Lotnisko Świdwin

Czytaj Dalej

HENDERSON FIELD - lotnisko

Loftona Hendersona, który w czasie bitwy o *Midway wystar­tował z lotniska na wyspie i pro­wadził atak 16 samolotów *Daunt-less na lotniskowiec *Hiryu; zginął zestrzelony przez japońską artylerię przeciwlotniczą.

Polacy w walkach o Zachodnią Europę

Rzut spadochronowy po osiągnięciu wyznaczonych lotnisk został poinformowany, że mgła, która pokrywała całą okolicę może utrudnić start.

Słówka związane z lotniskiem

an aisle seat koło przejścia air steward stewardess a baggage reclaim punkt odbioru bagaży boarding pass karta uprawniająca na wejście na teren lotniska check-in zdanie bagażu customs odprawa celna a customs-officer celnik a gate wejśćie do samolotu a green channel(nothing to declare) zielony tunel(nic do oclenia) air hostess stewardessa a label naklejka z nazwiskiem,numer bagażu a middle seat po środku to fasten seat belts zapiąć pasy a non-smoke ...

Jak powstało i czym jest lotnisko Kansai?

Usytuowanie lotniska na wyspie od­dalonej o 5 kilometrów od najbliższej dzielnicy mieszkaniowej umożliwia całodobowe funkcjo­nowanie portu, bez powodowania zbyt dokuczli­wego dla mieszkańców hałasu.

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

Na razie żadna z tych linii nie podjęła formalnych działań, ale przedstawiciele Ryanaira i EasyJeta już się przyglądali lotniskom w Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie oraz głośnemu ostatnio lotnisku wojskowemu w Modlinie.

Wpływ transportu na środowisko

W okolicach dużych lotnisk niemożliwa jest budowa budynków mieszkalnych. Rozwój transportu powietrznego dynamicznie powiększa negatywny wpływ na środowisko i to nie tylko wokół lotnisk.

Środki informacji: obraz, dźwięk, słowo

znaki drogowe, znaki na lotnisku itp.

AICHI B7A RYUSEI („Grace") - samolot

Przystosowane do startu z lotniskowców, często jednak wy­ruszały do akcji z lotnisk lądowych.

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Od 19 sierpnia Luftwaffe „przesunęła ce­lowniki „na brytyjskie lotniska i zakłady lotnicze. zakłady Vickersa w Weybridge czy lotnisko w BigginHill, pomimo dużych zniszczeń funkcjonowały w dalszym ciągu, a uszkodzenia szybko usuwano.

ARADO AR 234 BLITZ - samolot

Sommera doko­nał lotu zwiadowczego nad aliancki­mi lotniskami w północnej Francji.

ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

Ponadto na lotniska ra­dzieckie w rejonie Morza Białego przesłano samoloty *RAF, które podjęły działania przeciwko samo­lotom i okrętom niemieckim operu­jącym z baz norweskich.

ARMIA CZERWONA (RKKA - Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona) - radzieckie siły zbrojne

Pierwszego dnia walk samoloty Luftwaffe zni­szczyły na lotniskach co najmniej 800 radzieckich samolotów.

ARNHEM - operacja „Market-Garden" 1944 r.

Główne siły polskiej 1 Samodzielnej Bryga­dy Spadochronowej, które miały wyruszyć z lotnisk angielskich 19 września, wystartowały dwa dni później (pierwszy rzut polskiej bry­gady wylądował pod Arnhem 18 września).

AVENGER TBF, Grumman - samolot

pierwsze samoloty TBF-1 dostarczono jedno­stkom i w czerwcu tego roku prze­szły chrzest bojowy w czasie bitwy o *Midway, startując z lotnisk na tej wyspie.

B-1 7 FLYING FORTRESS Boeing („Latająca forteca") - samolot

B-17 „Phyllis" z 301 grupy bombo­wej, powracając z wyprawy na za­kłady lotnicze Meaulte we Francji, wylądował na lotnisku Gatwick pod Londynem ze zniszczonymi dwoma prawymi silnikami, a w kadłubie i na skrzydłach znaleziono ślady 300 przestrzelin.

B-29 SUPERFORTRESS, Boeing („Superforteca") - samolot

z lotniska we wschodnich Indiach wystartowało 98 samolotów z zadaniem ataku na japońskie obiekty w Bangkoku. Po wojnie Związek Radziecki usiłował skopiować 4 bombowce B-29, które uszkodzone podczas na­lotu na Japonię wylądowały na ra­dzieckim lotnisku pod Władywosto-kiem.

BARBAROSSA - operacja 1941 r.

W listopa­dzie deszcze zamieniły drogi w grzą­skie bajora, w których tonęły niemieckie samochody i czołgi, roz-miękały pasy startowe polowych lotnisk, a wkrótce mróz zaatakował oddziały niemieckie, nie przygoto­wane do zimy.

BELGIA - działania wojenne 1940 r.

Rząd belgijski był dość dobrze poin­formowany o niemieckich planach podboju, które stały się oczywiste, gdy w kabinie niemieckiego samo­lotu zmuszonego do lądowania na jednym z lotnisk belgijskich 7 stycz­nia 1940 r.

BIRMA - walki 1941-45

i szybko zaję­li lotniska Yictoria Point oraz Tenasserim.

BISMARCK - okręt

Anglicy wiedzieli, że muszą zatopić pancer­nik przed 27 maja, zanim znajdzie się pod osłoną samolotów niemiec­kich startujących z lotnisk francu­skich.