Malarstwo

Malarstwo

Czytaj Dalej

Prymitywne malarstwo, malarstwo naiwne

cechuje świeżość widzenia, niezależność od cudzych wzorów, czym różni się ono zasadniczo od malarstwa artystów-amatorów, naśladujących zazwyczaj uznane wzory twórców profesjonalnych. historii malarstwa prymitywów, był H.

Historia kultury i sztuki-malarstwo ściąga

Temat zwierzęta i postacie ludzkie polowania Neolit – sztuka ideoplastyczna – natura okiem twórcy – lokalizacja: Anglii, Francji i północnej Europie Malarstwo egipskie – ukazywanie wszystkiego tak aby było jasne i zrozumiale (z profilu lub z góry – skarabeusz), kanony niezmienne przez tysiące lat - lokalizacja: Egipt Malarstwo greckie – nie zachowało się do naszych czasów – znane jedynie z waz – lokalizacja: Grecja Malarstwo rzymskie – kopia ...

Malarstwo średniowieczne

Także podobnie jak we Włoszech, rozwój malarstwa flamandzkiego szedł w parze z wynalezieniem nowej techniki - malarstwa olej­nego.

MALARSTWO WŁOSKIE

złoto było w powszechnym użyciuw malarstwie europejskim. Złotaużywano we Włoszech nawet w malarstwie ściennym jako uzupełnienia fresku1 tempery.

Cechy sztuki późnogotyckiej - Malarstwo i grafika

Malarstwo w dobie gotyku rozwijało się na terenie Polski równolegle do architektury i rzeźby; mniejsza liczba zabytków z XIII i początków XIV wieku spowodowana jest zapewne późniejszymi zniszczeniami, zwłaszcza malarstwa ściennego.

MALARSTWO FLAMANDZKIE

Malarstwo van Eycka a malarstwo Fransa Halsa to dwa odmienne światy,choć w obu wypadkach mówimy o malarstwie olejnym. Rolą czerni w malarstwie flamandzkim XV w. Rola bieli w całym malarstwie XV w.

Impresjonizm w malarstwie

Berthe Morisot do wczesnych lat sześćdziesiątych była całkowicie oddana malarstwu plenerowemu, jednak zauroczona talentem Maneta porzuciła pejzaż dla impresjonizmu.

Malarstwo olejne

Z czasem jednak sam werniks ulega odbarwieniu, stąd powszechne przekonanie, iż klasyczne malarstwo mistrzów sprzed XIX wieku utrzymane było w ciemnej kolorystyce.

Sztuka grecka - Okres attycki - Malarstwo i ceramika

Malarstwo wazowe związane jest ściśle z wielkim malarstwem. Zerwał się również związek z wielkim malarstwem.

GRECJA KLASYCZNA WIEKU IV p.n.e. - Matematyka, Astronomia, Medycyna, Poezja, Architektura, Rzeźba, Malarstwo

Malarstwo Podobnie jak rzeźba, tak i malarstwo wieku IV poszło nowymi drogami i chociaż obecnie niepodobna prześledzić jego rozwoju, gdyż twórczość malarska tego okresu nie zachowała się, można się oprzeć na sądzie starożytnych, według których tendencja do osiągnięcia efektu patetycznego widoczna w dziełach malarskich Arystydesa z Teb wyraża niewątpliwie ten sam stosunek do rzeczywistości, co rzeźby Skopasa.

MALARSTWO XVIII-WIECZNE

Brytyjska satyra Podobnie jak w przypadku malarstwa francuskiego, malarstwo brytyjskie tego okresu podzielić można na „arystokratyczne" i „mieszczańskie" w stylu.

REALIZACJA „WOLI KOLORU". MALARSTWO NA PERGAMINIE, DRZEWIE I MURZE

Ciekawe jest, że fiolet w swojej postaci czystej i odcieniu chłodnym odgrywaw ogóle w dziejach malarstwa europejskiego rolę bardzo małą (znikomąw porównaniu z czerwienią, błękitami i brązami), a w pełnym swym brzmieniuzjawia się rzadko nawet w malarstwie XIX i XX w.

MALARSTWO POLSKIE XIX WIEKU

W odróżnieniu od mistrza z Krakowa z uwagą śledził on nowe trendy w malarstwie europejskim. Baśniowe krainy Malarstwo Józefa Chełmońskiego (1849-1914) bardzo silnie związane jest tematycznie z polską i ukraińską wsią.

WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA EKSPERYMENTALNA I FENOMENOLOGIA KOLORU A PROBLEMY MALARSTWA

Tenże Kandinsky jednak, „ojciec malarstwa abstrakcyjnego", gdy przechodziod rozważania barw idealnych do malarstwa, stwierdza od razu fakt materializacjiowej czerwieni w jeden konkretny odcień, wybrany spośród olbrzymiejmnogości innych, i stwierdza też stałą wzajemną zależność kolorów od siebiei od form, w których zostały zawarte.

GRECJA - EPOKA HELLENISTYCZNA - Architektura i urbanistyka hellenistyczna, Rzeźba, Malarstwo

Malarstwo Podobne tendencje jak w rzeźbie hellenistycznej wyraziły się również w malarstwie tej epoki, chociaż rozwoju jego nie można śledzić dokładnie z powodu niedochowania się dzieł.

Starożytna Grecja - Sztuka archaiczna - Rzeźba - Malarstwo i ceramika

Malarstwo i ceramika W przeciwieństwie do architektury i rzeźby nie posiadamy w dziale malarstwa greckiego ani jednego oryginału sławnych mistrzów.

MALARSTWO W KATAKUMBACH

Tak zwane hypogeum Flawiuszów w katakumbach Domitylli, hypogeum Lucyny przy via Appia, którego styl jest bardzo bliski stylowi malarstwa pogańskiego z lat 180-200, tzw.

Francuskie malarstwo realistyczne

Wkrótce, znużony malarstwem pejzażowym, wykorzystując umiejętności wyniesione z warsztatów w Barbizon, Millet poświęcił się malarstwu figuratywnemu, czerpiąc tematy przede wszystkim z życia francuskiej wsi.

Japońskie malarstwo

W kręgu buddyjskiej sekty zen uprawianomonochromatyczne malarstwo tuszem (sumi-e). W malarstwie z kręgukultury mieszczańskiej dominował portret kobiecyi sceny rodź.

Malarstwo jako wyraz manifestu przeciw wojnie

To zadkinowska Guerenica Malarstwo polskie Jednym z twórców, którzy odwoływali się w swoich pracach do manifestu przeciw wonie był żyjący w XX wieku malarz ANDRZEJ WRÓBLEWSKI. Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę.