Lipy

3 miejscowości w Polsce: Zobacz też: Trzy Lipy, Lipy dobieckie, Wysokie Lipy

Czytaj Dalej

Lipa drobnolistna

Napary z lipy służą również jako lek uspokajającyw nadmiernej pobudliwości nerwowej i stanach napięcia nerwowego, zwłaszcza u młodzieży iosób starszych.

LIPA CZARNOLESKA

] Ta lipa dla nas, jak Partenon grecki, Ma pełno smutku niewymówionego. Wszystkie kwitnące słodko lipy w Polsce całej Pachną imieniem twoim, Kochanowski Janie!

Lipa drobnolistna

Lipa ta niedostarcza surowca leczniczego. Lipa skutecznie działanapotnie nie tylko po wypiciu naparu, ale także użyta do kąpieli. Znane są równieżwłaściwości lipy jako dobrego środka uspokajającego, który znosi napięcie i nadmiernepobudzenie układu nerwowego.

Lipa drobnolistna - zastosowanie

Formy podania:Napar: łyżeczkę kwiatów lipy lub torebkę preparatu handlowego Tilia-fix zaparzaćprzez kilka minut szklanką wrzącej wody, osłodzić miodem lub syropem malinowym,który wzmaga działanie napotne surowca.

Lipa szerokolistna

Siedlisko: Lipa szerokolistna występuje w rozproszeniu w lasach zboczowych wiązowo-klo-nowo-jesionowych o bogatym runie albo w górskich lasach bukowo-lipowych, na świeżych, przepuszczalnych, luźnych zasadowych glebach zasobnych w związki pokarmowe.

Lipa drobnolistna

Gatunki pokrewne: Oba krajowe gatunki lipy, Tiiia plaiyphylios i Tilia cordata, na obszarze wspólnego występowania tworzą płodnego mieszańca, określanego jako lipa holenderska (Tilia x europaea/ Ta forma przewyższa zwykle formy rodzicielskie pod względem wzrostu (do 40 m wysokości) i urody korony.

Lipa srebrzysta

Lipowate stanowią stosunkowo małą rodzinę o zasięgu światowym, obejmującą drzewa i krzewy. Z powodu tej skłonności do tworzenia mieszańców jednoznaczne określenie gatunków lip może być często bardzo utrudnione.

Lipa drobnolistna

  Okres kwitnienia: Czerwiec i lipiec, przeciętnie o 2 tygodnie później niż lipa szerokolistna. Termin zbioru: Od czerwca do lipca.

Lipa

lipa sądowa, cmentarna, studzienna, wioskowa. W przeciwieństwie do dębu lipę często uważano za odpowiednik żeński.

Lipa szerokolistna

Właśnie obecność glikozydów tlawonowych warunkuje działanie napotne lipy, ponieważ wpływają one pobudzająco na gruczoły potowe. Kwiat lipowy wchodzi również w skład wielu mieszanek ziołowych o działaniu moczopędnym, pobudzającym apetyt i przeciwgośćcowym.

LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr.

LIPA, konspiracyjne czasopismo satyr.

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic

WIECZORY POD LIPĄ, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic, L.

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Na lipę) i swemu dworkowi oraz w Pieśni świętojańskiej o sobótce. Lipa stała się symbolem jego poezji i postawy życiowej.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

We fraszce Na lipę opisuje starą lipę czarnoleską, pod którą spędzał wiele wolnych chwil, odpoczywając i tworząc.

Radość ŻYCIA – jej źródła i przejawy w literaturze polskiej.

Na lipę – to wiersz o drzewie specjalnie przez poetę cenionym. Autor zwraca uwagę na zalety lipy, miód, szept liści, cień, śpiew ptaków.

Wieś i jej mieszkańcy jako temat literacki

Kochanowski również wiejskiej sielance poświęca takie fraszki jak : "Na dom w Czarnolesie" i "Na lipę".

Udowodnij na podstawie znanych ci utworów, że poezja Jana Kochanowskiego może być bliska współczesnemu człowiekowi

Ich tematyka dotyczy głównie człowieka i jego spraw (miłosne “Do Hanny”, “Do Magdaleny” , czy wytykające wady “Na Konrada” , “O szlachcicu), zwraca uwagę na przyrodę (“Na dom” , “Na lipę”), odzwierciedla życie dworskie (“O doktorze Hiszpanie”), stosunki społeczne, aktualne wydarzenia (“Na most”).

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Dwór szlachecki mieści się w otoczeniu pięknej przyrody i starej lipy, pod którą tak chętnie przesiadywał poeta (fraszka Na lipę).

CZŁOWIEK - JEGO RADOŚCI, PRAGNIENIA, NIEPOKOJE W WYBRANYCH UTWORACH LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Wytchnienie poecie daje czarnoleska lipa z fraszki pt. "Na lipę" . Podmiotem mówiącym jest lipa czarnoleska, rosnąca w pobliżu domu J.