MTV Classic (UK)

MTV Classic – cyfrowy kanał telewizyjny koncernu MTV Networks Europe. Kanał uruchomiony został 1 marca 2010 roku na bazie VH1 Classic UK. Kanał przeznaczony jest na rynek brytyjski, ale dostępny jest również również m.in. we Włoszech (tylko w Alice Home TV), Austrii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, w Izraelu, Norwegii, Portugalii...

Czytaj Dalej

UK - the climate & the regions

Introduction

Lying off the north-west coast of Europe, there are two large islands and several much smaller ones. Collectively, they are known as the British Isles. The largest islands are called Great Britain and Ireland.

The United Kingdom is an abbreviation of "the United Kingdom of Great Britain and...

Teoria postępowania konsumenta

Teoria postepowanie konsumenta sformulowana na polu mikroekonomi  Konsument  Konsumpcja Zachowanie konsumenta  Zachowanie konsumenta • wg. Engel’a, Blackwell’a, Miniard’a • wg.Hansen’a  Zachowanie zamierzone  Zachowanie niezamierzone Potrzeby  Potrzeby – df.  Przeszkody uniemożliwiające zaspokajania potrzeb  Klasyfikacja potrzeb  Fazy warunkujące postępowanie konsumenta Miary uzytecznosci  Użyteczność – ...

Ciąża, cos o rozmnażaniu

Spermatogeneza – wytwarzanie i dojrzewanie plemników plemników niewyspecjalizowanych komórek macierzystych zwanych spermatogoniami. Zachodzi w kanalikach nasiennych jąder.

Oogeneza – to proces powstawania komórek jajowych w jajnikach u kobiet. Komórki jajowe powstają z prapłciowych komórek diploidalnych...

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

 

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty...

Motyw miasta

Motyw miasta

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty i chłopstwa, postanowiły wyruszyć do ośrodków miejskich w po–szukiwaniu lepszych warunków życia...

Motyw miasto

Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji. Od kiedy dochody z rolnic–twa stały się niewystarczające, ogromne rzesze ludzi, szlachty i chłopstwa, postanowiły wyruszyć do ośrodków miejskich w po–szukiwaniu lepszych warunków życia. Tym, których...

Kultura medialna

Kultura medialna jest natomiast oparta na przekazie audiowizualnym (obrazie i dźwięku), które przede wszystkim oddziałują na sferę emocjonalną odbiorcy. Na rozwój tej kultury wpłynął niewątpliwie szybki rozwój środków masowego przekazu- radio, telewizja czy Internet. Człowiek nie jest już tak bardzo...

TEORIA UŻYTECZNOŚCI

 

Użyteczność jest miarą satysfakcji, zadowolenia, poczucia zaspokojenia potrzeby wynikającej z konsumpcji określonej ilości jednego dobra lub ich większej ilości zawartych w koszyków konsumpcyjnych. Konsument odczuwa pewien ( indywidualnie określony ) stopień zadowolenia z konsumpcji np. 5 szklanek...

Ekonomia - pojęcia i definicje

 

1.Ekonomia - jest nauką badającą jak ludzie radzą sobie z rzadkością - brakiem nieograniczonej dostępności dóbr, jak rozwiązują dotkliwy problem alokacji ograniczonych zasobów w celu zaspokojenia konkurencyjnych chęci aby zaspokoić ich tyle, ile jest w danej sytuacji możliwe.

 

2.Ekonomia...

Problem granic w latach formowania się II RP

Pierwsza ordynacja wyborcza w wolnej Polsce miała zadecydować o podziale terytorialnym Polski. Za podstawę wytyczenia okręgów wyborczych przyjęto zasadę Polski etnograficznej. Jej zwolennikami była duża cześć opinii publicznej z socjalistami i ludowcami na czele. Nie zrezygnowano jednakże z idei...

