Livorno

Livorno

Livorno – miasto i gmina we Włoszech, w Toskanii, w prowincji Livorno. Położone na wybrzeżu Morza Liguryjskiego. Według danych na rok 2004 gminę zamieszkują 148 143 osoby, a gęstość zaludnienia wynosi 1424,5 os./km². Jest to drugie co do wielkości (po Florencji) miasto regionu, port.

Czytaj Dalej

WŁOCHY - działania wojenne 1943-45

Po opanowaniu Sycylii w sierpniu 1943 r. wojska Sprzymierzonych przystąpiły do inwazji na Półwysep Apeniński. Plan opracowany w lip­cu 1943 r. pod bezpośrednim kie­rownictwem dowódcy 15 Grupy Ar­mii gen. Harolda *Alexandra prze­widywał lądowanie w listopadzie 1943 r. brytyjskiej 8 armii (dowód­ca gen...

PAVOLINI PAOLO EMILIO

PAVOLINI PAOLO EMILIO ur. 10 VII 1864 w Livorno, zm. 15 IX 1942 w Quattordio (Aleksandria), wł. indianista, znawca języków i literatur Europy wsch., tłumacz literatury polskiej. W 1901-35 prof. sanskrytu na uniw. we Florencji; obok gł. nurtu swych zainteresowań nauk. (prace indianist., przekłady z...

Zmiany w handlu śródziemnomorskim w średniowieczu

 

Przerwanie kontaktów kupców europejskich ze Wschodem po upadku panowania mongolskiego w XIV w.

Rywalizacja Genui i Wenecji.

Zwycięstwo Wenecji nad Genuą pod Chioggią w 1381 r. Pokonana Genua straciła znaczenie polityczne i handlowe wraz z opanowaniem przez Turków posiadłości na Wschodzie...

BEREZOWSKI MAKSYM SOZONTOWYCZ

ur. 27 X 1745 w Głuchowie (obwód czernihowski), zm. 22 III 1777, Ukraiński kompozytor muzyki kościelnej.

Studiował w kijowskiej i petersburskiej Akademii Duch., należałdo ces. kapeli pałacowej w Petersburgu; 1765 rozpocząłw Bolonii studia teorii muzyki pod kierunkiem G. Martiniego;

1771 został...

CORAZZI ANTONIO

ur. 16 XII 1792 w Livorno, zm. 26 IV 1877 we Florencji, Architekt wł. działający w Polsce.

Po ukończeniu szkół pijarskich we Florencji studiował do 1816 w tamt. Akademii Sztuk Pięknych; 1818 przybył do Warszawy, gdzie objął stanowisko budowniczego okręgu szkolnego; 1819 został gen. budowniczym Komisji...

ELŻBIETA ANNA SETON Św.

ur. 28 VIII 1774 w Nowym Jorku, zm. 4 I 1821 w Baltimore, inicjatorka kat. szkolnictwa wyznaniowego i założycielka amerykańskich -> szarytek.

Wykształcona w inteligenckiej rodzinie anglik., zawarła 1794 małżeństwo z W.M. Setonem i założyła Society for the Relief of Poor Widows and Small Children; po...

FASSINI VICENZO MARIA OP

ur. 19 V I I I 1738 w Racconigi( P i e m o n t ) , zm. 15 VII 1787 w Pizie, teolog, polemista.

Do zakonu wstąpi! 1754 i po studiach filoz.-teol. w Comoi Bolonii przyjął 1760 święcenia kapł.; wykładał filozofię(wg D. Conciny OP), także kazuistykę w Brescii (1764-69),teologię mor. w Ferrarze (1769-72)...

FRANCISZEK z ASYŻU - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

Pochodził z zamożnejrodziny mieszczańskiej (ojciec Pietro - właściciel skladusukna i matka Giovanna, zw. Piką); na chrzcie otrzymałimię Giovanni, które ojciec po powrocie z podróży do Francjizmienił na F.; uczył się w szkółce par. przy kościele S.Giorgio; zdobył też nikłą znajomość języka...

GAVAZZI ALESSANDRO

ur. 21 III 1809 w Bolonii, zm.9 I 1889 w Rzymie, założyciel wolnego Kościoła we Włoszech(—» wolne Kościoły).

W 1826 wstąpił do barnabitów i po studiach filoz.-teol.przyjął 1832 święcenia k a p ł . ; uczył nast. retoryki w Neapolu iLivorno; 1848 wystąpi! z zakonu i został kaznodzieją wojskowymprzy...

GETTO, ghetto

Otoczony murem obszar przymusowegozamieszkiwania Żydów w mieście z większością c h r z ę ś ć ;potocznie, zamieszkana przez Żydów dobrowolnie bądź podprzymusem część miasta, ulica lub dzielnica; nazwę g. rozciągasię na dzielnice, w których dobrowolnie osiedlili siężyd. emigranci z Europy Wsch...

Pietro Mascagni i Ruggiero Leoncavallo

Obok Pucciniego dwaj twórcy przyczynili sie do rozgłosu i rozwojii opery werysty-cznej: Pietro Mascagni i Ruggiero Leoncavallo. Tak sie złożyło, że własnie oni obaj ubiegali sie o nagrode na konkursie, który urzadził wydawca mediolanski Sonzogno w r. 1890. Mascagniprzedłoył wówczas jednoaktówke...

Różaniec i kongresy maryjne

Z poprzedniego okresu objawienia Matki Bożej (w Paryżu na rue du Bac i przy kościele Notre-Damedes Victoires) zapoczątkowały szczególny rozwój kultu maryjnego, którego spotęgowaniu służył też żywyRóżaniec, wprowadzony do katolickiej pobożności (1826) przez Pauline Jaricot w Lyonie, oraz...