MOSiW Międzyrzecz

Czytaj Dalej

Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

Makroregion Pojezierze Litewskie

- mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

- mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

- mezoregion Równina...

MEZOPOTAMIA

Starożytna kraina na Bliskim Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, rozciągająca się od Zatoki Perskiej i Pustyni Syryjsko- Arabskiej do gór Zagros i Kurdystańskich, obecnie wchodząca w skład gł. Iraku i Syrii, w niewielkiej mierze Iranu i Turcji, w starożytności zajmowana przez Akad, Sumer, Asyrię i...

BIELSKO - BIAŁA

Siedziba parafii i dekanatów kat. — bielskiegow diec. katowickiej i bialskiego w archidiec. krakowskiej,oraz parafii ewang.augsb. w diecezji cieszyńskiej; do 1951odrębne miasta nad rzeką Białą, będącą przed rozbioramiPolski granicą państw, z monarchią habsburską, 1918-51 międzywojewództwem katów, i...

Mezopotamia

Położenie Międzyrzecza Mezopotamii, czyli Międzyrzecze położona była pomiędzy dwiema wielkimi rzekami: Eufratem i Tygrysem, obecnie są to terytoria państwa irackiego. W ich delcie, nad zatoką Perską, utworzył się bardzo przyjazny dla życia ludzi obszar, których szybko został zaludniony. Suchy, gorący klimat nie sprzyjał jednak uprawom poza ujściem rzek, toteż w ludzie skupiali się tylko przy wybrzeżach, z czasem, gdy powstały kanały nawadniające, zaczęto ...