Łukasz Lebioda

Czytaj Dalej

Komosa biała (lebioda)

Wygląd: Jednoroczne zioło, zależnie od życiowych warunków bardzo różnej wysokości (od paru centymetrów do 2 m), prosto wzniesione lub nieco wiotkie. Rozmaicie rozgałęzione, biało oproszone, z lekkim aromatycznym zapachem. Łodyga płasko kanciasta, a powyżej rozgałęzień często czerwono plamista...

Komosa biała (lebioda)

 

Wygląd: Bogata w formy, jednoroczna roślina bardzo różnej wysokości od 5 do 200 cm. Jasne, niebieskozielone liście różnokształtne, podłużnie rombowe do lancetowatych lub szeroko trójpłatowe, nierówno ząbkowane. Kwiaty białawo-zielone, okwiat przeważnie silnie mączyście owłosiony. Kłębiki...

GRAJNERT JÓZEF, pseud. Łukasz Mrówka, Józef Wieluniak

GRAJNERT JÓZEF, pseud. Łukasz Mrówka, Józef Wieluniak, ur. 1831 we wsi Kowale pod Wieluniem, zm. 1910 w Kozubkach pod Łęczycą, pisarz i etnograf. Pracował w Warszawie jako urzędnik bankowy; założyciel (1866) i red. czasopisma —» „Zorza". Typowy przedstawiciel literatury dla czytelnika lud., pisywał...

GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ

GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ, ur. 13 X 1773 w Pohoście (Polesie), zm. 7 I 1849 w Kaźmierówce pod Hrubieszowem, historyk, bibliotekarz. Ukończywszy szkołę pijarów w Dąbrowicy, był kolejno bibliotekarzem T. Czackiego (ód 1790, z przerwą podczas powstania 1794, w którym brał udział) w Warszawie, Przyrowie...

GÓRNICKI Łukasz

GÓRNICKI Łukasz, ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII 1603 w Lipnikach pod Tykocinem, pisarz polit., poeta, tłumacz. Syn ubogich mieszczan z Bochni, Marcina Góry i Anny z Gąsiorków. Opiekował się nim wuj, Stanisław > Gąsiorek, zw. Kleryką, który 1538 sprowadził siostrzeńca do Krakowa, dbał o jego...

OPALIŃSKI ŁUKASZ, Luca Opalinius, pseud. Paulus Naeocelius, Paulo Nicolai

OPALIŃSKI ŁUKASZ, Luca Opalinius, pseud. Paulus Naeocelius, Paulo Nicolai, ur. 1612, zm. 15  VI 1662, brat Krzysztofa, pisarz polit., satyryk i moralista, teoretyk literatury. Syn Piotra, wojewody pozn., kształcił się wraz z bratem w Akad. Lubrańskiego w Poznaniu (1620—25), a nast. w Lowanium (1626—29) u...

Św. ŁUKASZ

Uczeń i towarzysz podróży misyjnych św. Pawła; wg tradycji z II w. autor trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Lekarz z Antiochii, wg późniejszych legend malarz i portrecista Matki Boskiej; patron malarzy i lekarzy. Symbolem jego jest wół, gdyż swoją Ewangelię zaczyna od opisu ofiary składanej przez...

Łukasz z Wielkiego Koźmina

 

Łukasz z Wielkiego Koźmina był niezwykle uzdolnionym profesorem filozofii oraz świeżo wypromowanym w 1410 r. bakałarzem biblijnym. W 1411 r. został rektorem Uniwersytetu, lecz już w rok później zmarł. Pośmiertną pochwałę tego uczonego wygłosił Stanisław ze Skarbimierza.

W kazaniu...

AQULLINUS ŁUKASZ

ur. w Orłowie k. Łęczycy, zm. 6 V 1559 w Krakowie, Kaznodzieja. Studiował nauki wyzwolone, a nast. teologię w Akademii Krak. (1533 uzyskał doktorat);

był kaznodzieją w kościele św. Anny w Krakowie, od 1545 w kościele Mariackim, od 1546 w katedrze wawelskiej, a 1554 został nadwornym kaznodzieją króla...

Łukasz Górnicki (1527-1603)

Młodzież polska kształcąca się we Włoszech przywoziła z sobą do Polski nie tylko wiedzę, zwłaszcza znajomość literatury starożytnej, ale nadto obyczaje, ogładę towarzyską i w ogóle cywilizację włoską, którą się starała potem krzewić we własnym kraju. Otóż jednym z jej najgorliwszych...

GŁUCHOWSKI ŁUKASZ OCD

Imię zak. Wacław odśw. Eliasza, ur. 1644 na Pomorzu, zm. 13 IV 1705 w NowymWiśniczu k. Bochni, teolog.

Do zakonu wstąpił 1672 w Krakowie po kilkuletniej służbiewojskowej; 1677 przyjął święcenia kapł.; był przeorem wNowym Wiśniczu (1682-85), Lublinie (1685-88) i Krakowie(1691-94) oraz prowincjałem...

Łukasz Opaliński (1612-1662)

Satyrykiem był i brat Krzysztofa Opalińskiego, marszałek nadworny Łukasz Opaliński (1612-1662), rozumem i nauką bratu nie ustępujący, a przewyższający go wartością moralną: i on wprawdzie wichrzył przeciwko królowi (na sejmie ro­ku 1638), ale się potem opamiętał i był wiernym sługą...

GÓRNICKI ŁUKASZ

ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII1603 w Lipnikach k. Tykocina, tłumacz, poeta, historyk.

Od 1538 uczył się w Krakowie, a nast. wyjechał na studiado Włoch; 1550 został dworzaninem bpa A. Zebrzydowskiego,a 1552 pracownikiem kancelarii k r ó l . ; po otrzymaniu 1554niższych święceń kapł. przejął od...

HÜBEL, Huebel, Hybel ŁUKASZ SchP

Imię chrzestneKarol, ur. 19 I 1722 w Świdnicy, zm. 20 IV 1793 w Lubieszowiek. Pińska, malarz.

Do zakonu wstąpił 1748 w Lubieszowie,gdzie 1751 złożył śluby zak.; od 1755 przebywał w Dąbrowicyk. Łucka, później m.in. w Horodnicy k. Grodna,Szczuczynie k. Grajewa i Kamieniu Koszyrskim.

H. malował obrazy...

Święty Łukasz, Ewangelista

gr. Lucanós - pochodzący z Lukami; “urodzony o świcie”.Św. Łukasz, Ewangelista (I w.). Euzebiusz i Tertulian piszą, że jego rodzinnym miastem była AntiochiaSyryjska. Z pochodzenia - poganin, z zawodu - lekarz (Kol 4,14). Około 50 roku przyłączył się do św.Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną...

BIEGAŃSKI Łukasz (18 X 1755 - 6 VI 1839)

Gen. poi. Ur. w Młynowcach pod Tarnopolem, od 1774 w wojsku. 1794 adiutant Kościuszki, bił się pod Szczekocinami i w obronie Warszawy.

Wstąpił ponownie do służby w 1807 jako płk i szef sztabu Legii Warszawskiej ks. Poniatowskiego. XII 1807 gen. bryg., w kampanii 1809 bił się na czele bryg. piech...