Malarstwo gotyckie

Czytaj Dalej

Rola snu w literaturze i malarstwie

Podsumowując swoja wypowiedź chciałam podkreślić różnorodną rolę snu w literaturze i malarstwie. Sen w malarstwie ma znaczenie symboliczne.

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Król będąc również miłośnikiem malarstwa, gromadził obrazy i sprowadzał malarzy włoskich, którzy pracowali w Warszawie.

Cechy sztuki późnogotyckiej - Malarstwo i grafika

Znaczenie grafiki niderlandzkiej i niemieckiej dla kształtowania się końcowej fazy malarstwa gotyckiego w Polsce było ogromne.

Funkcje malarstwa historycznego

Dzieła tych wybitnych w swej sztuce mistrzów na zawsze przejdą do historii malarstwa polskiego. Był on niewątpliwie najwybitniejszym twórcą malarstwa historycznego w Polsce.

Renesans w Polsce - Malarstwo

W malarstwie duże wpływy miał jeszcze gotyk.

Malarstwo flamandzkie

Flamandzka szkoła wydała kilka pokoleń wspaniałych artystów, a w XV wieku wiele cech charakterystycznych jej malarstwa było imitowa­nych w całej Europie.

Malarstwo średniowieczne

Także podobnie jak we Włoszech, rozwój malarstwa flamandzkiego szedł w parze z wynalezieniem nowej techniki - malarstwa olej­nego.

Architektura gotycka

Pinakle stanowią jedną z najbardziej charakterystycznych cech estetycznych architek­tury gotyckiej. Do arcydzieł architektury gotyckiej zalicza się słynne Opactwo Westminster.

MALARSTWO

malarnia Bacciarellego na Zamku Warszawskim, w której, w dążeniu do stworzenia malarstwa narodowego, kształcono artystów sumptem króla Stanisława Augusta i wysyłano za granicę na studia, nadając stypendia. Malarstwo tablicowe śrdw.

MALARSTWO XVIII-WIECZNE

Brytyjska satyra Podobnie jak w przypadku malarstwa francuskiego, malarstwo brytyjskie tego okresu podzielić można na „arystokratyczne" i „mieszczańskie" w stylu.

MALARSTWO POLSKIE XIX WIEKU

W odróżnieniu od mistrza z Krakowa z uwagą śledził on nowe trendy w malarstwie europejskim. Baśniowe krainy Malarstwo Józefa Chełmońskiego (1849-1914) bardzo silnie związane jest tematycznie z polską i ukraińską wsią.

Francuskie malarstwo realistyczne

Wkrótce, znużony malarstwem pejzażowym, wykorzystując umiejętności wyniesione z warsztatów w Barbizon, Millet poświęcił się malarstwu figuratywnemu, czerpiąc tematy przede wszystkim z życia francuskiej wsi.

Impresjonizm w malarstwie

Berthe Morisot do wczesnych lat sześćdziesiątych była całkowicie oddana malarstwu plenerowemu, jednak zauroczona talentem Maneta porzuciła pejzaż dla impresjonizmu.

Postimpresjonizm w malarstwie

Terminem tym zaczęto później określać malarstwo tych trzech artystów, a także prace innego genialnego artysty owego okresu, holendra Vincenta Van Gogha, z którego wielkości krytycy zdali sobie sprawę dopiero po jego śmierci.

Tragedia w dziedzinie sztuki - od malarstwa poprzez muzykę do literatury

Wątki tragiczne obecne są niemal w każdej dziedzinie sztuki - od malarstwa poprzez muzykę do literatury.

Malarstwo olejne

Z czasem jednak sam werniks ulega odbarwieniu, stąd powszechne przekonanie, iż klasyczne malarstwo mistrzów sprzed XIX wieku utrzymane było w ciemnej kolorystyce.

Akwarela w malarstwie

Wybitni angielscy akwareliści pojawili się jednak dopiero w wieku osiemnastym, kiedy zapanowała moda na malarstwo pejzażowe. Z połączenia realistycznego ujęcia krajobrazu z narastającą wrażliwością na piękno natury zrodził się nowy, romantyczny nurt w malarstwie.

Powieść gotycka

Spuścizna powieści gotyckiej Motywy zaczerpnięte z tradycji powieści gotyckiej obecne są w twórczości Charlesa Dickensa i sióstr Bronte (Emily i Charlotte), lecz pisarzem, który najczęściej wykorzystuje motywy i najlepiej oddaje atmosferę tamtych książek jest wybitny autor opowiadań, badacz najciemniejszych stron ludzkiej natury, Edgar Alan Poe (1809-1849).

Architektura gotycka w Europie

– katedry w Salisbury, Peterborough, Lincoln -  gotyk we Włoszech *  przyjęty późno i z oporami *  mniej strzelisty *  katedra w Mediolanie -  gotyk w Hiszpanii *  mieszanina stylu gotyckiego i wpływów arabskich *  katedry w Leon i Burgos -  nowy typ budowli klasztornej – St.

Sztuka gotycka w średniowieczu

 

Ostry łuk został użyty do budowy sklepienia krzyżowo- żebrowego, opartego na filarach i przyporach. Połączenie tych konstrukcji w system szkieletowy nastąpiło zapewne po raz pierwszy przy budowie z inicjatywy Sugera kościoła klasztornego w Saint- Denis pod Paryżem w latach 1140-...