Łukasz Lebioda

Łukasz Lebioda (ur. 8 maja 1943) - polski biochemik, brydżysta, Arcymistrz Międzynarodowy. Jest wykładowcą na University of South Carolina W rozgrywkach krajowych zdobywał następujące lokaty: Na olimpiadach uzyskał następujące rezultaty: W światowych zawodach zdobył następujące lokaty: W europejskich zawodach zdobył następujące...

Czytaj Dalej

Święty Łukasz, Ewangelista

gr. Lucanós - pochodzący z Lukami; “urodzony o świcie”.Św. Łukasz, Ewangelista (I w.). Euzebiusz i Tertulian piszą, że jego rodzinnym miastem była AntiochiaSyryjska. Z pochodzenia - poganin, z zawodu - lekarz (Kol 4,14). Około 50 roku przyłączył się do św.Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną...

GRAJNERT JÓZEF, pseud. Łukasz Mrówka, Józef Wieluniak

GRAJNERT JÓZEF, pseud. Łukasz Mrówka, Józef Wieluniak, ur. 1831 we wsi Kowale pod Wieluniem, zm. 1910 w Kozubkach pod Łęczycą, pisarz i etnograf. Pracował w Warszawie jako urzędnik bankowy; założyciel (1866) i red. czasopisma —» „Zorza". Typowy przedstawiciel literatury dla czytelnika lud., pisywał...

GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ

GOŁĘBIOWSKI ŁUKASZ, ur. 13 X 1773 w Pohoście (Polesie), zm. 7 I 1849 w Kaźmierówce pod Hrubieszowem, historyk, bibliotekarz. Ukończywszy szkołę pijarów w Dąbrowicy, był kolejno bibliotekarzem T. Czackiego (ód 1790, z przerwą podczas powstania 1794, w którym brał udział) w Warszawie, Przyrowie...

GÓRNICKI Łukasz

GÓRNICKI Łukasz, ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII 1603 w Lipnikach pod Tykocinem, pisarz polit., poeta, tłumacz. Syn ubogich mieszczan z Bochni, Marcina Góry i Anny z Gąsiorków. Opiekował się nim wuj, Stanisław > Gąsiorek, zw. Kleryką, który 1538 sprowadził siostrzeńca do Krakowa, dbał o jego...

OPALIŃSKI ŁUKASZ, Luca Opalinius, pseud. Paulus Naeocelius, Paulo Nicolai

OPALIŃSKI ŁUKASZ, Luca Opalinius, pseud. Paulus Naeocelius, Paulo Nicolai, ur. 1612, zm. 15  VI 1662, brat Krzysztofa, pisarz polit., satyryk i moralista, teoretyk literatury. Syn Piotra, wojewody pozn., kształcił się wraz z bratem w Akad. Lubrańskiego w Poznaniu (1620—25), a nast. w Lowanium (1626—29) u...

Łukasz z Wielkiego Koźmina

 

Łukasz z Wielkiego Koźmina był niezwykle uzdolnionym profesorem filozofii oraz świeżo wypromowanym w 1410 r. bakałarzem biblijnym. W 1411 r. został rektorem Uniwersytetu, lecz już w rok później zmarł. Pośmiertną pochwałę tego uczonego wygłosił Stanisław ze Skarbimierza.

W kazaniu...

Łukasz Górnicki (1527-1603)

Młodzież polska kształcąca się we Włoszech przywoziła z sobą do Polski nie tylko wiedzę, zwłaszcza znajomość literatury starożytnej, ale nadto obyczaje, ogładę towarzyską i w ogóle cywilizację włoską, którą się starała potem krzewić we własnym kraju. Otóż jednym z jej najgorliwszych...

Łukasz Opaliński (1612-1662)

Satyrykiem był i brat Krzysztofa Opalińskiego, marszałek nadworny Łukasz Opaliński (1612-1662), rozumem i nauką bratu nie ustępujący, a przewyższający go wartością moralną: i on wprawdzie wichrzył przeciwko królowi (na sejmie ro­ku 1638), ale się potem opamiętał i był wiernym sługą...

GÓRNICKI ŁUKASZ

ur. 1527 w Oświęcimiu, zm. 22 VII1603 w Lipnikach k. Tykocina, tłumacz, poeta, historyk.

