowej, bocznie na powięzi zasłaniacza wewnętrznego, z tyłu na...

Linia przejścia blaszki ściennej w blaszkę trzewną

Stożek osierdziowy swym wierzchołkiem zachodzi na początki wielkich naczyń, z przodu na naczynia tętnicze, aortę i pień płucny, z tyłu na naczynia żylne, obie żyły główne oraz cztery żyły płucne. Na tych naczyniach przebiega też linia przejścia blaszki trzewnej (nasierdzia) w blaszkę...

Kosarz ścienny

Wygląd: nieco mniejszy od kosarza pospolitego; u samicy odwłok jest jajowaty i szary, u samca - żółtawy. Rząd kosarzy (Opiliones) obejmuje blisko 3200 gatunków rozmieszczonych na całym świecie. Kosarze poruszają się zwinnie na swych długich nogach między łodygami i źdźbłami roślin. W razie...

Tarczownica ścienna

 

Wygłąd: Piecha listkowata, gładka, na ogół tworzy rozetkę 2-5 cm średnicy, szarobiałą, luźno przylegającą do podłoża; zatoki między łatkami plechy zaokrąglone, starsze łatki pomarszczone; apotecja częste, na dolnej stronie porośnięte czarnymi chwytnikami ; rdzeń bezbarwny C+ czerwony (kwas...

Złotorost ścienny

 

Wygląd: Plecha listkowata o rozetkach do ponad 10 cm średnicy, żółta do pomarańczowożółtej; odcinki 1-5 mm szerokie, zwykle ściśle przylegające do siebie, bez soraliów i izidiów, z licznymi owoc-nikami .

Podobne gatunki: X. polycarpa (Ehrh ) Rieber o średnicy 1 1,5 cm jest gęsto pokryła apotecjami...

Malowidło

Najczęściej wykonane jest nie bezpośredniona podłożu, lecz na pokrywającej go warstwie -lub warstwach - zaprawy, z w. też gruntem, pełniącejfunkcję izolacji malowidła od podłoża bądź umożliwiającejnadanie wymaganej gładkości, chłonnościi właściwego koloru powierzchni podłoża, na...

Malowidła naskalne, malowidła jaskiniowe

Obrazowe przedstawienia umieszczone na skałach, zwłaszcza w jaskiniach, przedstawiające ludzi, zwierzęta, przedmioty i znaki kultowe. Wszystkie europ, malowidła naskalne pochodzą z czasów prehist. i sięgają wczesnej epoki kamiennej, malowidła naskalne ludów pierwotnych spotykamy jeszcze w naszych...

Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki.

Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – cegły zwykłe, sitówki, dziurawki, pustaki ścienne, stropowe, dachówki. Ceramiką – nazywamy tworzywo uformowane, a następnie wypalone lub spieczone z glin naturalnych albo ich mieszanin. Wyroby ceramiczne o strukturze porowatej – Są to wyroby ceglarskie, których nasiąkliwość przekracza 22% masy, należą do nich: cegły budowlane, modularne, dziurawki, kratówki, pustaki do ścian działowych, ścienne pustaki ...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - Architektura w II i I p.n.e. wieku, Malarstwo ścienne, Plastyka

Architektura w II i I p.n.e. wieku

Architektura drewniana z ornamentyką terakotową, wszechwładnie panującą w wieku III p.n.e. i przejęta przez budownictwo wieku II p.n.e., ustępuje powoli budowlom z kamienia. Jednakże świątynie buduje się z miękkiego tufu wulkanicznego, gdyż Italia wieku II nie...

Kosarz ścienny

Opilio parietinus (D. G.) rodzina Phalangiidae. Osiąga długość 5—8 mml Gatunek holarktyczny. Osobniki młode wylęgał ją się w maju z zimujących jaj. Dojrzewają w lipcu. Jest aktywny w nocy. U nas jesd gatunkiem synantropijnym. Występuje bardzo licznie.