Mahomet

Mahomet

Czytaj Dalej

Mahomet

Islam nie uznaje innych proroków po Mahomecie, jako jedyną księgę objawioną traktuje Koran. W 622 roku, po śmierci żony i stryja, Mahomet został zmuszony przez jednego z krewnych do opuszczenia Mekki i udał się do pobliskiego Jatribu.

MAHOMET

Legenda głosi, że gdy proszono proroka o ukazanie swej nadprzyrodzonej mocy, ten wezwał górę Safa, aby do niego przyszła, a gdy się to nie stało, przypisał ten wynik łasce Allaha, bo gdyby góra usłuchała, przygniotłaby jego i widzów; możliwe jednak, że opowieść ta i pozostałe po niej przysłowie: „Nie przyszła góra do Mahometa, Mahomet przyszedł do góry" (które znajdujemy w eseju O śmiałości Francisa ...

Mahomet i islam

  Ściśle określony i ceremonialny charakter pielgrzymki do Mekki jest postawiony w Koranie  ponad wszelką wątpliwość, a równocześnie Mahomet postarał się o to, aby zapobiec ubóstwieniu jego własnej osoby po  śmierci.

Mahomet i jego nauka

Wszedłszy w sojusz z plemionami beduińskimi, Mahomet zaczął wyprawiać się na karawany kupców mekkańskich, co doprowadziło do wojny z Kurajszytami.

Państwo arabskie - Działalność Mahometa

Z większymi oporami przyjęły je bogate rody, zwłaszcza te które rządziły Mekką, dlatego w 622r Mahomet musiał opuścić to miasto i schronić się w Medynie.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - WYSTĄPIENIE MAHOMETA

Mógł więc Mahomet dzięKi temu podjąć otwartą walkę z Mekką, która w końcu zrezygnowała z oporu i kapitulowała przed wygnanym przez siebie ongiś prorokiem (630).

Arabia przed Mahometem

 

Południowa Arabia

Większość Półwyspu Arabskiego była pustynią, zamieszkiwaną z rzadka przez koczownicze plemiona arabskie, nazywane Beduinami („synami pustyni”). Tylko na zachodnich i południowych krańcach Półwyspu, w późniejszym Hidżazie i Jemenie, dość wcześnie zaczęło rozwijać się...