Lisiec Mały

Lisiec Mały

Lisiec Mały – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Stare Miasto. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego. Zobacz też: Lisiec, Lisiec Nowy, Lisiec Wielki

Czytaj Dalej

"Mały Książe" - streszczenie

         FABUŁA: Układ elementów fabuły wiąże się z parabolicznym charaktrem Małego Księcia. Fabuła obejmuje rok życia chłopca, podczas którego podróżuje on po różnych planetach, trafia także na Ziemię. Utwór ten jednak nie należy do gatunku fantastycznonaukowego. Zdarzenia i postacie z tego...

MAŁY HISTERYK Jak pomóc dziecku i sobie?

Dzieci często reagują histerycznym krzykiem na różne zakazy. Pamiętaj, że od twoich pierwszych reakcji na taką sytuację będzie zależało, czy wychowasz małego tyrana. Nie daj się wciągnąć do dziecięcej gry. Jeśli nie skutkuje spokojna przemowa, spróbuj wzrokiem skontaktować się z dzieckiem i w...

Rola Małych i Wielkich Państw We Współczesnych Stosunkach Międzynarodowych

Można stwierdzić,że w systemie międzynarodowym-np.ONZ czy OBWE-małe i średnie państwa i odgrywają poważną rolę.W sytuacji demokratycznych stosunków panujących w organizacjach międzynarodowych,gdzie decyzje wynikają w wyniku głosowania,liczy się głos nawet małych państw,nie wszystko mogą...

UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW.

 

Kondycja i perspektywy rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, jak i innych uczestników życia gospodarczego, uzależnione są przede wszystkim od uwarunkowań makroekonomicznych. Dlatego za podstawowy warunek długofalowego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw uznać należy prowadzenie...

CELE POLITYKI RZĄDU WOBEC MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 

Strategicznym celem polityki makroekonomicznej państwa jest trwały, zrównoważony wzrost gospodarczy. Wokół tego celu winny być skoncentrowane wszelkie polityki cząstkowe, o krótszym horyzoncie czasowym, do których zaliczyć należy także politykę wobec małych i średnich przedsiębiorstw.

Analizując w...

Definicja i cechy charakterystyczne małych firm.

 

Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych...

Pojęcia pedagogiczne - DOM MAŁEGO DZIECKA

Prowadzona przez wydział zdrowia placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci do lat 3, którym rodzice lub opiekunowie nie mogą zapewnić warunków do normalnego rozwoju. Do d.m.dz. może być przyjęta karmiąca matka wraz z dzieckiem, a także kobieta w 7 miesiącu ciąży. Po ukończeniu 3 lat wychowankowie d...

Omów funkcjonowanie małego i dużego obiegu krwi

Naczynia krwionośne tworzą w układzie dwa obiegi.

Krwioobieg mały rozpoczyna się wychodzącym z prawej komory pniem płucnym, który następnie dzieli się na tętnice płucne: prawa i lewą. W płucach każda z nich rozgałęzia się na coraz drobniejsze tętniczki, przechodzące w naczynia włosowate, w...

Uprawnienia pracownika w związku z urodzeniem i opieką nad małym dzieckiem

Urlop macierzyński jest bezwarunkowym, obowiązkowym zwolnieniem od pracy w związku z urodzeniem dziecka. Nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego jeżeli stosunek pracy ustał z dniem porodu. Nie ma również prawa do urlopu macierzyńskiego kobieta, która urodziła dziecko w okresie...

Główne cechy małych grup społecznych

Niewielka liczba członków, wszyscy znają się, bezpośrednie kontakty, prosta struktura, stykają się w miarę często, łączy je więź emocjonalna, mogą być budowane inne rodzaje więzi.

Mięsień prostownik palca małego

M. prostownik palca małego (ra. extensor digiti minimi). Jest to mięsień bardzo wysmukły, wrzecionowaty, położony po stronie łokciowej poprzedniego; biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do palca małego.

Rozpoczyna się on wspólnie z poprzednim. Długie, cienkie ścięgno biegnie przez...

Mięsień odwodziciel palca małego

M. odwodziciel palca małego (m. abductor digiti minimi)f największy mięsień małego palca, położony jest powierzchownie na kłębie palca V.

Rozpoczyna się on na kości grochowatej, na więzadle grochowato-haczykowym i na troczku zginaczy; często także na końcowej części ścięgna zginacza...

Mięsień zginacz krótki palca małego

M. zginacz krótki palca małego (ra. flezor digiti minimi brevis) położony jest powierzchownie po stronie promieniowej poprzedniego mięśnia.

Rozpoczyna się na troczku zginaczy i na haczyku kości haczykowatej nadgarstka. Kończy się na powierzchni dłoniowej podstawy bliższego paliczka palca...

Mięsień przeciwstawiacz palca małego

M. przeciwstawiacz palca małego (ra. opporieyis digiti minimi) jest najgłębiej położonym mięśniem kłębu małego palca.

Rozpoczyna się na haczyku kości haczykowatej i na troczku zginaczy; kończy się na brzegu łokciowym bliższej połowy V kości śródręcza.

Mięsień ten może tylko nieznacznie...

Mięsień pośladkowy mały

M. pośladkowy mały (m. gluteus minimus), podobnie jak poprzedni, jest mięśniem pierzastym, zbudowanym wachlarzowato; jest on położony pod mięśniem poprzednim i jak on biegnie od kości biodrowej do krętarza większego.

Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni po-ladkowej talerza kości biodrowej...

TĘTNICE KRĄŻENIA MAŁEGO

Pień płucny wraz ze swym końcowym rozwidleniem, tętnicą płucną prawą i lewą oraz ich gałęziami prowadzi krew żylną z prawej komory serca do obu płuc. Pod względem zawartości są to przewody żylne, poi względem początku, przebiegu i budowy — naczynia tętnicze.

Ściana tętnic płucnych jest...

Kormoran mały

Wygląd: Najmniejszy z europejskich kormoranów; długość ciała 48 cm - niewiele ponad połowę wielkości kormorana. Dziób krótki. Latem ptaki są czarne z jasnymi brzegami piór i ciemnobrązową głową, zimą niepozornie ciemnobrązowe.

Środowisko: Środkowoazjatyckie jeziora stepowe; w kierunku zachodnim...

Biegus mały

Wygląd: Długość ciała 14 cm: jest prawie tak duży, jak biegus malutki, ale nieco szczuplejszy. Ważną cechą odróżniającą są u młodych ptaków zielonożółtoszare nogi, u ptaków dorosłych zielonkawoczarnoszare. Dziób u młodych ptaków czarnobrązowy, później czarny. Wierzch mysioszary, u biegusa...

Zmorsznik mały

Wygląd: dług. tylko 1 cm. Można go rozpoznać po czarnym, zaokrąglonym i silnie wypukłym przedpleczu oraz żółtobrązowych pokrywach.  

Środowisko: przyległe do lasu kwietne łąki, murawy, pastwiska, pola uprawne, także zręby i polany śródleśne.

Występowanie: w całej Europie od równin po wyższe...

Głowacz mały

 

Wygląd: wrzecionowate, ku tytowi bocznie spłaszczone, beztuskie ciato o stosunkowo matej w porównaniu z innymi głowaczami, płaskiej głowie. Oczy umieszczone bardzo wysoko. Pokrywa skrzelowa z bardzo silnym kolcem; szczeliny skrzelowe wąskie, a błony pod-skrzelowe rozdzielone i zrośnięte z cieśnią...