ŁOŻE

(wielkie) Łóżko; przest. łożysko (rzeki, strumienia). Dziecko (z) nieprawego łoża nieślubne, ur. poza związkiem małżeńskim. Dzielić łoże (czyje a. z kimś) żyć z nim (nią) płciowo. Łoże boleści łóżko obłożnie, ciężko chorego.

Łoże działowe zob. Laweta. Łoże Prokrusta przen. system...

Loża

1) wyodrębnione pomieszczenie na widowni w teatrach lub salach widowiskowych, przeznaczone dla wybitnych osobistości (tzw. 1. honorowa) sytuowana jest najczęściej na gł. osi widowni, na wprost sceny, zwykle na 1 piętrze.

Rzędy 1., umieszczone na kilku piętrach, otaczające widownię były charakterystyczne...

Łoże

Druciana konstrukcja w kształcie płaskiego koryta o pow. 2 m2 służąca do produkcjiwermikompostu. Jedno ł. zawiera w okresieprodukcji ok. 100 tys. dżdżownic kompostowych w różnym wieku. Roczne zużycie obornikajako karmy wynosi ok. 1 t, a roczna produkcja wermikompostu – 0,5 t.