Lipaza trzustkowa

Lipaza trzustkowa (EC 3.1.1.3) – enzym z grupy hydrolaz, najważniejsza z lipaz. Jest produkowana w trzustce, skąd pod wpływem pobudzenia wydziela się do dwunastnicy w formie nieaktywnego proenzymu. W dwunastnicy, pod wpływem soli kwasów żółciowych, fosfolipidów i białka kolipazy, przekształca się w formę czynną. W takiej postaci ma zdolność do hydrolizowania wiązań estrowych triacylogliceroli...

Czytaj Dalej

Przewód trzustkowy

Podobnie jak przewód żółciowy wspólny, również przewód trzustkowy ma u swego końca silniejsze pasmo okrężnych włókien mięśniowych gładkich, tworzące zwieracz przewodu trzustkowego.

SOK TRZUSTKOWY

IV1a charakter alkaliczny i neutralizuje kwaśny odczyn treści pokarmowej napływającej do dwunastnicy z żołądka, W skład soku trzustkowego wchodzą enzymy trawiące białka: trypsyna i chymotrypsyna w formie nieaktywnej (trypsynogen i chymotrypsynogen), enzymy trawiące cukry: amylaza trzustkowa i disacharydazy oraz enzymy trawiące tłuszcze - lipaza trzustkowa.

Układ pokarmowy

Rozpoczyna się w żołądku( lipaza i sok żołądkowy ) następuje częściowy rozkład i tłuszcze z pokarmem przechodzą z żołądka do dwunastnicy(Lipaza trzustkowa i żółć- konieczna do wchłaniania Wit rozpuszczalnych w tłuszczach ADEK) Później do jelita cienkiego gdzie następuje ostateczne strawienie go(lipazę trzustkową) Zostaje rozłożony na glicerol i kwasy tłuszczowe zostaje wchłonięty(kosmki jelitowe) do układu limfatycznego ...

Etapy trawienia

Enzymy trawil7nne soku trzustkowego (pH > 7) to: -trypsyna i inne peptydazy, rozkładające polipeptydy na peptydy i aminokwasy, -amylaza trzustkowa, która rozkłada skrobię na dwucukry , -lipaza trzustkowa rozkładająca tłuszcze.

Przewód trzustkowy dodatkowy

Znaczenie przewodu dodatkowego jest szczególnie ważne, jeżeli z tych czy innych przyczyn ulegnie zahamowaniu odpływ soku trzustkowego przez przewód główny.

Gruczoł trzustkowy o wydzielaniu zewnętrznym

Gruczoł trzustkowy o wydzielaniu zewnętrznym budową przypomina surowiczą śliniankę przyuszną. Na układ przewodów wyprowadzających trzustki składa się przewód trzustkowy oraz przewód trzustkowy dodatkowy.

Tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna przednia

Podobnie jak tylna gałęziami trzustkowymi i dwunastniczymi zaopatruje ona oba te narządy i pełnym światłem łączy się z gałęzią przednią t. trzustkowo-dwunastniczcj górnej przedniej łączą się z gałęziami trzustkowymi t.

Żyła trzustkowo-dwunastnicza

Ż. trzustkowo-dwunastnicza dolna powstaje z gałęzi przedniej i tylnej. Gałąź przednia na powierzchni przedniej trzustki zespala się z ż. trzustkowo-dwunastniczą górną przednią, która wpada do ż. żołądkowo-sieciowej prawej; zaś gałęzią tylną ż. trzustkowo-dwunastniczej dolnej wewnątrz...

Żyła trzustkowo-dwunastnicza górna tylna

Ż. trzustkowo-dwunastnicza górna tylna towarzyszy tętnicy tejże nazwy biegnąc w miąższu głowy trzustki lub ku tyłowi od niej i zespala się z gałęzią tylną ż. trzustkowo-dwunastniczcj dolnej . Ż. trzustkowo-dwunastnicza górna przednia biegnie do przodu od głowy trzustki między nią a...

Edukacja zdrowotna wybrane zagadnienia

tłuszcze + żółć wątrobowa + lipaza trzustkowa Glicerol + kwasy tłuszczowe2. dekstryny + maltoza + amylaza trzustkowa glukoza, fruktoza, laktoza 4.

Mukowiscydoza

Dieta Dieta wysokoenergetyczna i bogatobiałkowa, suplementacja witamin i odpowiednia podaż preparatów enzymów trzustkowych to podstawowe elementy leczenia mukowiscydozy.

TRZUSTKA

SOMATOSTATYNA – hamuje wydzielanie insuliny, glukagonu i polipeptydu trzustkowego - prawdopodobnie działa miejscowo wewnątrz wysp trzustkowych w sposób parakrynowy.

Kamica trzustkowa

Kamica trzustkowa, doprowadzając do zatrzymania odpływu soku trzustkowego, powodować może samotrawie-nie i zniszczenie narządu. Wytwarzaniu kamieni trzustkowych sprzyja utrudnienie odpływu soku trzustkowego.

Tłuszcze

Właściwości chemiczne: - w środowisku kwaśnym, zasadowym lub pod wpływem enzymów tłuszcze hydrolizują do glicerolu i odpowiednich kwasów tłuszczowych CH2 O CO C17H35 CH2 OH lipaza CH O CO C17H35 + 3H2O CH OH + 3C17H35COOH CH2 O CO C17H35 CH2 OH tristearynian gliceryny glicerol kwas stearynowy Reakcje tego typu zachodzą w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt.

Analiza budowy ssaków - ze wskazaniem na cechy ich doskonałości

Ssaki, podobnie jak ptaki pochodzą od pewnej grupy wymarłych gadów. Bezpośrednimi przodkami ssaków były gady ssakokształtne z całkowicie wymarłej gromady Synapsida. Pierwsze ssaki pojawiły się w triasie - wyodrębniły się więc z gadów wcześniej niż ptaki(które powstały w jurze). Obecnie stanowią...

Budowa i biologia stawonogów

Ukł pokarm - otwór gębowy, jama gębowa, gardziel, przełyk, wole, żołądek, uchodzą tu gruczoły trzustkowe, jelito ( jest większe niż długość ciała), otwór odbytowy.

Cukrzyca insulinozależna - Patofizjologia choroby

W przypadku, gdy insulina produkowana przez komórki ß wysp trzustkowych, która stanowi naturalny klucz, otwierający komórkę dla glukozy, przestaje działać wydajnie lub jest jej za mało, poziom cukru we krwi wzrasta, a komórki "głodują".