Łużyce Lubań

Czytaj Dalej

ŁUŻYCE

Łużica, nm. Lausitz, kraina historyczna między Ńysą Łużycką i Łabą, dziś w NRD. Kultura łużycka kultura archeologiczna powstała na ziemiach łużyckich, śląskich i wielkopolskich w środk. okresie epoki brązu, ok. 1300-1100 pne., a potem rozszerzyła się stopniowo na ziemie pomorskie, Pojezierza...

Historia regionalna - historia miasta Lubań Śląski

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

Historia regionalna Dolnego Śląska - Lubań Śląski.

Na zachód od rzeki Kwisy, aż po Nysę Łużycką rozciąga się ziemia, która przez długi okres dziejów należała do tzw. Milska. W przekazach XVII i XVIII wieku zaliczano ją do Górnych Łużyc. Tu właśnie na Pogórzu Izerskim, w malowniczej dolinie Kwisy leży Lubań, niegdyś ludna osada handlowo-celna. O charakterze tej osady zadecydowało jej bardzo korzystne położenie geograficzne. Krzyżowały się tu bowiem ważne trakty handlowe: trakt prowadzący ze Śląska do Czech oraz ...

BUDZISZYN, główne m. Łużyc w Saksonii

Gdzie 20 i 21 V 1813 doszło do zwycięskiej dla Napoleona bitwy z wojskami ros. i prus. Po wygranej pod Liitzen cesarz ścigał sprzymierzonych na wsch., prowadząc 4 korpus Bertranda, 6 - Marmonta, 12 - Oudinota, 1 korpus kaw. Latour-Mau-bourga oraz starą i młodą gwardię. Natomiast Ney z 5 korpusem...

LUBAŃ, m. na Dolnym Śląsku nad rz. Kwisą

20 VIII 1813 dotarł tu Napoleon w pościgu za Armią Śląską Bluchera. Kwaterował w rynku, w Domu pod Okrętem. Następnego dnia wyjechał do Lwówka Śląskiego.