Od 1538 uczył się w Krakowie, a nast. wyjechał na studiado Włoch; 1550 został dworzaninem bpa A. Zebrzydowskiego,a 1552 pracownikiem kancelarii k r ó l . ; po otrzymaniu 1554niższych święceń kapł. przejął od...

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

 

CESARSTWO ROSYJSKIE BEZ CESARZA. RZĄDY KATARZYNY II.

 

Po śmierci imperatora Piotra I (1725 r.) Rosja weszła w okres tzw. Przewrotów pałacowych. Na tronie zmieniali się panujący (głównie kobiety) w różnym stopniu spokrewnieni z Piotrem. Walka o władzę toczyła się między dawnymi...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej

 

Stosunek człowieka do świata zmieniał się na przestrzeni wieków. Na kształtowanie się ludzkich poglądów miały ( i nadal mają ) wpływ wiele czynników. Poszczególne epoki oraz literatura i sztuka tworzona w czasie ich trwania odwzorowują różne...

HISTORIA LITERATURY - Biblia

BIBLIA

Obok antyku jest inny „świat" w erze starożytnej, przykuwający uwagę wszystkich narodów i wszystkich czasów: świat biblijny. Biblia to zbiór ksiąg (od gr. biblos — księga), uważanych za święte. Nazwy Biblia używamy wymiennie z nazwą Pismo święte. Księgi Pisma świętego tworzą kanon. Ich...

HISTORIA LITERATURY - Renesans

RENESANS

Jeżeli używamy wymiennie terminu obcobrzmiącego „renesans" i polskiego wyrazu „odrodzenie", posługujemy się synonimem. Jeśli jednak r używamy wyrazu „humanizm", przenosimy się do innej dziedziny pojęć. \_ Renesans, czyli odrodzenie to epoka w dziejach kultury, w której „odrodziło się" czy...

"Biblia" - streszczenie

        PRZEDSTAWIENIE: Biblia jest zbiorem różnych ksiąg. Pismo Święte składa się z dwu części: Sarego oraz Noewgo Testamentu. Stary Testament tworzą pisma powstałe na przestrzeni ponad tyśiąca lat (od XIII do I wieku przed naszą erą), zaś Nowy Testament został napisany już w I wieku naszej ery...

„Monachomachia” Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 „Monachomachia, czyli wojna mnichów” jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem nastąpiło prawdopodobnie bez zgody i wiedzy autora i zapewnie z tego właśnie powodu dwie pierwsze edycje z sierpnia 1778...

Ideał człowieka i obywatela w literaturze staropolskiej w epoce średniowiecza

Cechą charakterystyczną średniowiecza był teocentryzm, który oznacza umieszczenie w centrum kultury, literatury, sztuki i filozofii Boga, był On najwyższą wartością. Wszystkie dziedziny życia znajdowały się pod wpływem światopoglądu religijnego, więc motywy rozwijane w sztuce najczęściej...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

„Monachomachia” Ignacy Krasicki

Wśród utworów Ignacego Krasickiego ogłoszonych w latach 1775 -1779 „Monachomachia, czyli wojna mnichów” jest zjawiskiem wyjątkowym i niespodziewanym. Ukazanie się bowiem utworu drukiem nastąpiło prawdopodobnie bez zgody i wiedzy autora i zapewnie z tego właśnie powodu dwie pierwsze edycje z sierpnia 1778...

Porównaj światopogląd człowieka doby renesansu ze światopoglądem człowieka doby baroku

RENESANS

Jednym z wiodących prądów renesansu był humanizm, uznający człowieka za nadrzędną wartość. Wiodącą ideą tej epoki był już nie teocentryzm, lecz wprost przeciwnie - antropocentryzm. Zdolności poznawcze człowieka , jego postępowanie i szczęście stały się podstawą wszelkich systemów...

Świadectwa biblijne

Pierwotny kerygmat: tekst 1 Kor 15,3nn odwołuje się do podstawowych elementów przepowiadania zmartwychwstania: głoszenie, że Ukrzyżowany powstał z martwych, twierdzenie, że ta śmierć zmartwychwstanie jest `zgodna z Pismem', naoczne świadectwa uczniów o tym, że Ten, który był umarły żyje.

Św. Paweł...