Litis contestatio

Czytaj Dalej

Litis contestatio i jej skutki

Pierwszą fazę postępowania w procesie legisakcyjnym kończyło stwierdzenie sporu – litis contestatio.

Wręczenie formułki przez magistraturę powodowi i przyjęcie jej odeń przez pozwanego kończyło postępowanie in iure.

Litis contestatio powodowało konsumpcje procesową stosunku prawnego, skierowanego...