Lutynia (dopływ Warty)

Lutynia – rzeka w środkowej Polsce, o długości 60 km i powierzchni zlewni wynoszącej 570 km². Obszarem źródłowym jest Korytnica. Przepływa ona przez województwo wielkopolskie (powiat ostrowski,pleszewski i jarociński). Głównymi dopływami są Lubianka i Lubieszka. W dolnym biegu rozdziela się na kilka ramion w szerokiej pradolinie. Uchodzi do Warty w okolicach...

Czytaj Dalej

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Źródła dopływu substancji toksycznych do morza można podzielić na źródła punktowe (kolektory ścieków, kominy fabryczne) i źródła rozproszone (rolnictwo, transport). Rzeki dostarczają związków toksycznych pochodzących głównie z chemizacji rolnictwa. Ścieki przemysłowe i komunalne, , gazy fabryczne i...

Zastawki żył sercowych

Zatoka wieńcowa i jej dopływy nie mają zastawek wzdłuż swego przebiegu. Natomiast każde z naczyń u swego ujścia przeważnie wyposażone jest w zastawkę odgraniczającą je od strony naczynia, do którego uchodzi. Te zastawki ujściowe przeważnie są niekompletne i w większości niewystarczające. Ż...

Dopływy sieci stawowej kolana

>

Pomimo tych obfitych i różnorodnych dopływów sieć naczyniowa jest niewystarczająca do wytworzenia dla podudzia dostatecznego krążenia pobocznego w zranieniach t. podkolanowej; jako tętnice stawowe i kostne nie są one dostatecznie rozszerzalne.

Dopływy ż. podobojczykowej

Dopływy ż. podobojczykowej, które na ogół odpowiadają gałęziom t. podobojczykowcj, w pobliżu swych ujść odchylają się od jedno-imicnnych gałęzi tętniczych; jedne z nich zamiast do ż. podobojczykowej uchodzą przeważnie do ż. ramienno-głowowej (ż. kręgowa, ż. piersiowa wewnętrzna; p...

Dopływy żyły biodrowej bocznej

Gałęzie boczne żż. biodrowych wspólnych są bardzo nieliczne. Stałym dopływem żyły lewej jest nieparzysta ż. krzyżowa pośrodkowa. Oprócz niej do obu żż. biodrowych wspólnych uchodzić może ż. biodro w o- lędźwiowa, która równie często wpada do ż. biodrowej wewnętrznej. Czasem ż...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

GIECZ

Wieś nad Maskawą (dopływem Warty) na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. poznańskim, jeden z głównycłi grodów Mieszka I i jeden z 4 obozów wojskowych Bolesława Chrobrego zniszczonych przez Brzetysława czeskiego w 1039 (ludność uprowadzona do Czech i osadzona we wsi Hedczany), później odbudowany.

Badania...

PODDĘBICE

Miasto w Niecce Sieradzkiej, nad Nerem (dopływ Warty), w woj. sieradzkim; prawa miejskie w 1934.

Dwór zbud. w 1617 jako letnia rezydencja wojewody rawskiego Zygmunta Grudzińskiego.

Jedna z bocznych elewacji budynku w kształcie dwukondygnacjowej loggii arkadowej, z filarami na parterze i kolumnami na piętrze...

POZNAŃ

Nazwa znaczy: 'należący do człowieka imieniem Poznań' (od poznać), tak jak Przemyśl, Dobrogoszcz czy Miłoradz należały do Przemysła, Dobrogosta czy Miłorada. Gród na Ostrowie Tumskim w VIII a. IX w.; pierwsze polskie biskupstwo w 968; zburzony w 1038; w 1253 lokacja miasta na prawie magdeburskim przez...

WRZEŚNIA

Miasto nad Wrześnicą (dopływ Warty)* w płd. części Pojezierza Gnieźnieńskiego, w woj. poznańskim; miasto lokowane prawdop. w XIV w., w 1793-1919 w zaborze pruskim; 2 V 1848 pobił tu Mierosławski pruskiego generała Hirschfelda.

W 1901-02 słynny strajk szkolny przeciw przymusowi odmawiania pacierza i...

Mazurek Dąbrowskiego

Mazurek Dąbrowskiego - polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwotnie, jako Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego, autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka jest nieznany. Pieśń powstała w lipcu 1797 we włoskim miasteczku Reggio Emilia. Od samego początku z aplauzem została przyjęta przez Legiony Dąbrowskiego. Z początkiem 1798 znana była również w kraju we ...

Nawrócenie I Chrzest Mieszka I - Recenzja P.E.Steele, Warszawa 2005

PHILIP EARL STEELE NAWRÓCENIE I CHRZEST MIESZKA I WARSZAWA 2005 Pierwsze zetknięcie z pozycją autorstwa Philipa Earla Steele’a „Nawrócenie i chrzest Mieszka I” zapowiadało się na ostatnie. Z zasady nieufnie podchodzę do „napisanych żywym, porywającym stylem” dzieł o niewielkim formacie „prezentujących nowe naukowe spojrzenie” i „dotychczas nieznane ujęcia tematu”, zbyt bowiem kojarzą mi się z ofertą wydawnictw „Amber” czy „Bellona”. W ...

Ekologia

EKOSYSTEM I BIOCENOZA Ekosystem jest podstawową jednostką funkcjonowania przyrody , utworzoną z biocenozy oraz biotopu. Organizmy tworzące biocenozę żyją w określonym środowisku fizycznym ( klimat , ukształtowanie terenu , wody , gleby i skały ) , czyli – biotopie. Ekosystem stanowi więc całość przyrody dużego lasu , łąki , jeziora czy morza. W ekosystemach można zaobserwować wzajemne związki między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym. Skład gatunkowy i ...

Ośno lubuskie

Miasto w powiecie słubickim, na Po­jezierzu Łagowskim, nad Łączną (dopływem Warty), przy drodze Słubice-Sulęcin. 3,7 tys. mieszkańców.

Pierwsza wzmianka z 1252, prawa miej­skie przed 1347. Dziś miasto ma charakter letniskowy, nad jez. Reczynek (28 ha) znajduje się ośrodek wypoczynkowy. Pagórkowata...

Park Narodowy „Ujście Warty"

Położony w Kotlinie Gorzowskiej, w zach. części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, u ujścia Warty do Odry. Powierzchnia ok. 8 tys. ha, w tym pod ochroną ścisłą 682 ha. Otulinę, niemal w całości, stanowi obszar Parku Krajobrazowego „Ujście Warty". W 1977 r. pod nazwą „Rezerwat Słońsk" ochroną...

Dopływ

1. zjawisko dopływu wody np. do studni, do kopalni;

2. składowa przychodowa (dodatnia) w obiegu, w bilansie wodnym jednostki,obszaru lub obiektu, np. dopływ do zbiornika wód podziemnych, do kopalni, do studni, podziemny do rzeki.

Aleksander Świętochowski — albo zmiana warty

Artykuł Aleksandra Świętochowskiego My i wy pojawił się w warszawskim „Przeglądzie Tygodniowym” w roku 1871, w okresie krystalizacji zasad pokoleniowej ideologii młodzieży pozytywistycznej i miał na celu przyśpieszenie tego procesu oraz doprowadzenie podziałit pokoleniowego do sytuacji dychotomicznej...

Żyły klatki piersiowej

Żyła podobojczykowa jest przedłużeniem żyły pachowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym pierwszego żebra, a kończy w kącie żylnym przez połączenie z żyłą szyjną wewnętrzną. Zatacza łuk nad pierwszym żebrem w bruździ żyły podobojczykowej i szczelinie przedniej mięśni...