Made in Poland (teleturniej)

Czytaj Dalej

Eating habits in Italy and in Poland

We are living in Poland, and our kitchen has something in common with other countries in Central Europe. In the afternoon they eat pasta, beef with some vegetables and drink some white vine.

Football fans in Poland

You aren't also save on the street in bus or in train. Lastly during the last six matches in Poland, 46 trains and 145 buses have been vandalised. And there is nothing queer in it.

Violence in Poland

If half the energy that goes into violent acts were put to good use, at improving living standards and providing education and employment for all, people would be happy and life would be peaceful, but now everything goes in opposed directions.

What are easter customs in poland?

Easter holidays are at third full moon Sunday after Christmas Holidays. But we go last day to school on Wednesday, because there is Maundy Thursday, Good Friday and Holy Saturday. There is also Easter Monday, on which people sprinkle each other with water. On Saturday we go to church to consecrate Easter food like...

What do I think about “Małolat” action in Poland

In last few moths I heard about action "Małolat" in Wroclaw. Then the police action spread out from Wroclaw, and now its almost in every bigger city in Poland.

What do people in Poland thought that children in my age should to do and ought to do? What do people in my age used to do when I was younger? What my parents used to do when they was in my age?

My parents, when they was in my age, did many different things than I am doing today. They had to go to school six days in the week. They had to help more in their homes than I am.

Why do people in Poland and all over the world learn English?

When I was starting learning language I was only studding in my school. Then, in the third year of learning I started learning private. They will be able to watch films, news bulletins, videos and much more spoken in English.

You are a tourist, staying in Poland. What's your opinion?

There are also a lot of things to see here, I have already visited some of the Polish attractions and tomorrow I am planning to go to Zakopane, which is said to be one of the most interesting places in Poland.

NAZI KULTUR (THE) IN POLAND

NAZI KULTUR (THE) IN POLAND, praca zbiór, przygotowana w końcu 1941 i w ciągu 1942 w okupowanej Warszawie i przekazana drogami kurierskimi pol. in.

What can be done about cheating in Poland ? - Analitic Essay, 3rd year

Especially during the Second World War, skill such as gathering information an avoiding detection while forking for the resistance were sought among the people to be necessary in successful fight for independence.

Life in Poland after the European Union accession

Since joining the European Union, many workers have left to work in other EU the countries (particularly Ireland and the UK) because of high unemployment, which was the second-highest in the EU (14.

Easter in Poland

On this day people prepare the basket which contains tradicional food, first of all: eggs which are painted in different colours and patterns, bread (in memory of Jesus), salt (it saves us from sins), pepper, butter, sausage, horseradish, and sugar lamb (they resamble a lamb).

Charakterystyka systemu Just in time

  System "Just in time" Powstanie systemu “Just in time” (JIT) związane było z dążeniem przedsiębiorstw do osiągnięcia jak największej elastyczności i szybkości w zaspakajaniu potrzeb potencjalnego klienta.

OGÓLNE ZASADY PRAWA WOJENNEGO(IUS IN BELLO)

Prawo wojenne należy do najstarszych działów prawa międzyn.Także w czasie wojny istnieją pewne wspólne wartości,które są w jakiejś mierze uznawane i respektowane przez wojujących.Są to nie tylko określone wartości humanitarne,ugruntowane w świadomości społeczeństw,jak zakaz zabijania starców i...

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Just - in - Time

Wiele uważanych dziś za typowo japońskie koncepcje zarządzania logistycznego, w tym Just-in-Time, miało swoje początki w Stanach Zjednoczonych.

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. System just-in-time jest ryzykownym systemem zarządzania zapasami.

CHRONOLOGIA JUST IN TIME

Należy jednak w tym miejscu wspomnieć o powodach, dla których to właśnie w Japonii system JIT osiągnął taką popularność opartą na niekwestionowanej skuteczności- w dwóch słowach można napisać: japońska mentalność, a rozszerzając: koncentracja na pracy i permanentnym doskonaleniu siebie a przez to metod wytwarzania, ciągłe szukanie nowych i lepszych rozwiązań, odejście od indywidualizmu na rzecz działania zespołowego i nastawienie na osiąganie ...

PODSTAWOWE SKŁADOWE SYSTEMU JUST - IN - TIME

Może się to znacznie przyczynić do wzrostu motywacji i pomóc w finansowaniu implementacji JIT, System JIT stawia pewne wymagania, których spełnienie jest konieczne do skutecznego wdrożenia: - zwiększenie elastyczności (wymaga to wszechstronnych pracowników), - konieczność przestawienia systemu na "ssący"- produkowanie tylko na zamówienie, - wszystkie informacje wpisane na karcie (kanban)- pomaga to powiązać poszczególne elementy procesu ...

CELE JUST - IN - TIME

W systemie Just-In-Time można wyróżnić 3 główne cele: 1.

WYKORZYSTANIE METODY JUST - IN - TIME

Powszechnie jest wykorzystywany w trzech głównych kierunkach, jako: - narzędzie do eliminowania zbędnych zapasów i ograniczenia marnotrawstwa, - metoda do obniżania kosztów, zwiększania przepływów materiałowych i zwiększania zysku, - instrument do prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku klienta.