Malarstwo gotyckie

Czytaj Dalej

Malarstwo średniowieczne

Także podobnie jak we Włoszech, rozwój malarstwa flamandzkiego szedł w parze z wynalezieniem nowej techniki - malarstwa olej­nego.

Cechy sztuki późnogotyckiej - Malarstwo i grafika

Znaczenie grafiki niderlandzkiej i niemieckiej dla kształtowania się końcowej fazy malarstwa gotyckiego w Polsce było ogromne.

Powieść gotycka

Spuścizna powieści gotyckiej Motywy zaczerpnięte z tradycji powieści gotyckiej obecne są w twórczości Charlesa Dickensa i sióstr Bronte (Emily i Charlotte), lecz pisarzem, który najczęściej wykorzystuje motywy i najlepiej oddaje atmosferę tamtych książek jest wybitny autor opowiadań, badacz najciemniejszych stron ludzkiej natury, Edgar Alan Poe (1809-1849).

Historia kultury i sztuki-malarstwo ściąga

Temat zwierzęta i postacie ludzkie polowania Neolit – sztuka ideoplastyczna – natura okiem twórcy – lokalizacja: Anglii, Francji i północnej Europie Malarstwo egipskie – ukazywanie wszystkiego tak aby było jasne i zrozumiale (z profilu lub z góry – skarabeusz), kanony niezmienne przez tysiące lat - lokalizacja: Egipt Malarstwo greckie – nie zachowało się do naszych czasów – znane jedynie z waz – lokalizacja: Grecja Malarstwo rzymskie – kopia ...

REALIZACJA „WOLI KOLORU". MALARSTWO NA PERGAMINIE, DRZEWIE I MURZE

Ciekawe jest, że fiolet w swojej postaci czystej i odcieniu chłodnym odgrywaw ogóle w dziejach malarstwa europejskiego rolę bardzo małą (znikomąw porównaniu z czerwienią, błękitami i brązami), a w pełnym swym brzmieniuzjawia się rzadko nawet w malarstwie XIX i XX w.

TONACJA ROKOKOWA

Mniejsze znaczenie ma biel we wnętrzu angielskim i w tamtejszej szkolemalarstwa, które jest bardziej tradycyjne w doborze barw, wywodząc się alboz XVI-wiecznego malarstwa weneckiego (Reynolds), albo z XVII-wiecznegoholenderskiego (Hogarth) względnie kontynuując tradycję van Dycka, którywiększą część życia spędził w Anglii i tam umarł.

Starożytna Grecja - Sztuka archaiczna - Rzeźba - Malarstwo i ceramika

Malarstwo i ceramika W przeciwieństwie do architektury i rzeźby nie posiadamy w dziale malarstwa greckiego ani jednego oryginału sławnych mistrzów.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Architektura i urbanistyka hellenistyczna, Rzeźba, Malarstwo

Malarstwo Podobne tendencje jak w rzeźbie hellenistycznej wyraziły się również w malarstwie tej epoki, chociaż rozwoju jego nie można śledzić dokładnie z powodu niedochowania się dzieł.

Rola snu w literaturze i malarstwie

Podsumowując swoja wypowiedź chciałam podkreślić różnorodną rolę snu w literaturze i malarstwie. Sen w malarstwie ma znaczenie symboliczne.

Barok

malarstwo freskowe osiągnęło apogeum. W epoce rokoko rozwija się malarstwo iluzjonistyczne, którego przykłady odnajdziemy w środowisku lwowskim.

Odrodzenie spis pytań

Ponieważ jednak sztuka nie lubi próżni, to niedobór z jednej strony (malarstwa) równoważono czym innym, to jest muzyką, która w krajach protestanckich doszła do znakomitego rozkwitu, a jego ostatecznym ukoronowaniem stały się genialne dzieła Jana Sebastiana Bacha.

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Król będąc również miłośnikiem malarstwa, gromadził obrazy i sprowadzał malarzy włoskich, którzy pracowali w Warszawie.

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA A SZTUKA

Synestezja znana była jednak w malarstwie dużo wcześniej. Wasyl Kandinski, twórca abstrakcjonizmu, był synestetykiem i jego malarstwo odnosi się nie tylko do muzyki, ale i do wrażeń dotykowych (W.

Funkcje malarstwa historycznego

Dzieła tych wybitnych w swej sztuce mistrzów na zawsze przejdą do historii malarstwa polskiego. Był on niewątpliwie najwybitniejszym twórcą malarstwa historycznego w Polsce.

Kultura pełnego średniowiecza

Tu wpływy gotyckiej architektury kościelnej - poza późną (nie ukończoną) katedrą w Mediolanie - były właściwie nikłe, natomiast późna również architektura gotycka pałaców weneckich stanowiła naj świetniej szy przykład zastosowania nowego stylu do budowli świeckich.

Renesans w Polsce - Malarstwo

W malarstwie duże wpływy miał jeszcze gotyk.

Scharakteryzuj na wybranych przykładach kulturę średniowiecza w Polsce

Sztuka gotycka Gdy tuż przed połową XII wieku powstało w pobliżu Paryża pierwsze wielkie dzieło gotyckiej architektury (kościół w Saint-Denis), inne kraje, jak Niemcy czy Polska, a także mniejsze ośrodki w samej Francji ciągle jeszcze pozostawały wierne romanizmowi.

Malarstwo flamandzkie

Flamandzka szkoła wydała kilka pokoleń wspaniałych artystów, a w XV wieku wiele cech charakterystycznych jej malarstwa było imitowa­nych w całej Europie.

Architektura gotycka

Pinakle stanowią jedną z najbardziej charakterystycznych cech estetycznych architek­tury gotyckiej. Do arcydzieł architektury gotyckiej zalicza się słynne Opactwo Westminster.

CAMPO

Źródło); słynnym ratuszem Palazzo Pubblico, surowym i eleganckim budynkiem gotyckim z 1297-1310; Torre del Mangia (wysmukłą wieżą zbud.