Mała Cerkwica

Mała Cerkwica

Mała Cerkwica – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bydgoskiego. Zobacz też: Duża Cerkwica

Czytaj Dalej

Mała Apokalipsa - streszczenie

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

 

Po mego życia trudach, jeśli

Na jakieś względy zasłużyłem,

Nie chcę, by moją trumnę nieśli

Ci właśnie, których nie znosiłem

 

(233)

 

 

>

 

Mała apokalipsa

Tadeusz Konwicki Książka przedstawia w karykaturalny i groteskowy sposób polską rzeczywistość lat siedemdziesiątcyh. Jest to obraz swoistej „apokalipsy” – degradacji moralnej poszczególnych jednostek z elity systemu, jak i całego manipulowanego i oszukiwanego społeczeństwa. Konwicki kreśli obraz...

Rodzina jako mała grupa społeczna

 

To niewielka zbiorowość, w której wszyscy członkowie utrzymują kontakty " twarzą w twarz", wszyscy znają się i pełnią określone role społeczne, mają poczucie więzi, odrębności, świadomości "my". Rodzina jako mała grupa społeczna jest najbardziej przyjazną strukturą dla człowieka, w której...

Polityka w Polsce XX wieku - MAŁA KONSTYTUCJA

W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja – ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ – Radę Państwa, której...

Rodzina mała - Okres narzeczeństwa / okres „chodzenia ze sobą”

- potrzeba posiadania bliskich ludzi

- nacisk społeczny wzoru zakładania rodziny po osiągnięciu dojrzałości

- w niektórych społeczeństwach przekonanie od podniesieniu własnego statusu społecznego poprzez założenie rodziny

- romantyczna miłość

- w tradycyjnym ujęciu – oficjalna umowa, że para...

Rodzina mała - Małżeństwo przeddzietne

- wzajemne dopasowywanie się małżonków

- poznawanie się

- organizacja domu, miejsca zamieszkania

- większość funkcji właściwych pełnej rodzinie

Rodzina mała - Pierwsze dziecko, aż do czasu dorośnięcia dziecka

- do instytucji małżeństwa dołącza się rodzicielstwo

- zmiana organizacji życia, dochodzą obowiązki rodzicielskie

- współcześnie, gdy możemy regulować urodziny, istotną rolę odgrywa potrzeba ojcostwa i macierzyństwa

Rodzina mała - Odchodzenie dzieci z rodziny, aż do ostatniego dziecka

- współcześnie – na tym etapie rzadko są małe dzieci, bo różnica wieku między rodzeństwem nie jest zwykle duża; dziecko dorosłe odchodzi, drugie jest co najmniej w wieku dorastania

- opiekę fizyczną nad dzieckiem rodzice mają już dawno za sobą

- rodzice mają więcej czasu dla siebie, możliwość...

Rodzina mała - Małżeństwo odłączone od dzieci

- koniec odpowiedzialności za dzieci

- poczucie osamotnienia u rodziców, utrata codziennych kontaktów z dziećmi

- podtrzymywanie styczności i więzi emocjonalnej z usamodzielnionymi dziećmi i ich rodzinami; dziadkowie zaspokajają potrzebę kontaktów emocjonalnych, czują się związani z młodym pokoleniem...

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1919 r.

Potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20 II 1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921.

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1947 r.

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 19 II 1947, formalnie opartej na Konstytucji 1921, faktycznie na Manifeście PKWN, ustawie o radach narodowych oraz komunistycznych reformach ustrojowych i społecznych, zastąpiona Konstytucją z 1952.

KONSTYTUCJE POLSKI - Mała Konstytucja z 1992 r.

Potoczna nazwa ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992, wprowadzającej zasadę trójpodziału władzy i wzmacniającej władzę wykonawczą; utrzymała w mocy (wprowadzoną 1989) 2-izbowość parlamentu; sejm i senat tworzą wspólnie Zgromadzenie Narodowe; obowiązywała do wejścia w życie nowej Konstytucji RP (X...

Mała Konstytucja

Mała konstytucja - potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20.II.1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921 (Konstytucja marcowa).

I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd...

Polska w okresie stalinowskim - MAŁA KONSTYTUCJA

W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja - ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ - Radę Państwa, której...

Klasa jaka mała grupa społeczna

Klasa szkolna – występująca jako niezorganizowane skupisko uczniów bądź pod wpływem nauczyciela przekształcające się w dobrze działający zespół współpracujący z nim w osiąganiu celów dydaktyczno wychowawczych. Wszelkie przemiany w procesie nauczania dotyczą przeważnie...

Łusecznica mała

Rodzina jaszczurkowate (Lacertidae)

Wygląd: bardzo mała, smukła jaszczurka o małej, spłaszczonej głowie i długim, silnym ogonie. Grzbiet jednolicie szaro- lub ciemnobrunatny, niekiedy czarniawy; brzuch pomarańczowy, żółtawy, niebieskawy lub szary. Całkowita długość ciała 120-130 mm...

Żyła mała scrca

Ż. mała scrca  biegnie na powierzchni przeponowej serca w prawej części bruzdy wieńcowej i uchodzi do prawego końca zatoki wieńcowej. W większości przypadków jest to drobna żyła, która zbiera krew z tylnej powierzchni prawej połowy serca. Jeżeli jest silnie rozwinięta, co zdarza się niezbyt...

Gęś mała

Wygląd: Miniatura gęsi białoczelnej, choć nie jest to dobra cecha rozpoznawcza, gdyż największe gęsi małe osiągają wielkość gęsi białoczel-nych. Cechy charakterystyczne to krótka i wysoka głowa oraz krótki, czerwonawy dziób. Oko otacza, także u młodych ptaków, żółty pierścień; pasek wokół...

Mewa mała

Wygląd: Najmniejsza europejska mewa; długość ciała ok. 28 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 70 cm. Końce skrzydeł w szacie ostatecznej zawsze białe. Dziób ptaków dorosłych latem czerwony, w zimie i u młodych ptaków czarniawy. Spód skrzydeł we wszystkich ubarwieniach ciemnoszary. Mewy małe przebywają w...

Lecicha mała

Wygląd: długość 4-4,5 cm, rozpiętość skrzydeł 6-7 cm. Samiec z jasnoniebieskim, samica z brązowym odwłokiem. Mniejsza od większości pozostałych lecich.

Środowisko: małe, powoli płynące, obfitujące w związki wapnia cieki wodne. Zwykle odpoczywa na ziemi lub roślinach. Spłoszona ucieka szybkim...