Maciej Musiał (aktor)

Maciej Musiał (aktor)

Maciej Musiał (ur. 11 lutego 1995 w Warszawie) – polski aktor filmowy, dubbingowy i teatralny, a także prezenter telewizyjny. Znany z roli Tomka Boskiego w serialu Rodzinka.pl. Jego rodzice Anna Markiewicz-Musiał i Andrzej Musiał są także aktorami.

Czytaj Dalej

Jak literatura ukazuje mechanizmy władzy i jej wynaturzenia. Rozwiń temat na przykładzie znanych Ci utworów

Władza daje człowiekowi poczucie siły i satysfakcję, dlatego często jest obiektem marzeń. O nią walczą ludzie, dla niej walczą i cierpią. Sprawowanie władzy wiąże się jednak z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. Nie jest łatwo rządzić, jeszcze trudniej ponosić konsekwencje decyzji, które...

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

Oceniając politykę prowadzoną przez Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego muszę wziąć pod uwagę cały okres wczesnopiastowski ( 966 - 1138) ponieważ tylko taki przedział czasowy w pełni zobrazuje nam motywy i konsekwencje ich działań. Dokładne lata panowania tych...

Istota badań marketingowych

1.Istota badań marketingowych – definicja Badania marketingowe to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania, na który składa się gromadzenie, analizowanie i prezentacja informacji w celu podjęcia decyzji marketingowej. Proces - jest to ciągłe następowanie po sobie kilku elementów i faz. Jeśli chodzi o charakter systematyczny tego procesu - oznacza to, że badania powinny być dobrze zorganizowane i zaplanowane, prowadzone na bieżąco, gdyż rynek jest pojęciem ...

Formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Co powinieneś wiedzieć, gdy chcesz założyć własną działalność? Pierwszy krok – Urząd gminy Wpis do ewidencji działalności gospodarczej · W urzędzie gminy znajduje się specjalny wydział zwany na ogół ewidencja działalności gospodarczej. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. Co prawda przepisy nie przewidują ogólnie ...

Konwencje Europejskie

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ Powstała na gruncie komitetu, którego rolą było dokonanie oceny zniszczeń i przedstawienie raportu o skutkach II wojny św. Komitet złożył akces o nadzwyczajne środki dla Europy, ponieważ zniszczenia były ogromne. Na wniosek polskiego ekonomisty Oskara Lange postanowiono powołać specjalną strukturę, która dokonałaby orzeczenia strat w europie i koordynowała ONZ-towską pomoc dla Europy. 11.12.1948 r Zgromadzenie ogólne ONZ ...

Polska polityka zagraniczna po 1989r

WSTĘP Polityka zagraniczna każdego państwa, niezależnie od deklaracji na ten temat, jest określona przez jego ustrój wewnętrzny, politykę sił stojących u władzy i wywierających na nią decydujący wpływ. Polska dąży niezmiennie do wnoszenia ważkiego wkładu do współpracy międzynarodowej, do odprężenia w stosunkach międzynarodowych, do pokojowego współżycia. Tego wymaga polska racja stanu i taka postawa jest najkorzystniejsza we współczesnym świecie. Rozdział ...

"Dusza tłumu" wg Gustawa Le Bona - spojrzenie po 110 latach

Spis treści: 1. Gustaw Le Bon i historia polskich przekładów jego dzieła 3 2. Dziedziczność „duszy rasy” 3 3. Le Bon, a społeczeństwo masowe 3 4. Czy nastąpiło odnowienie cywilizacji? 4 5. Upadek dogmatów, a postęp cywilizacyjny 4 6. Czy strach przed masami może ustąpić? 5 7. Komunizm pierwotny i „rzeczywisty” 5 8. Jak dzięki barbarzyńcom upadł Zachód 5 9. Jak powstają przywódcy... 6 10. Czy ...

Problemy badawcze, hipotezy i ich rola w badaniach naukowych

Problem badawczy jest to zabieg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania i problemy. Jeśli chcemy aby był prawidłowy musi spełniać kilka warunków: - sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy zawartej w temacie badań - sformułowania powinny zawierać wszystkie generalne zależności między zmiennymi - problem powinien być rozstrzygalny empirycznie i praktycznie (w fazie koncepcji nie można mieć co do tego pewności) Problemem ...

Cudzoziemiec w spółce handlowej

1. Wstęp 2. Osoba zagraniczna, cudzoziemca i przedsiębiorca zagraniczny. 3. Podejmowanie działalności w Polsce. 4. Zakładanie spółki przez cudzoziemców. 5. Zasady pobytu na terytorium RP obywateli państw członkowskich w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą i pozostałych cudzoziemców. 6. Oddziały i przedstawicielstwa 7. Obrót udziałami (akcjami) spółki będącej właścicielem nieruchomości 1. Wstęp U stawa o swobodzie działalności ...

