Maciej Palacz

Maciej Palacz

Czytaj Dalej

Maciej Boryna

Postać Macieja Boryny potraktowana została w sposób realistyczny, z tym, że Reymont dokonał jej monumentalizacji, stylizując ją na chłopa-Piasta.

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

MACIEJ BORYNA- „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta- najważniejszy we wsi Lipce gospodarz, bardzo zamożny, gospodarny i pracowity.

BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk, Maciej Zając z Luszowic

Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk,Maciej Zając z Luszowic, ur.

DOBRACKI MACIEJ

DOBRACKI MACIEJ (mł.

DOBRACKI MACIEJ

DOBRACKI MACIEJ (mł.

FRANCONIUS MACIEJ, z Legnicy, Hegitmatianus

FRANCONIUS MACIEJ, z Legnicy, Hegitmatianus, żył w XVI w.

GŁOSKOWSKI MACIEJ

GŁOSKOWSKI MACIEJ, ur.

GOSLAR JULIAN MACIEJ

GOSLAR JULIAN MACIEJ, ur.

MACIEJ Z MIECHOWA, właśc. nazw. Karpiga

MACIEJ Z MIECHOWA, właśc.

DRZEWICKI Maciej

1467-1535, Sekretarz Kallimacha, doradca króla Jana Olbrachta, podkanclerzy 1501, kanclerz wielki koronny 1511-15, arcybiskup gnieźnieński od 1531, dyplomata. Dla jego biblioteki wykonano pierwszy polski ekslibris (zob.).

PILCH MACIEJ

PILCH MACIEJ, ur.

RYBIŃSKI Maciej

RYBIŃSKI Maciej, ur.

SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ

SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ, ur.

MACIEJ

Maciej Dobrzyński z Pana Tadeusza Mickiewicza, najstarszy ze szlacheckiego, mazurskiego rodu Dobrzyńskich, osiadłego od 400 lat na Litwie, którego mężczyźni nosili wyłącznie imiona Maciej a.

STĘCZYŃSKI BOGUSZ ZYGMUNT (MACIEJ BOGUSZ)

STĘCZYŃSKI BOGUSZ ZYGMUNT (MACIEJ BOGUSZ), ur.

STRYJKOWSKI MACIEJ, pseud. Osostevitius

STRYJKOWSKI MACIEJ, pseud.

SZAREK MACIEJ, pseud. A. Choinka

SZAREK MACIEJ, pseud.

WIERZBIŃSKI MACIEJ

WIERZBIŃSKI MACIEJ, ur.

WIRZBIĘTA, Wierzbięta, MACIEJ

WIRZBIĘTA, Wierzbięta, MACIEJ, ur.