Magistrala węglowa

Magistrala węglowa

Czytaj Dalej

Wiek bagien węglowych

W tym wieku ryb ląd stały był prawie bez życia. Urwiska i szczyty nagich skał obmywał deszcz i wysuszało słońce. Nie było prawdziwej gleby, albowiem nie było jeszcze robaków ziemnych, które przyczyniają się do wytworzenia gleby i nie było roślin, dzięki którym skały kruszą się i zmieniają w...

Występowanie i obróbka gazu ziemnego i smoły węglowej

WYSTĘPOWANIE I OBRÓBKA :

1) gazu ziemnego

2) smoły węglowej

1. Gaz ziemny

Wydobycie gazu ziemnego na świecie w 1995 roku

Kraje W petadżulach* Udział w świecie w %

Świat 79687 100,0

Rosja 23233 29,1

Stany Zjednoczone Ameryki 20365 25,6

Kanada 7291 7,2

Wielka Brytania 2705 3,4

Polska 136...

Co to jest cykl węglowy?

Wóhler odkrył, że nie istnieje nieprzekraczalna gra­nica pomiędzy związkami organicznymi i nie­organicznymi. Przykładowo rośliny zamieniają w procesie fotosyntezy gaz nieorganiczny - dwu­tlenek węgla - w węglowodany i tlen. Proces ten jest ogniwem cyklu węglowego, który opisuje drogę atomów węgla...

Co to są pierścienie węglowe?

Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu...

Topologie sieci lokalnych - Topologia z magistralą liniową

Wadą  topologii z magistralą jest niewielka liczba punktów koncentracji, w których można by było diagnozować sieć, lokalizować uszkodzenia oraz zarządzać siecią.

Topologie sieci lokalnych - Topologia gwiazda - magistrala

Jest to konfiguracja sieci, w której grupy stacji roboczych, połączonych w gwiazdy , podłączone są do odcinków kabli głównych, stanowiących magistralę.

Górnicze świeto - „Węglowa rodzinka”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH W GRUPIE DZIECI 4- 5-LATKÓW Miejsce: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Nieradzie Zaproszeni goście: dyrektor szkoły mgr Stanisław Minkina i rodzice dzieci uczęszczających do oddziału 4-5-latków. Osoba prowadząca: Teresa Pala KONSPEKT DO ZAJĘĆ W GRUPIE 4-5-LATKÓW OBSZAR EDUKACJI –ROZWIJANIE MOWY I MYŚLENIA, PLASTYCZNA BLOK TEMATYCZNY: GÓRNICZE ŚWIĘTO TEMAT ZAJĘCIA: „Węglowa rodzinka” – Marii ...

Stale węglowe i obróbka cieplna

Praca w całości w załączniku Cel laboratorium Celem laboratorium nr 3 jest zapoznanie się z wpływem zawartości węgla na własności mechaniczne i strukturę po obróbkach cieplnych. Podstawowe pojęcia dotyczące stali węglowych i obróbek cieplnych. 1. Układ równowagi żelazo – cementyt z opisem strukturalnym 2. Podział stali ze względu na zastosowanie (oznakowanie stali) a) stale konstrukcyjne (zawartość węgla do 0,7 %) - zwykłej jakości ...

Magistrala S

Magistrala S - interfejs pasywnej magistrali abonenc- kiej sieci cyfrowej ISDN w dostępie podstawowym BR/ ISDN. Dokładnie znormalizowana pod względem elektrycznym i funkcjonalnym, czteroprzewodowa magistrala abonencka łączy lokalne terminale użytkownika sieci ISDN i umożliwia tworzenie podsieci z subadresami terminal (maks.

Magistrala szkieletowa

Magistrala łączy segment; sieci komputerowej wewnątrz budynków (backbone), takżestanowi podstawowe medium transportowe w sieciach miejskich MAN - gdzie coraz częściej nazywana jest magistralą kręgosłupową.

Magistrale komputerowe

Ze względu na coraz wyższe wymagania sprzętowe, stawiane komputerom klasy PC, w komputerach zwykle jest zainstalowanych kilka typów szyn magistralowych o różnych złączach i przepływnościach maksymalnych.