Charakterystyka umów w prawie cywilnym

Umowa to nic innego jak forma zobowiązania do wykonania jakiejś konkretnej transakcji – czynności, jest to zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron. Oświadczenia woli stron muszą być zgodne (konsens). W drodze umowy dokonuje się sprzedaży, zamiany, darowizny, najmu, dzierżawy i innych czynności prawnych. Wyjątkiem od zasady dwustronności umowy jest umowa spółki cywilnej, zawarta przez trzech lub więcej wspólników. Można uznać, że każdy z nich jest stroną tej ...

Działy socjologi, człowiek jako istota społeczna; typologia grup społecznych, rodzina

Współczesną socjologie dzielimy na dwa działy: 1. Ogólnoteoretyczna, dzielimy ją na teorie: -Zmian społecznych (poszukuje głównych czynników sprawczych zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie np. jakościowe, ilościowe. Ma dwa wektory dodatni i ujemny (regres/ progres) -Struktur społecznych -Zachowania się jednostek w określonych sytuacjach społecznych -Zachowania się całych grup w określonych sytuacjach społecznych Szczegółowa -Zajmuje się poszczególnymi ...

Standardy prawne organizacji europejskich

Europejska Komisja Gospodarcza ONZ Powstała na gruncie komitetu, którego rolą było dokonanie oceny zniszczeń i przedstawienie raportu o skutkach II wojny św. Komitet złożył akces o nadzwyczajne środki dla Europy, ponieważ zniszczenia były ogromne. Na wniosek polskiego ekonomisty Oskara Lange postanowiono powołać specjalną strukturę, która dokonałaby orzeczenia strat w europie i koordynowała ONZ-towską pomoc dla Europy. 11.12.1948 r Zgromadzenie ogólne ONZ ...

RZYM PIERWSZYM MOCARSTWEM W BASENIE MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (275 r. p.n.e. -146 r. p.n.e.) - PODBÓJ ŚWIATA ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO PRZEZ RZYM

Sytuacja polityczna

Usadowienie się Rzymian w południowej Italii zbliżyło ich do spraw sąsiedniej Sycylii, gdzie od wieków trwała rywalizacja między Kartaginą a Syrakuzami. Podtępne opanowanie przez Rzymian w r. 264 p.n.e. Messany i odrzucenie ultimatum Kartagińczyków domagających się oddania...

CHRZEŚCIJAŃSTWO WOBEC CESARSTWA I OPINII PUBLICZNEJ

Stosunki pomiędzy Kościołem a społeczeństwem nie mogły nie nastręczać problemów groźnych i praktycznie nierozwiązalnych. „Starożytna civi-tas” - jak to wykazał Fustel de Coulanges w swojej słynnej książce - oparta była na podstawach religijnych, to znaczy na pogaństwie. Twierdzenie to odnosi...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podstawieni aktorzy

Teatralno-filmowa nazwa tej techniki jest nieprzypadkowa - bardzo często bowiem spotykana ona jest w utworach fabularnych lub fabularyzowanych. Ta technika polega na wprowadzaniu do komunikatu wymyślonej osoby (lub realnej osoby w wymyślonej sytuacji) w celu przedstawienia przy jej pomocy własnego punktu...

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Kolejnym bohaterem młodopolskim, który określa najważniejszą rzecz swego życia jest Maciej Baryka - " pierwszy gospodarz we wsi" Lipcu z powieści Władysława Stanisława Reymonta " Chłopi ".

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

Jak rozumiesz termin "przystosowanie" ? Podaj takie przykłady, których nie potępiasz i takie, które cię oburzają.

 

Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno w każdym z nas. Piętno, które powoduje, iż...

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

 

Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano...

DYLEMATY MORALNE WYBRANYCH BOHATERÓW LITERACKICH

DYLEMATY MORALNE WYBRANYCH BOHATERÓW LITERACKICH

Żyjemy w końcu XX wieku. Jesteśmy często niewolnikami mass mediów, które"zalewają" nas "tanią" kulturą. Jednak młody człowiek - wieczny wędrowiec, poszukującysiebie i swego miejsca w świecie - dąży zawsze do czegoś niezwykłego, oryginalnego. W...

Teatr „żywy" - Aktor

Aktor

 W starożytności — jak wiadomo — aktorzy grali w maskach, które wyrażały różne stany psychiczne, jak smutek, gniew, rozpacz itp.

Do końca XVI w. we wszystkich rolach — męskich i kobiecych

— występowali w Europie wyłącznie mężczyźni.

Oprócz żywego aktora w teatrze ważną rolę może...