Lyndsy Fonseca

Lyndsy Fonseca

Lyndsy Marie Fonseca (ur. 7 stycznia 1987 roku w Oakland) − amerykańska aktorka telewizyjna, najbardziej znana z roli Dylan Mayfair w serialu Gotowe na wszystko, Colleen Carlton w operze mydlanej Żar młodości. Popularność przyniosła jej rola Alex w serialu Nikita.

Czytaj Dalej

SUAREZ I MODERNIZACJA SCHOLASTYKI

Dzieło Fonseki, rozpoczęte w 1577 r. jezuita Luis de Molina (1535 -1600), uczeń Fonseki, profesor w Coimbrze, dziełem Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, (tivina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione.

BAROK - W PIŚMIENNICTWIE TEOLOGICZNYM

Odzwierciedla charakterystyczne dla XVII i XVIII w. zjawiska rei.i kulturowe oraz panujące w tym okresie prądy umysłowe(największy rozkwit piśmiennictwa teol. przypada na lata 1590--1650).

Okres b. otwiera odnowa zapoczątkowana w Salamanceprzez F. de Vitorie, po stronie protest, natomiast twórczość...

BIBLIA - PRZEKŁADY

Gdy wyszły z użycia oryginalne języki(hebr., aram. i gr.), w których były zredagowane teksty bibl.,powstała konieczność tłumaczenia Pisma św. na języki używane.Potrzebę przekł. odczuwano już w starożytności, a na jegorealizację miała wpływ przede wszystkim liturgia. Lekcje Pismaśw. czytano...

BRAZYLIA, Republika Federacyjna Brazylii (od 1968), República Federativa do Brasil

Państwo we wsch. części AmerykiPd., zajmuje 8,51 min km2 i liczy 101,71 min mieszk. (1973);w jej skład wchodzą 22 stany, 4 terytoria związkowe i 1 dystryktfederalny (utworzony 1971), 61,7% mieszk. stanowią biali,15% Murzyni, liczbę Indian szacuje się na ok. 0,8% do 4%,resztę stanowi ludność mieszana...

BRAZYLIJSKIE POWSTANIE 1893-1895.

Ge­nerał Manuel Deodoro da Fonseca (1827--1892) kierował bezkrwawym przewrotem wojskowym (1889), który doprowadził do obalenia cesarza i ustanowienia republiki federalnej. W1891 Fonseca został wybrany na pierwszego prezydenta republiki, jednakże w tym samym roku silna opozycja przeciwko jego dyktatorskiej...

CONIMBRICENSES, Coimbricenses

Grupa profesorów założonego 1547 Colegio das Artes w Coimbrze (1555 powierzonego jezuitom), którzy wydali w formie komentarzy do pism Arystotelesa podręcznik filozofii perypatetyckiej Commentarti Coltegli Conimbricensis Societatis Jesu (I-IV, Coimbra 1592-1606) ; także określenie samego podręcznika.

Autorami...

DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - W POLSCE

Do Polski przybyli d. z inicjatywy » Iwona Odrowąża, który ok. 1220-21 wysłał grupę kapłanów krak. z Jackiem Odrowążem do nowicjatu d. w Bolonii; po rocznej formacji zak. powrócili oni do kraju i ok. 1222-23 otrzymali kościół Św. Trójcy w Krakowie; 1225 na czele d. stanął Gerard z Wrocławia (przybyły...

DOMINIKANIE OBSERWANCI

Ruch obserwancki w zakonie dominikanów, zainicjowany w XIV w. w poszczególnych prowincjach, powodujący w XV i XVI w. powstanie niezależnych kongregacji, jednakże podległych generałowi zakonu.

Pod hasłem powrotu do pierwotnej gorliwości i ideałów zak. doszło do powstania za generalatu Rajmunda z Kapui...

FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

Trwające od 13 V do 13 X w 13 dniu każdegomiesiąca (w sierpniu 19) poprzedzone zostały 1915-16trzykrotnym ukazaniem się anioła trojgu dzieciom - rodzeństwuMarto (7-letnia Hiacynta, zm. 1920 i 9-letni Franciszek,zm. 1919) oraz Łucji dos Santos (karmelitanka w Coimbrze);MB poleciła im modlitwę i pokutę za...

FONSECA PEDRO da SJ

ur. 1528 w Cortiçada (obecnieProença-â-Nova), zm. 4 XI 1599 w Lizbonie, filozof i teolog.

Do zakonu wstąpił 1548; po przyjęciu święceń kapł. wykładał1555-61 filozofię na uniw. w Coimbrze; był liderem grupyprofesorów, którzy (już po odejściu F. z uniwersytetu dopracy w zakonie) stworzyli słynną...

Zakony odnowione

Dawne zakony, zwłaszcza żebracze, także rozwijały się w tym okresie, choć w mniejszym stopniu niżnowe. Nieco mniejszy, niemniej istotny był ich wkład w religijne odrodzenie potrydenckie.

W zakonie franciszkańskim ścisłej obserwancji (obserwanci, zwani w Polsce bernardynami) utworzononowe, surowsze...