Literatura dydaktyczna

Czytaj Dalej

DYDAKTYCZNA LITERATURA

DYDAKTYCZNA LITERATURA, twórczość lit. Przybyszewskiego), literatura nigdy jednak ze swych ambicji wychowawczych całkowicie nie zrezygnowała (np. literatury i odcinających ją od wszelkich zobowiązań pozaartyst.

Dydaktyczny charakter literatury oświecenia na wybranych przykładach literackich

KRASICKIEGO: Bajka - gatunek literatury dydaktycznej.

Definicje - irracjonalizm, ludowość w literaturze, orientalizm

  Ludowość w literaturze, program estetyczny głoszący potrzebę nawiązania w kulturze do literatury ludowej, źródło narodowej odrębności; w szerokim rozumieniu ludowość ma charakter słowiański, pogański, rodzimy, swojski.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

WNIOSKI: Wymagania utylitarne wobec literatury, narzucanie jej obowiązków dydaktycznych, moralizatorskich jest obciążeniem, ograniczającym wolność twórczą pisarza.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

Literatura tego okresu jest wyraźnie parenetyczna, dydaktyczna, moralizatorska. W literaturze polskiej postać tę poznajemy z utworów J.

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

Literatura tego okresu jest wyraźnie parenetyczna, dydaktyczna, moralizatorska. W literaturze polskiej postać tę poznajemy z utworów J.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

WNIOSKI: Wymagania utylitarne wobec literatury, narzucanie jej obowiązków dydaktycznych, moralizatorskich jest obciążeniem, ograniczającym wolność twórczą pisarza. Literatura ta petni funkcje publicystyczne.

Uzasadnij znaczenie słów A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele" na podstawie literatury dwóch wybranych epok

Stosunek do powstań narodowych Jak Już było wspomniane, literaturę romantyczną przenika duch tyrteizmu. W literaturze pozytywizmu przechowana jest natomiast pieczołowicie pamięć powstań i narodowych bohaterów (B.

Człowiek w konfrontacji z losem - główny problem literatury XXw. Zbierz argumenty za lub przeciw temu twierdzeniu.

WNIOSKI: Z omówienia kolejnych utworów literackich jasno wynika, że głównym zagadnieniem poruszanym w literaturze XX w. Oto problemy współczesnej literatury.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

W literaturze staropolskiej powstaje piękne wyobrażenie ojczyzny -matki, której trzeba służyć, kochać ją, wspierać.

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Literatura staropolska Satyra na leniwych chłopów - Pierwszy w literaturze polskiej utwór o tematyce społecznej, pisany przez szlachcica, który narzeka na lenistwo i złą pracę pańszczyźnianych chłopów.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Świat współczesny coraz bardziej zbliża się do stanu chaosu, nawet hierarchie wartości nie są stałe i niewzruszone, dlatego bohater tragiczny w literaturze współczesnej przede wszystkim broni poniżanej ludzkiej godności i szuka wartości, racji, których mógłby bronić.

Jakie tradycje literatury staropolskiej uważasz za szczególnie cenne ?

Kochanowskiego: niedościgniona forma i mądra treść - gatunek wciąż obecny w literaturze polskiej, b) bajki I.

Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego.

Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej.

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Literatura miała za zadanie propagować hasła pozytywistyczne: scjentyzm, pracę organiczną, pracę u podstaw, emancypację kobiet, równouprawnienie Żydów. Przykłady tych dwóch epok pokazują, że niemożliwe jest wyzwolenie literatury od powinności.

Obrazy wsi w literaturze

Obrazy wsi w literaturze 1.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie.

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

Obraz inteligencji i mieszczaństwa w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego Po rewolucji przemysłowej, a najbardziej po powstaniu styczniowym zaczęła w Polsce wzrastać liczba mieszkańców miast oraz rola mieszczaństwa i inteligencji w społeczeństwie.