Lista osób skazanych na karę śmierci w Polsce po roku 1945

Jest to lista niekompletna, ponieważ nie można w sposób dokładny określić, ile osób zostało skazanych na najwyższy wymiar kary pomiędzy rokiem 1945 a 1956. Ewidencja Ministerstwa Sprawiedliwości, dotycząca kary śmierci, jest wiarygodna od 1956 roku. Wcześniej była ona prowadzona przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, w której liczba orzeczonych wyroków została znacznie zaniżona. Lista...

Czytaj Dalej

"Krzyżacy" - streszczenie

W związku z tym Zyndram z Maszkowic, Powała z Taczewa oraz Zbyszko mieli towarzyszyć wielkiemu mistrzowi do Malborka jako posłowie ze strony Polski. W następnym roku rodzi się im kolejny syn - Zych, a w dwa lata później przeprowadzają się do nowego kasztelu.

Postacie historyczne

W roku 1932 roku został generałem brygady, a w cztery lata później - generałem dywizji. Jan Łaski (1456-1531) Jan Łaski w latach 1503-10 był arcybiskupem gnieźnieńskim, a od 1510 roku prymasem Polski.

Gra półsłówek

<br /> serwy leca do kurnika<br /> sskaty na promie<br /> silna praczka<br /> silne piki<br /> silne pranie<br /> silnik w promie<br /> sila w kosie<br /> skubanie bez jelenia<br /> skuty taras<br /> slodzil i pral<br /> slol na draniu<br /> slowa jak grom<br /> sloj nie chucha<br /> slupy w Dolcu<br /> wycie w chorze<br /> wygral caly salon<br /> wygralem okragla sumke<br /> wykupienie doli<br /> wypalanie gal<br /> wypchany roj<br ...

Rynek finansowy

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych został utworzony w 1991 roku jako dział GPW, od listopada 1994 roku działa jako spółka akcyjna Skarbu Państwa, NBP, banków, spółek prowadzących giełdę, spółek tworzących CeTO i domów maklerskich.

Rynek kapitałowy

utworzony w 1991 roku jako dział GPW, od listopada 1994 roku działa jako spółka akcyjna Skarbu Państwa, NBP, banków, spółek prowadzących giełdę, spółek tworzących CeTO i domów maklerskich.

Negatywny wpływ mass mediów na młodego człowieka

Rok 1920 – pojawiają się pierwsze regularne programy radiowe, a w roku 1936 rodzi się telewizja, która prawdziwą popularność zyskuje w latach 40-tych i 50-tych XX wieku. Można tu podać chociażby przykład Dody, która obecnie jest bardzo popularną osobą w Polsce.

Podstawowe pojecia zwiazane z porzadkami architektonicznymi

i rzemiosła okrągła lub owalna, ujęta w ramy płaskorzeźba lub malowidło  Girlanda: motyw w formie podwieszonego po bokach, zwisającego ku dołowi pęku kwiatów  Fazowanie: stosowane przy opracowaniu elementów narażonych na mechaniczne uszkodzenia, ukośne ścięcia graniastej krawędzi Związane z barokiem, rokoko, stylem regencji:  Regencji styl: style w sztuce francuskiej, cechowały go lżejsze proporcje, większa swoboda, dekoracyjność, przestrzeganie ...

Normy żywienia

Jednak, głównie ze względów zapobiegawczych, dzienna norma zalecanego spożycia przewiduje dla niemowląt 20 µg, dla dzieci 15µg, a dla młodzieży i osób po 60 roku życia 10 µg witaminy D na osobę. Dzienna norma na poziomie bezpiecznym wynosi dla niemowląt do 1 roku życia 10 µg witaminy K na osobę.

Marketingowe strategie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych

W Polsce produkt zagraniczny miał przez wiele lat z założenia pozycję uprzywilejowaną, a wynikało to z rzeczywistych jakościowych różnic produktów zagranicznych i krajowych. Chodzi tu o akcje typu: Buy British, Buy Arnerican, czy "Teraz Polska".

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

Według przewidywań FUNAP mimo załamania się tempa wzrostu ludności, 2,1% rocznie w latach '70 do 1,7% na początku lat '90 średnie oszacowania pokazują, że ludność świata licząca obecnie 5,5 miliarda powinna przekroczyć 6 miliardów przed rokiem 2000, a około 2050 roku osiągnąć 10 miliardów aby w sto lat później ustabilizować się na poziomie 12,5 miliarda.

EUROPA - DZIEJE

W rezultacie wojny Polska, Litwa, Czechy odzyskały niepodległość; Łotwa, Estonia i Finlandia uzyskały państwowość; nowy kształt terytorialny — Austria, Czechosłowacja, Jugosławia, Rumunia, Węgry, zaś ustrojowy — Rosja (ZSRR).

FRANCISZKANIE, Bracia Mniejsi, Ordo Fratrum Minorimi (OFM) - GENEZA i DZIEJE

Lauer i w tymże roku Stolica Apost. opracowane wcześniej pod jego kierunkiem przez komisję;wprowadzanie unii trwało 2 lata i dokonywało sięzazwyczaj przez połączenie prow, reformackich i in.

Biznes plan 2000 - firma Pretty Woman.

Niemniej najbardziej wrażliwy na wzrost cen jest alkohol ze względu na duże podwyżki akcyzy w ostatnich latach w Polsce. Materiały te będą rozsyłane do salonów kosmetycznych oraz aptek na terenie Polski – szczególnie Polski południowej.

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Największe wzrosty wystąpiły tutaj w okresach początkowych: w 2001 liczba ta była większa o 3,4% w zestawieniu z rokiem poprzednim; 2002 rok wykazał wzrost rzędu 3,8%(rok do roku).

Rodzaje reklamy

Po kliknięciu na krzyżyk w górnym rogu reklamy, baner, zamiast zniknąć, przeskakuje w inne miejsce na stronie (górna lub dolna listwa). Latający kursor Ceny za 10.

Egzamin z zarzadzania na kierunku ekonomia-pytania i odpowiedzi

średniookresowe – obejmują na ogół okres od roku do 5 lat 3. Przez całe lata dyrektorzy w GM, Ford Motor Co.

Dydaktyka ogólna do TWP

Jest ono rodzajem ludzkiej działalności, który w latach dzieciństwa i młodości uzyskuje przewagę nad innymi formami, tj. Europejski ideał wychowania- podstawą stała się edukacja dla pokoju, jest on zgodny z konwencją europejską, którą Rada Europy przyjęła w 50 roku.

Funkcjonowanie polskiej kancelarii królewskiej w XV w.

Dziesięcioletnie panowanie Władysława Warneńczyka pozostawiło około 800 dokumentów i listów pochodzących z jego polskiej kancelarii. Sułkowska – Kurasiowa, Polska kancelaria królewska w latach 1447- 1506, Warszawa 1967, s.

Na Krawędzi. Kulisy konfliktu i kryzysu kubańskiego.

Liczba rakiet międzykontynentalnych rok 1960 rok 1961 rok 1962 rok 1963 ZSRR 35 50 75 100 USA 18 63 294 424 Amerykanie uzyskiwali przewagę także w innych dziedzinach sił strategicznych.

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Park z roku na rok coraz liczniej odwiedzany jest przez turystów, głównie amatorów spływów kajakowych. Po kilku latach przygotowań organizacyjnych, 7 września 1959 roku zostało utworzone Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Kamień Pomorski”.