Lot międzygalaktyczny

Lot międzygalaktyczny – lot statku kosmicznego w przestrzeni międzygalaktycznej, zwłaszcza z Galaktyki Drogi Mlecznej (z Ziemi) do innych galaktyk. Najbliższe galaktyki w okolicy Drogi Mlecznej to Wielki Obłok Magellana znajdujący się w odległości około 160 tys. lat świetlnych i Mały Obłok Magellana położony w odległości około 200 tys. lat świetlnych. Są to galaktyki karłowate. Najbliższą...

Czytaj Dalej

Lot ptaków

Zwiększając lub zmniejszając stopień kąta pochylenia ciała, ptak może unosić się w górę lub obniżać lot albo lecieć na wybranej wysoko­ści.

Jakie były pierwsze loty załogowe w kosmos?

Shepard odbył swój lot 5 maja 1961 roku. Lot trwał prawie pięć godzin, a więc ponad dwa razy dłużej niż w przypadku Gagarina i prze­biegał bez zakłóceń.

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

Trwa rozbudowa floty, której trzon stanowią samoloty amerykańskie typu Douglas DC-2, Lockheed L-10 i L-14, obok starszych Fokkerów i niemieckiego Junkersa JU-52 1938 Po zmianie niektórych zasad pisowni polskiej nazwa przedsiębiorstwa zostaje zmieniona z "Polskie Linje Lotnicze LOT" na "Polskie Linie Lotnicze LOT".

Ptaki - Lot

Lot taki jest bardziej kosztowny pod względem energetycznym niż ślizgowy. Ptakami najbardziej uzdolnionymi do lotu trzepoczącego są kolibry, które umieją się w locie cofać lub zatrzymywać w miejscu przy wysysaniu nektaru.

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

wzdłuż angielskie­go wybrzeża od Land's End do Newcastle działało 80stacji radiolo­kacyjnych, z których informacje przekazywane były do Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego (Fighter Command) w Bentley Prior. Kulminacyj­ny moment nadszedł 15 września,gdy w ciągu doby samoloty Luft­waff e wykonały 1000 lotów bojo­wych.

BOMBA LOTNICZA - (konwencjonalna)

Pociski zaopatrzone w brzechwy stabilizujące lot, zrzucane z samo­lotu w celu niszczenia obiektów na­ziemnych lub nawodnych, dzielono na: odłamkowe, burzące, przeciw­pancerne, przeciwbetonowe, zapalające, oświetlające, dymne, che­miczne, bakteriologiczne, agitacyj­ne (z ulotkami) i inne.

MITSUBISHI G3M („Neli") - samolot

z inicjatywy szefa wydziału technicz­nego Biura Lotnictwa Japońskiej Ma­rynarki Wojennej Isoroku *Yamamo-to. Proto­typ odbył pierwszy lot w kwietniu 1934 r. , gdy w czasie 194 godzin przebył 52 850 km w locie dookoła świata.

TYPHOON, Hawker - samolot

pierwsze samoloty Mk IA dostarczo­no do jednostek RAF, gdzie zyskały złą ocenę ze względu na zawodne silniki, niewielką prędkość wzno­szenia, niedostateczną moc silnika w locie na dużej wysokości i wadli­wą konstrukcję tylnej części kadłu­ba, co było przyczyną wielu wy­padków.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Lekkie i wysoce sprawne maszyny  stosowano do samochodów i one to rozwinęły się do takiej lekkości i sprawności,  że dały się zastosować do powietrznego lotu, którego teoretyczną możliwość znano od dawna.

Owady - Rola w społeczeństwie

W dni słoneczne lot odbywa się zazwyczaj w porze wieczorowej, a przy pogodzie pochmurnej chrabąszcze zrywają się do lotu także w ciągu dnia. Po zakończonym locie chrząszcze osiadają, na drzewach, na których żerują, często bardzo rozrzutnie.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

Jednak upierzenie ptaków jest w równej mierze ściśle związane z techniką lotu jak i ze stałocieplnością i niepodobna wytłumaczyć jego powstania samym przystosowaniem do lotu, ani samą stałocieplnością.

What would you do if you had a lot of money?

I would like to have a lot of money to be rolling with it. First of all if I had a lot of money, I would set off on a journey.

Having a lot of brothers and sisters, pros and cons

I think having lot of brothers and sisters is good, only if they are friendly and normal. Parents don’t give you a lot of money.

Nawałnik żółtopłetwy

W przeciwieństwie do nawałnika burzowego szybuje często i w czasie lotu stopy z żółtymi błonami pławnymi wystają poza prosto przycięty ogon. W rzeczywistości zanurza on jedną lub obie stopy w wodzie, aby zahamować w locie, gdy wyśledzi jakąś potencjalną zdobycz.

Rybołów

Kęsy pożywienia nierzadko przekazuje samicy w locie i wygląda to wówczas na dziką walkę powietrzną. Gdy dostrzeże rybę, zawisa w locie trzepoczącym, a następnie spada w dół, korygując kierunek lotu nieznacznymi ruchami skrzydeł.

Biegus mały

Lot zwrotny, tuż nad wodą. Lęgi: Samce tokują lotem trzepoczącym i ślizgowym, odzywając się przy tym trylem „ti-tik - ti-tik".

Brodziec piskliwy

Krótkie odcinki przebywa lecąc z płytkimi, ale szybkimi uderzeniami skrzydeł na zmianę z lotem ślizgowym; podczas przelotu ich lot jest równomierny, szybki wytrwały.

Ptaki wodne - Rodzina: alki

W locie wyprostowują skrzydła na całą szerokość i z furkotem szybko nimi poruszają; przypominają wtedy ważki. Skrzydła alk w stosunku do masy ciała są tak małe, że została tu osiągnięta granica zdolności do lotu.

Samolot silnikowy - ważne odkrycie

ubiegłego stulecia, skrzydła o konstruk­cji pozwalającej na lot w pełni kontrolowany. Ten kształt określany jest mianem profilu lot­niczego (aerodynamicznego).

Loty załogowe w kosmos

Program budowy stacji Alfa jest niewątpliwie naj­ważniejszym programem lotów załogowych przy­szłej dekady. Przed jej ukończeniem od­będzie się aż 45 lotów w kosmos.