LIPSK

ważny ośrodek handlu międzynarodowego (Targi Lipskie); przez długi czas stolica nm. dyskusja teologiczna między Marcinem Lutrem i teologiem katolickim Johannem Eckiem; w 1539 zwycięża w Lipsku reformacja; w 1723 kantorem w kościele św.

LUTZEN, m. w Saksonii, na płd. zach. od Lipska

Sądził, że dysponując liczebną przewagą, będzie mógł uderzyć na tyły nieprzyjaciela z rejonu Lipska i Drezna. 14, w chwili gdy Souham ustępował już pod ciosami Prusaków, z Lipska przybył z pomocą 3 korpus Neya i odzyskał Klein Górschen oraz Ra-hnę.

LIPSKA EWA

LIPSKA EWA, ur.

LIPSKI TADEUSZ

LIPSKI TADEUSZ, ur.

LIPSK, m. w płd.- wsch. Niemczech (Saksonia)

Starcie to, nazywane też bitwą pod Móckem, opóźniło podejście Prusaków pod Lipsk.

Specyfika poezji Wisławy Szymborskiej. Omów na konkretnych przykładach (także innych poetów współczesnych, np. Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, Jana Twardowskiego, Edwarda Stachury i innych).

Poezja Wisławy Szymborskiej koncentruje się wokół problemów egzystencjalnych człowieka - przemijania, stosunku do historii, praw przyrody: - przemijanie, niemożliwość dokonania korekty poprzednich wydarzeń, trudności w porozumieniu się "Nic dwa razy", - trudności w porozumieniu się "Niespodziane...