Łosoś pacyficzny

Czytaj Dalej

Łosoś atlantycki

Bliskimi krewniakami łososia atlantyckiego są łososie pacyficzne (Oncorhynchus), pstrąg potokowy (Salmo trutta) i pstrąg źródlany (Salvelinus alpinus).

Łosoś (Salmo salar) - Informacje ogólne

Jest typowym przedstawicielem rodziny ryb łososiowatych , królującej między rybami słodkowodnymi. Wszyscy przedstawiciele tej rodziny odznaczają się ciałem torpedowatym - już na rut oka widać, że są doskonałymi pływakami . Wygląd , ubarwienie i jakość mięsa , to cechy uzasadniające stawianie...

Łosoś szlachetny

Wygląd: wydłużone ciało o wąskim trzonie ogonowym. Łuski drobne, 120-130 wzdłuż linii bocznej. Stosunkowo mała głowa o spiczastym pysku z szeroko wyciętym otworem gębowym (sięgającym aż poza oko). Wszystkie wyrostki filtracyjne 1. łuku skrzelowego pałe-czkowate. Uzębienie lemiesza: jego blaszka...

Łosoś adriatycki

Wygląd: dość silnie wydłużone, zależnie od miejsca występowania silniej lub słabiej wy-grzbiecone, spłaszczone bocznie ciało z wysokim, krótkim trzonem ogonowym. Małe łuski, 101-103 wzdłuż linii bocznej, 20-21 pomiędzy płetwą tłuszczową a linią boczną. Mała głowa z uderzająco tępym, jak na...

Łososie

Do najbardziej cenionych ryb morskich należą pacyficzne i atlantyckie łososie, których bliskimi kuzynami są pstrągi, trocie, głowacice, sieje i lipie­nie.

Jak hoduje się łososia

Łosoś i niektóre gatunki pstrąga rozmnażają się w słodkich wodach, jednak większą część swego życia spędzają w morzu. Ryby te są uważane za przysmak, dlatego chętnie się je hoduje. Łososie zawsze wracają na tarło do tej samej rzeki, w której przyszły na świat. Łososie atlantyc­kie...

Łosoś szlachetny

Salmo salar L., rodzina Salmonidae — łososiowate. Ma ciało wrzecionowate, lekko bocznie spłaszczone. Ta stosunkowo szybko poruszająca się ryba osiąga długość do i 1,5 m i masę ciała 39 kg. Ubarwienie zmienia się w zależności od wieku i stanu fizjologicznego. Zwykle srebrzysto lśniące ciało, z...

Słówka - jedzenie

Früchstück-śniadanie,

derTeller-talerz,

dieTasse-filiżanka,

dasGlas-szklanka,

dasMesser-noż,

dieGabel-widelec,

dieZucherdose-cukiernica,

dieKaffermaschine-expres do kawy,

sieServiette-obrus,

derTeelöffel-łyżeczka do herbaty,

derKaffer-kawa,

dasEi-jajko,

derKäse-ser...

Świat szlachecki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.

"Pan Tadeusz" miał być pociechą dla Mickiewicza i całej emigracji. Intencją autora było, aby pozwolił on oderwać się od intryg i waśni dnia codziennego. Utwór ten był pomostem łączącym emigracje z ojczyzną. Poeta przywrócił w nim Polskę szlachecką, cofnął czas. Konsekwencją intencji autora...

Globalne ocieplenie a warunki życia roślin i zwierząt

Należy do nich łosoś północno- pacyficzny oraz koralowce.

Teoria płyt litosfery

wzdłuż grzbietu Środkowo atlantyckiego 10-20 mm, w strefie Morza Czerwonego - 100 mm, na grzbiecie Wschodnio pacyficznym - 150 mm.

Teoria racjonalnego wyboru - Deficyt dóbr publicznych

Agregacja racjonalności indywidualnych na poziomie całego społeczeństwa lub dużych grup i organizacji tworzy problem deficytu dóbr publicznych. Dobra publiczne to zasoby (powietrze atmosferyczne, zasoby ryb oceanicznych, bezpieczeństwo publiczne, demokracja) do których bez ograniczeń maja dostęp wszyscy...

Warstwy społeczne

Podobne miejsce na drabinie stratyfikacyjnej może implikować i inne cechy: podobny styl życia, gusty i upodobania, zwyczaje i obyczaje, praktyki religijne, poglądy ideologiczne, rozrywki itp. Na przykład ludzie bogaci żyją i myślą podobnie jak inni ludzie bogaci, a zupełnie inaczej niż biedni. Budują...

WITAMINY - Witamina B5 - kwas pantotenowy

- wspomaga prawidłowy wzrost.

- niezbędna do przekształcania pokarmu w energię.

- pomaga organizmowi zwalczyć infekcje i choroby.

- pomaga leczyć rany.

- pomaga rozwijać funkcje centralnego systemu nerwowego.

- niezbędna do funkcjonowania nadnerczy.

- rozwija zdolność organizmu do walki ze...

WITAMINY - Witamina D

- rozpuszczalna w tłuszczach.

- przyswajana z dietą lub tworzona dzięki działaniu słońca.

- pomaga organizmowi przekształcać witaminę A, wykorzystywać wapń i fosfor.

- pomaga utrzymać prawidłową pracę systemu nerwowego oraz prawidłową pracę serca.

Pokarmy bogate w witaminę D: sardynki...

Alaska

Aura tajemniczej, nieujarzmionej potęgi otaczająca Alaskę zawarta jest już w samej nazwie. Utworzono ją od słowa: alayeska, które w języku Atabasków oznacza "wielką ziemię na zachodzie". Wyobraźnia podsuwa obrazy, a w rzeczywistości przekracza nawet najśmielsze oczekiwania. To kraina olbrzymich pól...

Ameryka

Szata roślinna, ukształtowanie powierzchni i czynniki wpływające na klimat Ameryk.

Ukształtowanie powierzchni Ameryk.

Układ krain geograficznych w Amerykach jest południkowy.

Na zachodzie ciągną się młode góry fałdowe - Kordyliery i Andy. Na wschód od nich znajdują się obszary starsze...

Australia - GOSPODARKA

Australia to wysoko rozwinięte państwo przemysłowo-rolnicze. Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 61,4% powierzchni kraju, grunty orne i sady - 6,4%, użytki zielone (łąki i pastwiska) - 54,4%, nieużytki - 24,6%. Znaczna część gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze źródeł...

Eutrofizacja Bałtyku

Eutrofizacja czyli wtórne zanieczyszczenie, to proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Proces ten powoduje wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze - pierwiastki bagienne, głównie azot i...

Hawaje

Hawaje to wulkany, piaszczyste plaże, zielone doliny, zamykające horyzont tęcze i niebezpieczne, ale malownicze wybrzeża klifowe. Krajobraz jeden z najpiękniejszych na świecie, na dużych obszarach jeszcze słabo zaludniony i nietknięty cywilizacją. Choć położone na Pacyfiku wyspy oddalone są od...