Ludwig Tieck

Ludwig Tieck

Czytaj Dalej

BECK LUDWIG (1880-1944) - generał

Niemiecki oficer, uczestnik I wojny światowej, w 1933 r. stanął na czele Truppenamtu, instytucji zastępują­cej Sztab Generalny, którego dzia­łalności zakazywały postanowienia traktatu wersalskiego. W lipcu 1935 r. objął stanowisko szefa Szta­bu Generalnego Wojsk Lądowych. Był przeciwnikiem Hitlera...

Ludwig II - König von Bayern

Seit seiner Kindheit hat Ludwig mehr in seiner Phantasie als in der Wirklichkeit gelebt. Der junge König lässt sich eine blaue, künstliche Höhle bauen, in der Mitte dieser Höhle liegt ein See, auf dem See fährt Ludwig am liebsten in einem goldenen Boot.

BURCKHARDT Johann Ludwig

1776-1817, Szwajcarski badacz Bliskiego Wschodu. Skończywszy studia w Cambridge udaje się do Nubii, gdzie uchodzi za hinduskiego muzułmanina.

Podróżuje w towarzystwie trzech służących i dwóch wielbłądów; wędrując przez pustynie dociera do M. Czerwonego i odbywa pielgrzymkę do Mekki. Jako pierwszy...

MYLIUS ERICHSEN Ludwig

1872-1907, Duński badacz Grenlandii. W 1902-04 kierował wyprawą zw. „literacką", mającą na celu studia języków, obyczajów i tradycji Eskimosów.

W następnej wyprawie, dla zbadania zachodniej linii brzegowej Grenlandii, odbytej w 1906-07 w 2 grupach trzyosobowych, grupa Johana Petera Kocha zbadała Ziemię...

Ludwig von Mises

Ludwig von Mises Autor ponad kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów, uważany za lidera austriackiej szkoły ekonomiczej. Życiorys Ludwig von Mises urodził się we Lwowie w 1881 roku.

ARNIM LUDWIG JOACHIM von, zw. Achim

ur. 26 I 1781 w Berlinie, zm. 21 I 1831 w Wiepersdorf, Niem. poeta, prozaik i dramaturg. Studiował w Halle i w Getyndze; wspólnie z C. Brentano i J. Görresem wyd. w Heidelbergu „Zeitung für Einsiedler";

1806-08 przygotował razem z Brentano zbiór dawnych niem. pieśni lud. Des Knaben Wunderhorn, które wywarły...

AUER LUDWIG

Huber, Ludwig A.

BABENSTUBER LUDWIG OSS

ur. 1660 w Deining, zm. 5 IV 1726 w Ettal (Bawaria), Filozof i teolog. Do zakonu wstąpił 1682; po studiach filoz.-teol. 1683-89 na benedyktyńskim uniw. w Salzburgu i przyjęciu święceń kapł. został prof, tegoż uniw. i wykładał 1690-93 filozofię, 1695-1702 teologię mor., 1703-10 teologię dogm., 1706-16...

BEETHOVEN LUDWIG van

Bücken, Ludwig van B.

BINSWANGER LUDWIG

Niel, La psychanalyse existent iule de Ludwig B. Bally, Ludwig B. Cargnello, Ludwig B. Wyrsch, Ludwig B.

BLARER, Blaurer, Blamer LUDWIG OSB

ur. ok. 1480,zm. 26 II 1544, Opat z Einsiedeln, reorganizator zakonu.

Do zakonu wstąpił w Sankt Gallen, gdzie 1504 przyjął święceniakapł., po czym był ekonomem opactwa w Rorschach,a 1516 prob, w Gossau i kapelanem przy kościele św. Leonardaw Sankt Gallen; 1526 przyjął godność opata Einsiedeln...

BOLTZMANN LUDWIG

Briefe Ludwig B. Edmonds, Ludwig B.

BÜCHNER LUDWIG

Dreisbach-Olsen, Ludwig B.

DONIN LUDWIG

ur. 23 VIII 1810 w Kautzen (Austria), zm. 20 VIII 1876 w Wiedniu, Pisarz rel. i działacz społeczny.

Po studiach filoz.teol. w Wiedniu przyjął 1833 święcenia kapł. ; od 1835 pracował w duszpasterstwie przy katedrze wiedeńskiej i był spowiednikiem dworu; rozwijał także działalność...

EINSIDL, Einsiedel LUDWIG OFMCap

Die Sendenschreiben des Paters Ludwig von Sachsen B. Scheiwiler, Pater Ludwig von Sachsen.

EISENHOFER LUDWIG

ur. 1 IV 1871 w Monachium, zm. 29 III 1941 w Eichstätt (Bawaria), historyk Kościoła i liturgii.

Po studiach teol. w Freisingu przyjął 1895 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie w par. Monachium-Pasing; 1897 został prefektem seminarium duch. we Freisingu, a 1898 objął katedrę patrologii i...

FEUERBACH LUDWIG

FZPhTh 17(1970) 139-160; tenże, Ludwig F. Kamenka, The Philosophy of Ludwig F. Braun, Ludwig F. Schmidt, Emanzipatorische Sinnlichkeit, Ludwig F.

FRIND ANTON LUDWIG bp.

ur. 9 X 1 8 2 3 w Hanšpach(Morawy), zm. 28 X 1 8 8 1 w Litomierzycach, historyk Kościoła.

Studia filoz.-teol. odbył w Pradze i Litomierzycach, gdzie1 8 4 7 przyjął święcenia k a p ł . ; 1 8 5 1 był katechetą gimnazjalnymw Warnsdorfie, nast. nauczycielem historii w Litomierzycach,a 1 8 5 9 dyr. gimnazjum...

HAIN LUDWIG

von Rath, Zur Biographie Ludwig H.

HALLER KARL LUDWIG von

Guggisberg, Carl Ludwig von H. Weilenmann, Untersuchungen zur Staatstheorie Carl Ludwig von H. Raab, Johann Franz Anton von Olry und Karl Ludwig von H.