Macierz nieosobliwa

Czytaj Dalej

Macierz wzrostu - udziału (BCG)

Ko­lumny macierzy wyróżnione są ze względu na relatywny udział danej jednostki w rynku, który oznacza stosunek udziału w rynku danej jednostki strategicznej do udziału jej największego konkurenta.

Macierz pozycji przedsiębiorstwa i atrakcyjności sektora

Macierz atrakcyjności sektorów przypisywana jest firmom: McKinsey, General Electric i Shell Oil. W efekcie nałożenia przedstawionych powyżej dwóch zestawów parametrów otrzymujemy dziewięciopolową macierz.

Macierz A. D. Little

Macierz ta służy do celów podobnych, co macierz wzrostu / udziału BCG czy macierz atrakcyjności sektorów McKinsey.

Macierz logistyczna – budowa, istota

Powstaje w tej sytuacji macierz logistyczna.

MACIERZ

Macierz Szkolna nazwa kilku zasłużonych dla rozwoju oświaty w Polsce stowarzyszeń: Macierz Polska we Lwowie, zał. Polska Macierz Szkolna w Gdańsku, zał. Wielka Macierz Bogów zob.

Macierz ADL

Struktura macierzy ADL Konstrukcja macierzy ADL oparta jest na podstawie dwóch zmiennych: stopnia dojrzałości przemysłu (rynku), stopnia konkurencyjności produktu lub pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Macierz BCG

Znaczenie obszarów macierzy BCG Macierz BCG usługi świadczone przez dane jednostki organizacyjne lokuje w czterech obszarach strategicznych, wyodrębnionych na podstawie stopy wzrostu rynku oraz udziału posiadanego przez organizację w rynku.

Macierz BCG - metodyka obliczeniowa

Procedura sporządzania wykresu Macierzy BCG Rozpatrzenie sytuacji przedsiębiorstwa na rynku w zakresie poszczególnych produktów, przy uwzględnieniu sprzedaży (własnej i konkurenta) oraz dynamiki wzrostu (w %), Na podstawie powyższych danych obliczenie promieni odpowiednich kół oraz współrzędnych x, Wykreślenie kół w układzie współrzędnych i sporządzenie mapy BCG Analiza faz rozwojowych,w których znajdują się poszczególne produkty.

Macierz Hofera

1 Macierz Hofera Interpretacja pól macierzy Na podstawie macierzy możemy scharakteryzować grupy produktów: Produkty A to dylematy, mają szanse ekspansji przy zastosowaniu odpowiednich strategii finansowo-marketingowych Produkty B to rozwojowi zwycięzcy, wymagają właściwych strategii marketingowych i finansowych, gdy w firmie występują ograniczone środki na reklamę należy dokonać wyboru pomiędzy produktami A i B Produkty C to potencjalni ...

Macierz Logiczna

Rezultatem stosowania Metody Macierzy Logicznej jest Macierz Logiczna, która pozwala pokazać cele projektu w systematyczny i logiczny sposób. (opcjonalnie w samej macierzy) czasami podsumowanie zasobów/środków jest umieszczone w tej komórce.

Macierz McKinsey

Charakterystyka Macierz McKinsey (inne nazwy: macierz atrakcyjności produktu, macierz atrakcyjności rynku, macierz GE) sięga początków lat siedemdziesiątych. Macierz tę tworzą dwie zmienne: atrakcyjność przemysłu, ocena pozycji konkurencyjnej i siły finansowej firmy.

Macierz odpowiedzialności

Macierz składa się z wierszy zawierających listę zadań oraz kolumn z nazwami uczestników. Zastosowanie Macierz odpowiedzialności może być wykorzystywana do identyfikacji stanu obecnego, bądź do programowania nowych wariantów rozwiązań.

Macierz reagowania na ryzyko

Macierz tę stanowi tabela, gdzie w kolejnych wierszach zamieszczamy rodzaje ryzyka, zaś w kolejnych kolumnach - strategie.

CHRZEŚCIJANIE bez OSOBLIWEGO WYZNANIA

Polski odłam -» darbystów, powstały przed I wojną świat, na Zaolziu i w Warszawie, zalegalizowany 1965 jako stowarzyszenie rei. niezależnych zborów w Katowicach, Ornontowicach (k. Rybnika), Inowrocławiu, Krążkowie (k. Wschowy) i Warszawie; w latach międzywojennych najliczniejszy był zbór w Inowrocławiu...

Drzewa decyzyjne i macierz wypłat

Aby zastosować macierz wypłat musimy mieć kilka wariantów decyzji, przy czym zajść może kilka różnych zdarzeń, a konsekwencje zależą od tego, który wariant zostanie wybrany, które zdarzenie lub zespół zdarzeń faktycznie zajdzie.

Sciaga z matematyki:macierze ,pochodne,calki,ekstremum

WLASNOSCI WYZNACZNIKA:wyznacznik macierzy transponowanej jest równy wyznacznikowi macierzy pierwotnej(detA=detA’)/jeśli macierz B powstaje z macierzy A przez przestawienie kolejności 2 wierszy(kolumn) to detA= -detB/jeśli wszystkie elementy dowolnego wiersza(kolumny) wyznacznika pomnożymy przez pewna liczbę to wartość wyznacznika zostanie pomnożona przez te liczbę/wyznacznik macierzy której wszystkie elementy pewnego ...

Macierz BCG, planowanie strategiczne- ściąga

Macierze BCG jest powszechnie stosowaną metodą zarządzania portfelem przedsiębiorstwa przez macierz BCG.