Religijność a zachowania wyborcze Polaków - Model "kościoła popieranego" w Polsce

Kościół katolicki cieszy się w Polsce zaufaniem społecznym rzędu od 67% do 69% (więcej ludzi - 80% - ufa KK jedynie w Rumunii i Portugalii), zaś w Czechach jedynie 20%. W Holandii 29% zaś w UK 34%. Wynika z tego, że poziom zaufania do instytucji KK nie zależy od dominującej religii czy położenia...

Ogólna charakterystyka ekonomiczna, społeczna, kulturowa państw regionu Europy Środkowej

Kraje Europy Środkowej to 18 państw o bardzo zróżnicowanej geografii, historii, politycznych formach organizacji społeczeństwa i gospodarki. Wg K. Crawford jest to w znacznej częsci ( bez Rosji, Ukrainy, Mołdowy) obszar „ pomiędzy” Rosją a Niemcami, ale szerzej to także kraje leżące pomiędzy...

Postkomunizm (ogólna chrakterystyka)

Okres transformacji w przypadku krajów Europy Śr i Wsch określa się mianem postkomunizmu . Kraje postkomunistyczne- okreslenie dotyczy krajow których cechą wspolną byla instalacja po II wojnie reżimu niedemokratycznego i zazwyczaj znalezinie się w obszarze wplywow radzeckich, w przypadku niektorych panstw...

Zakres obowiązywania prawa wspólnotowego

Obowiązywanie prawa oznacza, że tylko danego (obowiązującego) prawa należy przestrzegać. Istnieją trzy koncepcje obowiązywania prawa:

Koncepcja normatywna- te przepisy, które zostały poprawnie uchwalone i nie zostały uchylone.

Koncepcja realistyczna- te przepisy, które są rzeczywiście...

Teorie uzasadniające zasadę prymatu - TEORIA DELEGOWANIA KOMPETENCJI

Państwa członkowskie, po przystąpnieu do WE/UE, są nadal tak samo suwerenne jak dawniej. Istotą ich członkowstwa jest delegowanie części własnych kompetencji, które od tej chwili są wykonywane wyłącznie przez władze wspólnotowe. Delegacja może mieć charakter bardzo ogólny, jak w przypadku UK, albo...

System Schengen

Powstał na mocy zawartego w luksemburskim mieście Schengen w czerwcu 1985 porozumienia (tzw. Schengen I) między krajami Beneluksu, Francją i RFN("Porozumienie między rządami Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Francji w sprawie stopniowego zniesienia kontroli na wspólnych granicach")...

System Schengen - System Informacji Schengen (Schengen Information System)

Stanowi on fundament systemu schengeńskiego i jego uruchomienie umożliwiło zlikwidowanie kontroli granicznych na wewnętrznych granicach państw strefy. SIS do komputerowa baza danych, której centralny serwer znajduje się Strasbourgu, zaś w każde państw - członków strefy posiada podłączony doń serwer...

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo genetyczne i wczesna interwencja w rewalidacji

Można już dziś powiedzieć, że niemal cały wysiłek specjalistów zmierza ku zapobieganiu anomaliom rozwojowym czy też wczesnemu wykrywaniu oraz łagodzeniu ich przebiegu. Profilaktyka stała się zatem jednym z naczel­nych zadań nie tylko służby zdrowia. Jeśli już mowa o profilaktyce, to nada­je się jej...

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY W POLSCE - OBECNA SYTUACJA NA RYNKU SAMOCHODÓW W POLSCE

W 1998r. Fiat, Daewoo, Opel i DMP (Honker) wyprodukowały 378.131 samochodów osobowych i dostawczych (wzrost o 7.091 w stosunku do 1997 r.), a Fiat, Daewoo-FSO, DMP (Nexia, Musso, Korando), Opel, Ford, Mercedes-Benz, VW (razem ze Skodą, Seatem i Audi) i Damis (Tavria, Zastawa) zmontowały 203.610 sztuk pojazdów...