Mak piaskowy

Mak piaskowy

Mak piaskowy (Papaver argemone L.) – gatunek roślin jednorocznych należący do rodziny makowatych. Występuje w prawie całej Europie z wyjątkiem części południowo-wschodniej, w Afryce Północnej oraz w Azji Zachodniej i na Kaukazie. W Polsce na całym obszarze prócz gór. Archeofit. Siedlisko: pola uprawne (chwast segetalny), piaszczyste brzegi dróg, ugory. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych...

Czytaj Dalej

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

Turzyca piaskowa

  Siedlisko: Wydmy, suche bory sosnowe, wrzosowiska, murawy piaskowe i inne piaszczyste miejsca.

Szczerklina piaskowa

Szczerklina piaskowa jest podobna do niektórych innych przedstawicieli licznej gatunkowo rodziny grzebaczowatych (Sphecidae). Szczerklina piaskowa spotykana jest od czerwca do października.

Co to są formy piaskowe?

Najbardziej wszechstronną ze wszystkich technik odlewniczych jest odlewanie przy zastosowaniu form piaskowych.

Piaskowy rekin tygrysi

Piaskowy rekin tygrysi występuje w wielu morzach świata.

Macierzanka piaskowa

Siedlisko: Suche murawy piaskowe, skarpy, przydroża, wrzosowiska, widne lasy, zarośla.

Wierzba piaskowa

Uwagi ogólne: Wierzba piaskowa bywa często ujmowana jako podgatunek wierzby płożącej (Salix repens ssp.

Wydmuchrzyca piaskowa

Uwagi: wydmuchrzyca piaskowa jest jednym z gatunków charakterystycznych dla zbiorowiska piaskownicy zwyczajnej na białej wydmie.

Turzyca piaskowa

Uwagi: turzyca piaskowa jest nadmorską rośliną pionierską, która swymi bardzo długimi rozłogami przyczynia się do utrwalania wydm.

ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst.

ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst., ktorego dominacja przypada w Europie na - określany tymże terminem „r." -okres między w. rewolucją franc. a Wiosną Ludów, w Polsce zaś na okres od mn. w. 1820 (umowną datę początkową 1822 wyznacza wyd. t. 1 Poezji Mickiewicza) do powstania 1863; już jednak od...

MĘKA

Wielkie cierpienie, boleść, męczarnia, katusze, tortury, torturowanie, katowanie kogoś, droga krzyżowa, cierniowa.

Brać na męki dawn. torturować więźniów, skazańców, w celu wymuszenia zeznań. Bredzić, pieść itp. jak na mękach, jak Piekarski (zob.) na mękach gadać głupstwa, pleść androny...

DROGA KRZYŻOWA - DZIEJE

Kult oddawany miejscom d.k. w Jerozolimie rozszerzył się dzięki -»• pielgrzymkom i doprowadził do powstania w Kościele zach. specjalnego nabożeństwa.

1. W Jerozolimie — pierwsi chrześcijanie otaczali d.k. czcią wraz z in. -> miejscami świętymi, wsławionymi życiem i męką Chrystusa, wznosząc na nich...

ELEUSA

(gr. miłosierna), Umilenije lub Spasowo Umilenije (ros. miłosierdzie Pana), ikonograficzny typ przedstawień Matki Bożej z Dziecięciem Jezus na ręku, będący wariantem typu -> Glykofilusy (słodkocałującej), z którym upodobnił się z czasem w terminologii i ikonografii; jednakże tradycyjną E. wyróżnia...

EPOS

Podstawowy gatunek epiki, obejmujący większe utwory (zazwyczaj wierszowane), ukazujące dzieje bohaterów legendarnych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Genetycznym źródłem e. były -* mity, podania i baśnie, ukazujące genezę powstawania więzi społ.--mor., zbiorowych...

EWANGELICZNE CYKLE

Ciągi scen ilustrujących tematykę biblijną Nowego Testamentu.Reliefy sarkofagów rzym. (triumfu krzyża z ok. 340, Adelfii z ok. 340, Saula z 359), nawiązujące do malarstwa kodeksowego, dowodzą wczesnego ilustrowania ewangelii (-v ewangelia I). Miniatury kodeksów wsch. — Ewangeliarza z Rossano z VI w...

Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja...

Zegar piaskowy, klepsydra

Wśród czterech cnót kardynalnych zegar piaskowy symbolizuje umiarkowanie.

Męka Pana Jezusa

Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową, jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2, 21 - 25). Wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki (Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 22-23; J 18-19). W Niedzielę Palmową czyta się opis męki według jednego z synoptyków, a w...

Babka piaskowa

Babka piaskowa rośnie w Polsce na stanowiskach piaszczystych, tj. Nasiona bardzo są podobne do nasion babki piaskowej, jedynie ciemniejszejbarwy.

Kocanka piaskowa

Botanicy stosują nazwę „kocanki piaskowe”.