BAZYLIANIE, Ordo Sancti Basilii Magni (OSBM)

Pierwsze chrzęść, wspólnoty zak. obrządku bizant. oparte na reguleBazylego Wielkiego, rozpowszechnione głównie na Wschodzie,i zakony kat. Kościołów wsch.; prawosł. mnisi, chociaż zatrzymaliregułę Bazylego Wielkiego, nie używali nazwy b.

I. GENEZA — Początki b. wiążą się z rozpoczęciem ok...

MAGNI Valeriano

(wym mąńji), ok. 1587-1661, Działający w Polsce uczony, humanista, filozof i teolog włoski, krytyk arystotelizmu scholastycznego, sympatyk protestantyzmu, przeciwnik jezuitów.

Eksperymentator naukowy. Wybudował dla części Warszawy wodociągi.