Lipaza trzustkowa

Lipaza trzustkowa

Czytaj Dalej

Przewód trzustkowy

Podobnie jak przewód żółciowy wspólny, również przewód trzustkowy ma u swego końca silniejsze pasmo okrężnych włókien mięśniowych gładkich, tworzące zwieracz przewodu trzustkowego.

Przewód trzustkowy dodatkowy

Znaczenie przewodu dodatkowego jest szczególnie ważne, jeżeli z tych czy innych przyczyn ulegnie zahamowaniu odpływ soku trzustkowego przez przewód główny.

Gruczoł trzustkowy o wydzielaniu zewnętrznym

Gruczoł trzustkowy o wydzielaniu zewnętrznym budową przypomina surowiczą śliniankę przyuszną. Na układ przewodów wyprowadzających trzustki składa się przewód trzustkowy oraz przewód trzustkowy dodatkowy.

Tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna przednia

Podobnie jak tylna gałęziami trzustkowymi i dwunastniczymi zaopatruje ona oba te narządy i pełnym światłem łączy się z gałęzią przednią t. trzustkowo-dwunastniczcj górnej przedniej łączą się z gałęziami trzustkowymi t.

Żyła trzustkowo-dwunastnicza

Ż. trzustkowo-dwunastnicza dolna powstaje z gałęzi przedniej i tylnej. Gałąź przednia na powierzchni przedniej trzustki zespala się z ż. trzustkowo-dwunastniczą górną przednią, która wpada do ż. żołądkowo-sieciowej prawej; zaś gałęzią tylną ż. trzustkowo-dwunastniczej dolnej wewnątrz...

Żyła trzustkowo-dwunastnicza górna tylna

Ż. trzustkowo-dwunastnicza górna tylna towarzyszy tętnicy tejże nazwy biegnąc w miąższu głowy trzustki lub ku tyłowi od niej i zespala się z gałęzią tylną ż. trzustkowo-dwunastniczcj dolnej . Ż. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia biegnie do przodu od głowy trzustki między nią a...

LANGERHANSA WYSEPKI, wyspy trzustkowe

Skupienia komórek w obrębie jednego z gruczołów dokrewnych. Komórki alfa L. w. produkują giukagon, który podnosi poziom cukru we krwi (ponieważ uwalnia glukozę z glikogenu w wątrobie) i zwiększa glukoneogenezę. Komórki beta L. w. wydzielają insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi, ułatwiając...

SOK TRZUSTKOWY

IV1a charakter alkaliczny i neutralizuje kwaśny odczyn treści pokarmowej napływającej do dwunastnicy z żołądka, W skład soku trzustkowego wchodzą enzymy trawiące białka: trypsyna i chymotrypsyna w formie nieaktywnej (trypsynogen i chymotrypsynogen), enzymy trawiące cukry: amylaza trzustkowa i disacharydazy oraz enzymy trawiące tłuszcze - lipaza trzustkowa.

Kamica trzustkowa

Kamica trzustkowa, doprowadzając do zatrzymania odpływu soku trzustkowego, powodować może samotrawie-nie i zniszczenie narządu. Wytwarzaniu kamieni trzustkowych sprzyja utrudnienie odpływu soku trzustkowego.