Łosoś pacyficzny

Czytaj Dalej

Łosoś (Salmo salar) - Informacje ogólne

Jest typowym przedstawicielem rodziny ryb łososiowatych , królującej między rybami słodkowodnymi. Wszyscy przedstawiciele tej rodziny odznaczają się ciałem torpedowatym - już na rut oka widać, że są doskonałymi pływakami . Wygląd , ubarwienie i jakość mięsa , to cechy uzasadniające stawianie...

Łosoś szlachetny

Wygląd: wydłużone ciało o wąskim trzonie ogonowym. Łuski drobne, 120-130 wzdłuż linii bocznej. Stosunkowo mała głowa o spiczastym pysku z szeroko wyciętym otworem gębowym (sięgającym aż poza oko). Wszystkie wyrostki filtracyjne 1. łuku skrzelowego pałe-czkowate. Uzębienie lemiesza: jego blaszka...

Łosoś adriatycki

Wygląd: dość silnie wydłużone, zależnie od miejsca występowania silniej lub słabiej wy-grzbiecone, spłaszczone bocznie ciało z wysokim, krótkim trzonem ogonowym. Małe łuski, 101-103 wzdłuż linii bocznej, 20-21 pomiędzy płetwą tłuszczową a linią boczną. Mała głowa z uderzająco tępym, jak na...

Łososie

Do najbardziej cenionych ryb morskich należą pacyficzne i atlantyckie łososie, których bliskimi kuzynami są pstrągi, trocie, głowacice, sieje i lipie­nie.

Łosoś atlantycki

Bliskimi krewniakami łososia atlantyckiego są łososie pacyficzne (Oncorhynchus), pstrąg potokowy (Salmo trutta) i pstrąg źródlany (Salvelinus alpinus).

Jak hoduje się łososia

Łosoś i niektóre gatunki pstrąga rozmnażają się w słodkich wodach, jednak większą część swego życia spędzają w morzu. Ryby te są uważane za przysmak, dlatego chętnie się je hoduje. Łososie zawsze wracają na tarło do tej samej rzeki, w której przyszły na świat. Łososie atlantyc­kie...

Łosoś szlachetny

Salmo salar L., rodzina Salmonidae — łososiowate. Ma ciało wrzecionowate, lekko bocznie spłaszczone. Ta stosunkowo szybko poruszająca się ryba osiąga długość do i 1,5 m i masę ciała 39 kg. Ubarwienie zmienia się w zależności od wieku i stanu fizjologicznego. Zwykle srebrzysto lśniące ciało, z...