MACIEJ

Maciej Dobrzyński z Pana Tadeusza Mickiewicza, najstarszy ze szlacheckiego, mazurskiego rodu Dobrzyńskich, osiadłego od 400 lat na Litwie, którego mężczyźni nosili wyłącznie imiona Maciej a.

Święty Maciej

Według tradycji Maciej Apostoł głosił Ewangelię w Judei, Etiopii, Kolchidzie. Maciej jest patronemHanoweru oraz m. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu.

DRZEWICKI MACIEJ abp.

Pociecha, PSB V 409-412; tenże, Maciej D„ kanclerz, arcybiskup gnieźnieński (1467-1535), tir 1946; tenże, Polska wobec elekcji cesarza Karola V w roku 1519, Wr 1947 (passim) ; tenże. Rybus, Prymas Maciej D. Zarys biografii (1467-1535), STV 2(1964) 79-308; tenże, Prymas Maciej D.

MACIEJ BORYNA JAKO GOSPODARZ, OJCIEC, MĄŻ. SYMBOLICZNY OBRAZ JEGO ŚMIERCI

MACIEJ BORYNA- „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta- najważniejszy we wsi Lipce gospodarz, bardzo zamożny, gospodarny i pracowity.

BOJKO JAKUB, pseud. Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk, Maciej Zając z Luszowic

Kuba, Stary Kuba, Kuba Gabrielczyk,Maciej Zając z Luszowic, ur.

DOBRACKI MACIEJ

DOBRACKI MACIEJ (mł.

DOBRACKI MACIEJ

DOBRACKI MACIEJ (mł.

FRANCONIUS MACIEJ, z Legnicy, Hegitmatianus

FRANCONIUS MACIEJ, z Legnicy, Hegitmatianus, żył w XVI w.

GŁOSKOWSKI MACIEJ

GŁOSKOWSKI MACIEJ, ur.

GOSLAR JULIAN MACIEJ

GOSLAR JULIAN MACIEJ, ur.

MACIEJ Z MIECHOWA, właśc. nazw. Karpiga

MACIEJ Z MIECHOWA, właśc.

PILCH MACIEJ

PILCH MACIEJ, ur.

RYBIŃSKI Maciej

RYBIŃSKI Maciej, ur.

SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ

SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ, ur.

STĘCZYŃSKI BOGUSZ ZYGMUNT (MACIEJ BOGUSZ)

STĘCZYŃSKI BOGUSZ ZYGMUNT (MACIEJ BOGUSZ), ur.

STRYJKOWSKI MACIEJ, pseud. Osostevitius

STRYJKOWSKI MACIEJ, pseud.

SZAREK MACIEJ, pseud. A. Choinka

SZAREK MACIEJ, pseud.

WIERZBIŃSKI MACIEJ

WIERZBIŃSKI MACIEJ, ur.

WIRZBIĘTA, Wierzbięta, MACIEJ

WIRZBIĘTA, Wierzbięta, MACIEJ, ur.