LIPIDY, tłuszcze

Przyłączenie reszty cukrowej powoduje powstanie glikolipidów, które, podobnie jak fosfolipidy, mogą zawierać jeden z dwu alkoholi, powstają wówczas: gli-kosfingolipidy i glikoglicerolipidy, Do trzeciej klasy lipidów należą terpenoidy, związki powstałe z pod-jednostki izoprenowej, np.

Związki organiczne - Lipidy (tłuszczowce)

Wśród lipidów najważniejszymi grupami są: tłuszcze obojętne (właściwe) fosfolipidy sterydy karotenoidy (pomarańczowe i żółte barwniki roślinne) woski.

Peroksydacja lipidów, białek i kwasów nukleinowych

Dodatkowo MDA, produkt oksydacji lipidów, może prowadzić do polimeryzacji elementów błony komórkowej, jak również reagować z niektórymi składnikami kwasów nukleinowych.

GLICERYDY (acyloglicerole, lipidy, tłuszcze właściwe, proste)

Estry kwasów karboksylowych (tłuszczowych) lub nieorganicznych i gliceryny (-» glicerol). Główny składnik tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W zależności od ilości zestryfikowanych grup —OH glicerolu wyróżniamy mono-, di- i triglicerydy (ok. 90% wszystkich). Występują również w...