Macedoński

Czytaj Dalej

Armia Grecka i Macedońska

Grecja zwana Helladą, obejmowała południową część Półwyspu Bałkańskie-go, zamkniętą od północy pasmem gór Olimp. Jej obszar podzielony był na czę-ści: północną, środkową i południową. Grecja północna obejmowała Epir i Te-salię. Grecja środkowa dzieliła się na wiele krain, z których...

ALEKSANDER WIELKI (Macedoński)

Syn Filipa II Macedońskiego i Olimpiady, ur. 356 pne. w Pełli, wychowanek Arystotelesa, król macedoński od 336; Wymógł na państwach gr. obranie go naczelnym wodzem wyprawy na Persję, rzekomo dla wyzwolenia miast gr. w Azji Mniejszej, a w istocie dla zdobycia całego cywilizowanego Wschodu.

W 334 przekroczył...

MACEDOŃSKA WOJNA PIERWSZA 215--205 p.n.e.

Macedonia była w starożytności państwem wojowniczym. Ambitny król ma­cedoński, Filip V (238-179), dążył do po­większenia swojego państwa. Gdy Rzymia­nie zajęci byli walką z Kartaginą (patrz punicka wojna druga 218-202 p.n.e.), rozpo­czął wojnę z Rzymem na wschodzie. Rzy­mianie nie zawarli...

Jak myslisz, czemu Aleksander Macedoński zawdzięczał swoje sukcesy w tak krótkim czasie?

- już jako 5-cio letni chłopiec u boku swego ojca udzielał audiencji zagranicznym posłom, słuchał i zadawał pytania,

- umacniano w nim w dzieciństwie poczucie dumy i siły jaką dysponował ( defilady, pokaz wojskowej dyscypliny ),

- staranne wykształcenie ( umiejętność strzelania z łuku, jazdy...

MACEDOŃSKIE POWSTANIE 1902-1903

Aby wzmocnić swoje roszczenia do Mace­donii, którą pragnęły zająć także Serbia i Grecja, Bułgaria powołała w 1899 komisję macedońską, kierowaną z centrali w Sofii. Celem działania komisji było ustanowienie autonomii Macedonii, pod nadzorem (za przyzwoleniem Turcji) bułgarskiego przed­stawiciela...

Jak zostało zorganizowane imperium Aleksandra Macedońskiego

Dopiero ostatnie miesiącach życia Aleksander Macedoński poświęcił na organizację swojego imperium.

Mimo iż nadal jego władza miała charakter rządów osobistych, został jednak znacznie poszerzony krąg osób dopuszczonych do udziału w administrowaniu imperium. Znaleźli się w nim zarówno arystokraci...

Płoć macedońska

Wygląd: wygrzbiecone, krępe ciało o tępym pysku i stosunkowo małym, ukośnie ku górze skierowanym otworze gębowym z grubymi, mięsistymi wargami. Duże łuski koliste, 42-45 wzdłuż linii bocznej. Płetwy piersiowe z 12-14, grzbietowa z 9-10, odbytowa z 9-11 promieniami. Zęby gardłowe jednoszeregowe...

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

 

Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum. Największa rolę odgrywały tu wojny religijne ze światem islamu.

Rozkwit Bizancjum:

Bardas: Podczas wojny z emirem Meliteny kazał umieścić na tarczach żołnierzy wizerunki...

Mowa obronna Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego)

Nie twierdzę, że nie popełniłem zarzucanych mi zbrodni. Sądzę jednak, że widzicie je w złym świetle. Co do pozbawienia mych rodaków wolności, to zwykła bajka. Zauważyłem że mój naród jest w rozsypce i postanowiłem go odrodzić i przywrócić dawną świetność. Dlatego rozpocząłem tę krucjatę...

Bizancjum na Płw. Bałkańskim za rządów dynastii macedońskiej

 

Bazyli I narzucił zwierzchnictwo Słowianom na znacznych terenach Grecji, podporządkował sobie żupanów Serbii i książąt Chorwacji.

Zwycięski pochód Symeona zniweczył te podboje.

Za sukces uznano układ pokojowy Romana I Lakapenosa z następcą Symeona, Piotrem, pomimo że...

BAZYLI I, zw. Macedońskim

ur. ok. 812 prawdopodobnie k. Adrianopola (Tracja), zm. 886, Cesarz bizant. od 867.

Pochodził z rodziny chłopskiej; zdobył zaufanie ces. MichałaIII, który przyznał mu 26 V 866 godność współcesarza ;24 X 867 B. zamordował cesarza i objął po nim panowanie,dając początek dynastii maced., panującej do...