Łużyce Lubań

Miejski Zakładowy Klub Sportowy Łużyce - Bazalt Lubań – polski klub piłkarski z siedzibą w Lubaniu, założony 13 listopada 1945. Aktualnie występuje w Lidze Okręgowej - Okręg jeleniogórski, w grupie dolnośląskiej. Nazwy klubu: (1945) Omtur Lubań → (1949) Związkowiec Lubań → (1952) Spójnia Lubań → (1955) Sparta Lubań → (1958) Łużyce Lubań → Łużyce - Bazalt Lubań...

Czytaj Dalej

Stosunki polsko – niemieckie w okresie wczesnopiastowskim.

I WSTĘP 1. Omawiane zagadnienia: a) powstanie państwa polskiego i jego kontakty z Niemcami; b) walka i dążenie władców państw piastowskich o niezależność i suwerenność państwa polskiego; c) konflikty polsko – niemieckie mające miejsce na przestrzeni X – XII w.; d) ocena polityki władców piastowskich prowadzonej wobec Niemiec. 2. Ramy chronologiczne pracy – 996 – 1138. 3. Ramy przestrzenne pracy: terytorium Polski, Niemiec, Czechy oraz Węgry. II ...

Bolesław Chrobry - Informacje Ogólne

Już zaraz po śmierci Mieszka I Bolesła zajął się grzecznie macochą Odą i dwoma braciszkami - Mieszkiem i Lampertem. Aby dojść do władzy musiał wygnać ich z kraju i zrobił to bez pardonu. Później oślepił dwóch uzurpatorów Przybywoja i Odylena, którzy to ośmielili się pomyśleć i przejęciu...

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

ŁUŻYCKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

ŁUŻYCKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Początek zainteresowania Polaków kulturą Łużyc wiąże się z odkryciem jej odrębności i słowiańskości przez młodzież pol. podróżującą do niem. ośrodków uniw., które to podróże wiodły przez Łużyce. Uwarunkowania hist. (utrata niepodległości i wzrost...

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

O sukcesie polskiej dezinformacji

 

Zimą 1940 r. gen. Rowecki powołał przy Wydziale Propagandy Związku Walki Zbrojnej referat "N" zajmujący się propagandą w języku niemieckim. Pomysłodawcą był płk Jan Rzepecki, zaś kierownictwo powierzono Tadeuszowi Żenczykowskiemu. Powstało w ten sposób ciało, które miało odegrać niemałą rolę...

FICHTE

Fichte był pierwszym w szeregu idealistycznych filozofów XIX w.: on to dokonał zwrotu od krytycyzmu Kaniowskiego do idealistycznej spekulacji. Zbudował metafizykę opierając ją na pojęciu jaźni i dając idealizmowi postać specjalnie etyczną.

POPRZEDNICY. Głównym poprzednikiem Fichtego był Kant. Fichte...

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - SIARCZKI

Siarczki metali ( sole ) mogą być obojętne lub kwaśne ( wodorosiarczki ). Są to substancje krystaliczne, często barwne, słabo lub bardzo słabo rozpuszczalne ( z wyjątkiem siarczków litowców i wodorosiarczków ) w wodzie. Mają właściwości redukujące. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie w postaci...

Sudety - PRZEMYSŁ

Głównymi surowcami wydobywanymi na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach są :

-węgiel brunatny (Bogatynia - Turoszów)

-węgiel kamienny (Wałbrzych)

-skały użytkowe - granity, bazalty, wapieni, piaskowce i inne (Strzelin, Strzegom, Wojcieszów itd.)

Na bazie węgla brunatnego i kamiennego rozwinęła się...

Gospodarka polska w XIII w.

W wieku XI wzrastała wartość ziemi i pracy. Od czasów K . Odnowiciela obserwujemy zjawisko nadawania ziemi książęcej w zamian za zobowiązanie do służby wojskowej.. W wieku XIII wzrosła wartość ziemi i pracy , bo pojawiły się lepsze narzędzia , większe możliwości uprawy , zwiększona produkcja...

Mieszko I i Bolesław Chrobry twórcami państwowości polskiej

Obu władców młodej Polski uważam za prawdziwych twórców jej państwowości. Każdy z nich zdołał w czasie swego panowania osiągnąć większość wyznaczonych przez siebie celów i mimo pewnych trudności w utrzymaniu władzy w targanym konfliktami wewnętrznymi i ciągłymi najazdami ze strony sąsiadów...

Chronologia polskiego średniowiecza

966 - chrzest

972 - bitwa pod Cedynią

981 - utrata Grodów Czerwieńskich

999 - kanonizacja św. Wojciecha

1000 - zjazd w Gnieźnie

1002 - zajęcie Łużyc, Milska i Miśni

zajęcie Czech, Moraw, Słowacji

1013-1018 - wojna z Niemcami, pokój w Budziszynie, zdobycie Grodów Czerw.

1025 - koronacja i śmierć...

Ekspansja feudałów niemieckich w Europie w XII - XIII wieku

1002 r. - śmierć Ottona III. Koronę po nim przejmuje Henryk II Bawarski, syn Henryka Kłótnika. Nawrót do zbrojnej ekspansji na wschód, wojna z Polską

1024 r. - Bezpotomna śmierć Henryka II. Dwa kierunki ekspansji:

- słowiańsko - węgierska

- włoska

na tronie zasiada Konrad II

1027 r. - wyprawa...

Jagiellonowie - polityka dynastyczna

Bezpotomna śmierć Kazimierza Wielkiego w 1370 r. zahamowała wzrost znaczenie państwa polskiego. Tron objął, dystyngowany nań już przedtem, król węgierski Ludwik, zwany na Węgrzech Wielkim, siostrzeniec ostatniego Piasta. Król Ludwik, chcąc uśmierzyć opozycję wewnętrzną i zapewnić swojej córce tron...

Kongres Wiedeński (1814 - 1815)

W pracy naszej szczególną uwagę zwrócimy na problemy organizacji Kongresu, zasady jakimi się kierował, wreszcie skutkami owego wydarzenia historycznego. Jego znaczeniem dla Polski i całej Europy. Pisząc o przebiegu kongresu nie należy pomijać zagadnienia “Stu dni Napoleona”, a także zwrócić uwagę na...

KRYZYS I ODBUDOWA MONARCHII PIASTÓW - Polityka Mieszka II

a) Zagraniczna

Mieszko II prowadził aktywną politykę międzynarodową. Dwukrotnie wyprawiał się do Saksonii ( 1028,1030), ale 1031r. nie wytrzymał jednoczesnego najazdu cesarza Konrada II oraz księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Od Polski odpadły zdobycze Chrobrego: Milsko i Łużyce przypadły...

Od Bolesława Chrobrego do Bolesława Krzywoustego

BOLESŁAW I CHROBRY (992-1025) był jedynym synem Miezka I i Dobrawy.

Bolesław nie odrazu odziedziczył państwo po śmierci ojca. Wcześniej walczył o nie z przyrodnimi braćmi. Z walk wyszedł zwycięsko i macochę z synami wygnał z kraju, a sam objął panowanie.

W pierwszych latach rządów Chrobry...

Od Mieszka I do Krzywoustego

960 - 992 Mieszko I

Wszystko to się dzieje kiedy zostaje przywrócone Cesarstwo Niemieckie (962r.) - Cesarstwo Ottona. Z polityką ekspansjonistyczną - zmierza do powiększenia terytorium kosztem Słowian. Ich hasło - szerzymy chrześcijaństwo - za pierwszych Ottonów robili to bardzo ostro. Mieszko I wszedł w...

Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego (992 - 1025)

Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a doradców kazał oślepić...