Lot kosmiczny

Lot kosmiczny

Czytaj Dalej

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

Przestrzeń kosmiczna - Granice przestrzeni kosmicznej

Istniej wiele propozycji, co do wysokości, na której kończy się suwerenność państw, a zaczyna przestrzeń kosmiczna, najczęściej mówi się o 80-100km i obecnie mogłaby być w tym przedziale ustalona.

Przestrzeń kosmiczna - Ratownictwo kosmiczne

- Zgodnie z jej postanowieniami, państwo, które uzyska informacje lub ustali, że załoga statku kosmicznego uległa wypadkowi, znajduje się w niebezpieczeństwie lub dokonała przymusowego lądowania na jego terytorium, zawiadamia o tym niezwłocznie: władzę wypuszczającą statek; Sekretarza Generalnego ONZ, który zobowiązany jest do rozpowszechnienia tej informacji.

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody kosmiczne, z 29 marca 1972r.

Przestrzeń kosmiczna - Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

Sposoby wykorzystania satelitów. Mogą być wykorzystywane w telekomunikacji, meteorologii, geodezji i kartografii, dla zdalnego badania z Ziemi. Na podstawie podpisanej 20 sierpnia 1964r. w Waszyngtonie umowy utworzono Międzynarodową Organizację Łączności Satelitarnej.

Zdalne badanie Ziemi – problemem jest...

Z jakich samolotów składa się flota powietrzna LOT

Transport lotniczy w Polsce opiera się na aktualnie 48 samolotach z czego w 1996r.

Kosmos - Kosmiczne nasłuchiwanie

Taka sieć pozwoliłaby na podniesienie czułości nasłuchu, a tym samym poszerzenie obszaru poszukiwań kosmicznych transmisji.

Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

Druga prędkość kosmiczna czyli tak zwana prędkość ucieczki to prędkość, która nadana niewielkiemu obiektowi na przykład pojazdowi kosmicznemu przy powierzchni ciała centralnego zapewnia mu oddalenie się od tego ciała do nieskończoności.

What would you do if you had a lot of money?

I would like to have a lot of money to be rolling with it. First of all if I had a lot of money, I would set off on a journey.

Having a lot of brothers and sisters, pros and cons

I think having lot of brothers and sisters is good, only if they are friendly and normal. Parents don’t give you a lot of money.

PRAWO KOSMICZNE – pojęcie, źródła, sytuacja prawna, granice, organizacje międzynarodowe

Państwo rejestracji obiektu kosmicznego zachowuje jurysdykcję i nadzór nad takim obiektem oraz nad jego załogą w czasie pozostawania ich w przestrzeni kosmicznej lub na ciele niebieskim.

Kierunek lotu helikoptera

Żeby helikopter poruszał się do przodu, wirnik pochylony jest nieco do przodu. Oprócz wytwa­rzania wertykalnej siły nośnej, ciągnie ono ma­szynę w kierunku horyzontalnym. Pochylenie wirnika do przodu uzyskuje się poprzez zwięk­szenie kąta uderzenia jego łopat, kiedy skiero­wane są one w przód, i...

Co to są sondy kosmiczne?

Jednak wysłanie człowieka w dalsze rejony naszego układu planetarnego nie jest sprawą łatwą, więc informacje o innych planetach zbierane są przez bezzałogowe sondy kosmiczne. Sondy kosmiczne z reguły nie są konstruowa­ne z myślą o powrocie na Ziemię.

Sondy kosmiczne badające planety

Jednak program lotów ku Wenus trwał i na pla­necie lądowały kolejne sondy z tej serii.

Jakie są wyniki badań przeprowadzonych przez sondv kosmiczne?

Wymienione planety były badane przez amery­kańskie sondy kosmiczne. Do zmian kierunku lotu sond wykorzystywano siłę grawitacji planet, obok których przelatywały. Sondy kosmiczne są wysyłane nie tyko ku pla­netom.

Badania słońca przez sondy kosmiczne

Innym niezwykłym celem dla misji sond kosmicz­nych jest... Słońce. Wydawałoby się, że o naszej gwieździe możemy dowiedzieć się prawie wszyst­kiego na podstawie obserwacji prowadzonych z Ziemi, bądź z umieszczonych na orbicie okołoziemskiej teleskopów, nie ma więc sensu wysyłać ku niej sond...

Badania Marsa przez pierwsze sondy kosmiczne

Pierwszym próbnikiem, który dotarł do Marsa był radziecki Mars 1 wystrzelony w grudniu 1962 roku. Sonda miała przesłać na Ziemię pierwsze zdjęcia Marsa wykonane podczas przelotu w pobliżu pla­nety. Jednak w marcu 1963 roku, na trzy miesiące przed dotarciem do celu sonda umilkła. Pierwsza misja...

Loty załogowe w kosmos

Program budowy stacji Alfa jest niewątpliwie naj­ważniejszym programem lotów załogowych przy­szłej dekady. Przed jej ukończeniem od­będzie się aż 45 lotów w kosmos.

Bazy kosmiczne

Będą to prawdopodobnie kompletne osiedla, roz­rastające się do wielkości dużych miast, które zamieszkiwanych przez kosmicznych robotników. Inną alternatywą jest osiedlenie części populacji na stacjach kosmicznych orbitujących wokół Ziemi lub Słońca.

Jakie były pierwsze loty załogowe w kosmos?

12 kwietnia 1961 roku z kosmodromu Bajkonur wystartował statek kosmiczny „Wostok 1", na którego pokła­dzie znajdował się, po raz pierwszy w historii, czło­wiek - radziecki major lotnictwa, Jurij Gagarin. Shepard odbył swój lot 5 maja 1961 roku.