Lista odcinków serialu Miodowe lata

Odcinki serialu Miodowe lata przedstawiono w kolejności pierwszej emisji w telewizji Polsat. Przy wybranych odcinkach podano także w nawiasach oryginalne tytuły anglojęzycznych pierwowzorów w serialu The Honeymooners.

Czytaj Dalej

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy słuchaczy słuchaczowi przysługuje odwołanie do przewodniczącego Rady, wnoszone w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opisz schemat działania algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej. Jaką ten algorytm ma złożoność?

Działanie algorytmu wyszukiwania binarnego z listy uporządkowanej rozpoczyna się od porównania ze wzorcem poszukiwanego elementu, elementu znajdującego się w samym środku listy.

Odcinek czaszkowy

Odcinek czaszkowy — jelito głowowe. Z niego powstajc jama ustna i gardło, jak również jama nosowa (górne drogi oddechowe), a poza tym m. in. migdałki i gruczoł tarczowy. U niższych kręgowców ściana tego odcinka przerwana jest szczelinami skrzelowymi; u zwierząt oddychających skrzelami jest więc...

Cytrynowe drzewko

Środowiskiem naturalnym roślin cytrusowych jest Azja Wschodnia. Stąd rozprzestrzeniły się po krajach Starego Świata. Pierwsze egzemplarze pojawiły się w Europie Zachodniej w domach arystokracji na początku Odrodzenia. Latem pielęgnowano je w pięknie zaprojektowanych ogrodach, na zimę przenoszono je...

Trawy - nasze najważniejsze rośliny uprawne

Zapasy te stanowią rezerwę dla zarodka i mają służyć jako pomoc przy rozpoczęciu kiełkowania, zanim pierwsze listki nie wybiją się przez grudki ziemi i nie będą mogły się same zaopatrywać drogą fotosyntezy. Pierwsze listki, rozwijane przez młode rośliny zbóż, są z morfologicznego punktu widzenia już właściwymi liśćmi.

Ignacy Krasicki - Listy poetyckie, Listy pisane prozą i wierszem

Listów tych, które są pierwszymi listami poetyckimi w naszej poezji, jest (jeśli pominąć trzy króciutkie liściki: do wojewody, do księdza plebana i do kasztelana) bardzo mało - tylko osiem, ale treści w nich ogromnie dużo.

Funkcjonowanie polskiej kancelarii królewskiej w XV w.

Jednak z krótkiego okresu jej królewskiego małżeństwa nie zachował się żaden list. Po śmierci Jagiełły, wspólnie z małoletnim Warneńczykiem, wystawiła list uwierzytelniający dla Lutkowica jako posła do soboru w bazyleii(1431).

Mieszanki ziołowe zwiększające odporność organizmu

1. Owoce róży dzikiej, ziele mniszka lekarskiego, liście orzecha włoskiego, korzeniepokrzywy po 1 cz., kwiaty rumianku, liście babki lancetowatej i korzeń prawoślazu po 2cz., zmieszać.Napar — 1 łyżka mieszanki na 1 szklankę wody. Podawać małym dzieciom połyżeczce, większym po łyżce 3 razy dziennie...

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa

zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa; stwierdza się je u większości osób po 60 roku życia, ale często zmiany radiologiczne pojawiają się znacznie wcześniej — w czwartej, a nawet w końcu trzeciej dekady życia. Zmiany chorobowe dotyczą różnych struktur kręgosłupa: krążków międzykręgowych, stawów...

Recenzja Ogniem i Mieczem

Okazuje się bowiem, iż wysłany z listem Rzędzian dostał się w ręce Bohuna, który, dowiedziawszy się z przechwyconego listu o złamaniu przez kniahinię danego mu słowa, wyruszył do Rozłogów.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Romantyzm Cierpienia młodego Wertera powieść ma formę listów pisanych przez tytułowego bohatera do przyjaciela.

HISTORIA LITERATURY - Oświecenie

Nie jest rzeczą obojętną, że na karty literatury „wielkiego wieku" włącza się autorkę listów, panią de S e vi gnę (1626—1696); rozpoczął się kult listów, trwający długo.

EPISTOLOGRAFIA BAROKOWA - CECHY - „LISTY JANA III I MARYSIEŃKI”

Listy te są stylizowane na utwory literackie (romanse).

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Józef Wybicki "Listy patriotyczne" Przedstawił panującą w Polsce anarchię, ruinę miast. Hugo Kołłątaj "Listy Anonima" W pierwszej części utworu autor scharakteryzował problemy polskiej skarbowości.

Narodziny nowozytnej propagandy politycznej w dobie oswiecenia

Józef Wybicki "Listy patriotyczne" Przedstawil panujaca w Polsce anarchie, ruine miast. Hugo Kollataj "Listy Anonima" W pierwszej czesci utworu autor scharakteryzowal problemy polskiej skarbowosci.

WYDOBYWANIE Z PAMIĘCI - Kontekst listy

(reprezentacja listy) – uczenie się list może być postrzegane jako uczenie się par skojarzeń, w którym badani tworzą asocjacje pomiędzy słowami i jakąś reprezentacją kontekstu eksperymentalnego Osiągnięcia w teście odtwarzania są słabe z powodu masowej interferencji W pamięci list test rozpoznawania zakłada wydobywanie zarówno na pdst.

Banki hipoteczne i listy zastawne

 Hipoteczny list zastawny zawiera w szczególności:   1)  nazwę "hipoteczny list zastawny";   2)  wskazanie podstawy prawnej emisji;   3)  nazwę (firmę) banku hipotecznego będącego emitentem oraz jego siedzibę;   4)  serię i numer hipotecznego listu zastawnego;   5)  oznaczenie wartości nominalnej oraz datę, od której nalicza się ...

Łódź - stare miasto

Na terenie ziemi sieradzko - łęczyckiej w XI i XII wieku funkcję miasta pełniła Łęczyca.

Wolibórz oddziaływał na Łódź jedynie jako ośrodek zarządu dóbr biskupstwa wrocławskiego.

W XIII wieku w okolicach Łodzi powstawały takie miasta jak: Lutomiersk, Kazimierz nad Nerem, Brzeziny (formalnie od...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

Woda odgrywa niezwykle ważną rolę rzeźbotwórczą powierzchni litosfery. Główna masa wody występującej na powierzchni lądów pochodzi z opadów. Omawianie wpływu wody na rzeźbę powierzchni Ziemi należy zatem zacząć od działalności deszczu.

Krople deszczu spadające na grunt przekazują swoją energie...

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Ssaki, podobnie jak ptaki pochodzą od pewnej grupy wymarłych gadów. Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Pierwsze ssaki pojawiły się w triasie - wyodrębniły się więc z gadów wcześniej niż ptaki(które powstały w jurze). Obecnie stanowią...